Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling

Wow, fantastisk lægebog – årets julegave

BOGANMELDELSE: For 10 år siden, da ’ bogen Ve og velfærd’ udkom første gang, tabte jeg mit hjerte til denne murstenstunge bog om lægerne og det danske sundhedsvæsen.

Den blev ganske vist udgivet i forbindelse med Lægeforeningens jubilæum, 150 år – og få ting kunne være mindre interessante. Den vej gik forfatterne heldigvis ikke – og det var befriende.

Nu er ”Ak og ve” som den kaldes blandt læger, som synes, at den er lige lovlig lang, blevet genudgivet med nye kapitler, og det har kun forbedret dette værk. Det er så godt, at denne bog burde blive til pensum på medicinstudiet, eller indkøbes af en hovedrig fond og uddeles til unge læger – og den er i øvrigt for alle, der interesserer sig for sundhedsvæsenets udvikling.

Det gode ved denne bog er, at den ikke er blevet bogen om Lægeforeningen. Så ville læserne være faldet i søvn, som var de hos hypnotisør. Nej, denne bog er resultatet af to forfatteres samarbejde, deres integritet og deres uafhængighed. Den ene er ganske vist knyttet til Ugeskrift for Læger, men den anden er professor ved CBS, ovenikøbet som historiker på erhvervsområdet. Men det ganske særlige ved samarbejdet mellem disse to skribenter er deres særlige fortid på den yderste venstrefløj – de har ikke en baggrund som ”pleasere” af noget-som-helst. Tværtimod.

De to er meget forskellige. Den ene har års erfaring med det danske sundhedsvæsen, den anden er en dygtig analytiker af historiske forløb, og det gør denne bog til noget særligt.

For ti år siden var jeg begejstret i min anmeldelsen i Dagens Medicin. Dengang skrev jeg – og det holder stadig;

”Gang på gang slår det en, hvordan historien ustandselig gentager sig, og hvordan helt aktuelle begivenheder har deres historiske paralleller. På den anden side trækker denne samlede fremstilling af sundhedsvæsenets historie også en række af de store linjer op, så de pludselig står klarere end før.

Forfatterne demonstrerer et overlegent overblik over det enorme materiale. Hvor er det herligt, at vi dermed har fået en samlet fremstilling af udviklingen af det moderne danske sundhedsvæsen. Det er faktisk en gave til os alle.

Når ’Ve og velfærd’ bliver så god en oplevelse, så skyldes det ikke mindst forfatternes dygtighed til at finde præcise citater, som kan indramme fortællingen, og fordi de kan garnere deres ellers kronologiske gennemgang af perioden med fine iagttagelser og underholdende og tankevækkende personhistorier. Forfatterne er også eminent dygtige til at placere deres fortælling i de rette samfundhistoriske kontekster.”

Alt det holder stadig, også i de nye kapitler, som bringer os helt frem til vor tid, ja, faktisk en måned længere frem, eftersom Bent Hansen i boegen allerede har forladt jobbet som formand for Danske Regioner.

Men ellers beskæftiger de nye kapitler sig med Sundhedsstyrelsens opsplitning, PLO’s dramatiske konflikt og lægernes faldende autoritet, demonstreret ved HPV-sagen og den beskedne opbakning til vaccinationsprogrammer m.v.

Alt sammen beskrevet med sans for de vigtigste detaljer – og indsigt.

Herligt, og alle pengene værdi.

  • Ve og velfærd
  • Kurt Jacobsen og Klaus Larsen
  • FADL’s Forlag
  • 570 sider
  • 429,95 kr.