Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Ny projektchef for BørneRiget

Overlæge og ph.d. Thomas Leth Frandsen fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik bliver projektchef i BørneRiget og skal fremover stå for organisations- og udviklingsprojekterne i BørneRiget.

Thomas Leth Frandsen kommer fra en stilling som overlæge i BørnUngeKlinikken i Juliane Marie Centret på Rigshospitalet, hvor han også tidligere har været teamleder. 

Han har gennem sit virke som overlæge på børnekræftafdelingen været involveret i mange projekter, der tager udgangspunkt i optimering af fremtidens patientforløb, som er selve visionen med BørneRiget. Herunder både etablering af hjemmebehandling for børn med behov for antibiotikabehandling, udgående teams og tidlige hjemmebesøg for kræftsyge.

Thomas Leth Frandsen har erfaring med ledelse og styring af forandringsprojekter og organisatoriske ændringer fra sit mangeårige virke på både Rigshospitalet og i fagpolitiske sammenhænge både nationalt og internationalt. Thomas Frandsen har bl.a. været ledelsesrepræsentant i Rigshospitalets formaliserede arbejde med Odense Universitetshospitals Børnekræftafdeling, og han har været generalsekretær for den Nordisk Baltiske forening af Børnekræftlæger (NOPHO) i perioden 2010-2012, hvor han var med til at udvide organisationen til at inkludere de baltiske lande og etablere et samarbejde med Den Nordiske kræftsygeplejerskeorganisation NOBOS.

Thomas er desuden nyvalgt formand for den danske organisation for børnekræftinteresserede læger (DAPHO) og har gennem en lang årrække været Chair for en af de mest aktive forskningsgrupper i det nordiske NOPHO samarbejde. 

Han har et grundigt kendskab til de daglige arbejdsgange på Rigshospitalet og kender mange af de samarbejdspartnere, der er involveret i de projekter, han skal stå i spidsen for som projektchef i BørneRiget. 

Thomas Leth Frandsen tiltræder stillingen som projektchef for organisationssporet i BørneRiget 1. januar 2019, men vil allerede fra november begynde at deltage i aktiviteter i BørneRiget som projektchef samtidig med, at han afslutter sine patienter og opgaver i BørneUngeKlinikken.