Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Ny ledende oversygeplejerske på Amager Hospital

Det er en både erfaren og stedkendt kvinde, der i oktober 2018 er tiltrådt som ny ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Amager Hospital. Annette Madsen har nemlig arbejdet som sygeplejerske på Amager i 30 år, og kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på hospitalets geriatriske afsnit.

Annette Madsen vil bl.a. bruge sin erfaring fra det geriatriske område, dvs. for patienter med aldersbetingede sygdomme, til at løfte tværfagligheden på hospitalet.

”Jeg glæder mig rigtigt meget til at fortsætte vores gode tværfaglige samarbejde med inddragelse af patienterne og deres pårørende, men også til at arbejde med, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Jeg tror, at der stadig ligger et uopdyrket land, som vi skal se på. I det geriatriske område arbejder vi rigtigt meget sammen tværfagligt. Det kan man også udbrede til andre områder på hospitalet”, siger Annette Madsen, og tilføjer:

”Det gode samarbejde skal jo også fortsætte på tværs af sektorer – altså mellem hospital, kommune og praktiserende læger – når patienterne er udskrevet, så vi sammen kan skabe nogle gode patientforløb og undgå genindlæggelser”.

Annette Madsen begyndte i 1988 som sygeplejerske på det tidligere Sankt Elisabeths Hospital på Amager, som senere blev en del af det nuværende Amager Hospital. Gennem årene har hun haft mange forskellige poster på Amager Hospital, bl.a. som vejleder, klinisk sygeplejespecialist, klinisk underviser og senest som afdelingssygeplejerske på Geriatrisk Afsnit. Derudover har hun to gange over de seneste fem år været konstitueret i stillingen som ledende oversygeplejerske.