Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Lektor får millioner til forskning i muskelsvind

Lektor Yonglun Luo fra Aarhus Universitet får 2,7 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge, om celler med muskelsvind kan kureres ved hjælp af gen- og stamcelleteknologi. Forskningen gavner særligt patienter med en sjælden muskelsvindsygdom.

Får 40 millioner kroner til at forske i dopamin

Professor og institutleder Ulrik Gether, Institut for Neurovidenskab, Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en ’LF Professorships’-forskningsbevilling på 39.998.934 kr.

Professor får millioner til at undersøge DNA-skader

Professor Shohreh Issazadeh-Navikas, Biotech Research & Innovation Centre (BRIC), Københavns Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en ’LF Professorships’-forskningsbevilling på 28.717.253 kr.

Ny klinisk lærestolsprofessor i Aarhus

Med ansættelsen af Henning Grønbæk som ny klinisk lærestolsprofessor på Aarhus Universitet kan både forskning og patienter se frem til en styrket indsats inden for lever-, mave- og tarmsygdomme.

Ny ledende overlæge i Odense

Overlæge Benedicte Vibjerg Wilson overtager hvervet som ledende overlæge på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S på OUH, hvor hun afløser Karsten Lauritsen, der i stedet ønsker at fortsætte som specialansvarlig overlæge.

Professor får fornem orden

Professor, overlæge Jens Bukh fra Infektionsmedicinsk Afdeling har modtaget Dannebrog-ordenen af Dronning Margrethe II af Danmark. 

Ny professor i translationel kardiologi

Dr. Elisa A. Liehn er blevet udnævnt til professor i translationel kardiologi ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet.

Læge får pris for bedste ph.d.

Smilene var store og glæden var til at føle på, da Lars Lykke Hermansen, reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, vandt prisen Best PhD 2021 ved Dansk Ortopædisk Selskabs Kongressen 2021.

Ny professor i akutmedicin i Odense

Klinisk professor i akutmedicin, Mikkel Brabrand, flytter sit professorat på Syddansk Universitet med tilknytning til Sydvestjysk Sygehus til Odense Universitetshospital pr. 31. januar 2022.

Professor får millioner til ny behandling af barnløse kvinder

Efter års forskning og en millionbevilling fra BioInnovation Institute er professor Karin Lykke-Hartmann fra Aarhus Universitet nu klar til at sætte skub i et nyt et alternativ til den traditionelle hormonbehandling af kvindelig infertilitet. 

Ny ledende overlæge er ekspert i tarmsvigt

Palle Bekker Jeppesen er ny ledende overlæge i Rigshospitalets Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme. Han har en stor erfaring fra afdelingen og er forskningsansvarlig professor indenfor tarmsygdomme.

Udnævnt til doktor ved Aarhus Universitet

Tor Skibsted Clemmensen er nyudnævnt doktor ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i en ny metode, som kan opdage sygdommen på et tidligere stadie, end det er muligt i dag.

Morten Sodemann modtager Folkesundhedsprisen 2021

SDU´s professor i indvandrermedicin, Morten Sodemann, får Folkesundhedsprisen 2021 for sin indsats under COVID-19-pandemien og sin mangeårige indsats for lighed i sundhedsvæsenet.

Ny professor i hjertemedicin

Daniel Ketelhuth er fra 1. august udnævnt til professor i kredsløbsfarmakologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet efter over 20 års erfaring med hjerte-kar-forskning.

Intensiv-forsker hædres med pris på 1,5 mio. kr.

Professor og overlæge Anders Perner har brugt sin karriere på at forbedre behandlingen til og overlevelsen for patienterne på de danske intensivafdelinger. For sit store forskningsarbejde med det modtager han i dag den kliniske KFJ-pris på 1,5 millioner kroner, hvoraf 250.000 er en personlig pris.

Ny sundhedsdekan ved Aarhus Universitet

Professor Anne-Mette Hvas tiltræder til december som ny dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultetet Health ved Aarhus Universitet efter Lars Bo Nielsen, der forlod Aarhus Universitet for at bliver direktør i Lægemiddelstyrelsen i august 2021. 

Ny sygehusdirektør til Holbæk Sygehus

Mette Touborg tiltræder 1. marts som ny sygehusdirektør på Holbæk Sygehus. Hun er oprindelig uddannet sygeplejerske og har i flere år været topleder – senest i Københavns Kommune.

Millioner til smerteforsker

Professor Nanna Brix Finnerup,Institut for Klinisk Medicin - Dansk Smerteforskningscenter, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en ’LF Professorships’-forskningsbevilling på 36.175.638 kr.

Professor vil undersøge om Parkinson begynder i tarmene

Klinisk Professor Per Borghammer, Institut for Klinisk Medicin - Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitet, har af Lundbeckfonden modtaget en ’LF Professorships’-forskningsbevilling på 29.984.865 kr.

Han skal undersøge hjernetumorers genetik

Tiit Mathiesen, klinisk professor i neurokirurgi på Rigshospitalet har af Lundbeckfonden modtaget en ’LF Professorships’-forskningsbevilling på 14.851.880 kr.

Professor i almen medicin i Esbjerg

Praktiserende læge, ph.d. Niels Kristian Kjær udnævnes til professor i almen medicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU. Han tilknyttes den nyoprettede Forskningsenhed for Almen Praksis i Esbjerg, men fortsætter sideløbende som praktiserende læge i egen praksis i Sønderborg.

Ny professor i ergoterapi

Ph.d. og ergoterapeut Eva Elisabet Ejlersen Wæhrens er udnævnt til professor i ergoterapi og borgernære indsatser ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Ny professor inden for eksperimentel psykologi

Søren Krogh Andersen (46) tiltræder januar 2022 en stilling som professor i kognitiv neurovidenskab ved Institut for Psykologi, SDU. Han flytter til Odense fra Skotland, hvor han siden 2013 har arbejdet som lecturer, senior lecturer og professor ved University of Aberdeen.

Overlæge ansat til behandling af socialt udsatte

Mathilde Pihl Badse er ny socialoverlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor hun skal samarbejde med blandt andet socialsygeplejersker om at sørge for en god behandling til den gruppe af patienter, som har udfordringer med f.eks. rusmiddelafhængighed, hjemløshed eller psykisk sygdom.

Dansk forsker i hjertestop modtager pris i USA

American Heart Association giver pris til ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet,  Sivagowry Rasalingam Mørk, som forsker i hjertestop.

Jannik Hilsted ansættes hos Copenhagen Medical

Den tidligere lægefaglig direktør for Rigshospitalet og tidligere Chief Medical Officer i Novo Nordisk Fonden, 70-årige Jannik Hilsted, tiltræder som virksomhedsansvarlig læge i Copenhagen Medical.

Professor modtager amerikansk pris

Ulrike Muscha Steckelings, professor i hjerte-kar-farmakologi, har modtaget Harriet Dustan Award fra The American Heart Association.

Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien stopper

Psykiatrien i Region Syddanmark siger farvel til sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, der ønsker at stoppe som direktør. Jens Egon Hansen fungerer som konstitueret sygeplejefaglig direktør, indtil jobbet bliver genbesat.

Hjerneforsker hædres med KFJ-prisen

Professor Ole Kiehn fra Københavns Universitet modtager den ene af i alt to KFJ-priser. Han belønnes for sin banebrydende neurovidenskabelige forskning, hvor han har kortlagt de neuronale netværk, der aktiverer og kontrollerer vores bevægelser.

Ny præhospital lægefaglig direktør i Nordjylland

Martin Rostgaard-Knudsen, 40, bliver 1. november ny præhospital lægefaglig direktør i Region Nordjylland. Han er anæstesiolog og kommer fra en stilling som ledende overlæge på Regionshospital Viborg.