Kristian Lunds blog
Nyheder, analyser og debat om kræftbehandling


Romaner og film gør lægers etiske dilemmaer nemmere at tackle

Michael Kjær.

KULTUR: Læger står i stigende grad i vanskelige dilemmaer, når de skal rådgive deres patienter om svære etiske valg. Men der er hjælp at hente i romaner og film for lægerne, som ellers ofte kan stå meget alene med problemstilingerne, mener professor, overlæge, dr.med. Michael Kjær.

“I takt med, at behandlingsmulighederne stiger, og mange patienter ofte vidensmæssigt er enormt godt forberedte om deres sygdomme, når de møder lægen, så efterspørger de i højere grad lægens råd til etiske valg,” siger professor, Bispebjerg Hospital, Michael Kjær.

“Disse eksistentielle etiske problemstillinger kan være såvel diagnostiske som behandlingsmæssige dilemmaer, og de repræsenterer i dag store udfordringer i det daglige, kliniske arbejde. Udfordringer og behov som lægerne ikke helt er uddannede og klædt på til at kunne opfylde,” forklarer Michael Kjær, som her i efteråret for første gang på Københavns Universitet gennemfører et kursus for medicinstuderende på deres næstsidste semester om, hvordan skønlitteratur og film kan styrke lægens etiske kompetencer og forståelse.

På kurset, som et tværfakultært samarbejde mellem medicin, film-og medievidenskab, filosofi, litteraturvidenskab og folkesundhedsvidenskab, er det meningen, at de studerende gennem læsning af bøger, filmfremvisning og oplæg fra blandt andre læger, filosoffer, forfattere og filminstruktører skal bibringes indsigt i etiske dilemmaer som for eksempel aktiv dødshjælp, organdonation eller livsforlængende behandling.

Manglende empati

Om baggrunden for oprettelsen af det valgfrie kursus, forklarer Michael Kjær:

“Da jeg gik ind i det her arbejde, var det blandt andet fordi, at jeg ikke altid syntes, at de unge mennesker reflekterede særligt meget over de alvorlige situationer, som de ofte står i. Empatien var ikke altid til stede. Men vi kan høre allerede nu på de studerendes tilbagemeldinger, at kurset er en øjenåbner for nogle af dem. Og selvom jeg ikke forestiller mig, at empati er noget, man bare kan tage på et kursus, så ligger der forskning, som viser, at empatien er øget hos dem, som læser skønlitteratur, så det er da bestemt mit håb, at det også vil ske på vores kursus på en måde, som kan bruges i den daglige klinik,” forklarer han.

Når kursisterne har været igennem de 40 undervisningstimer plus hjemmelæsning af anbefalede romaner, skal de ifølge studiebeskrivelsen blandt andet kunne beskrive etiske dilemmaer i film og litteratur om lægevidenskab og ikke mindst kunne reflektere over, hvordan fiktion kan bidrage til udvikling af deres egen praksis i samarbejdet med patienterne.

"Kursisterne skal blive i stand til at diskutere og evaluere argumenter for forskellige etiske holdninger i medicinske etiske dilemmaer, og de skal kunne argumentere for deres egen holdning og perspektivere etiske spørgsmål i kliniske situationer, for selv om læger ikke ønsker det, så risikerer de meget nemt at blive en slags dommere over patienternes etiske dilemmaer, og det kræver indsigt," uddyber Michael Kjær.

om kurset

Kurset er tværfakultært, og der vil derfor være undervisere fra forskellige videnskaber: film- og medievidenskab, filosofi, medicin, litteraturvidenskab, teologi og folkesundhedsvidenskab. Flere foredrag vil blive holdt af læger med speciel indsigt i etiske problemstillinger.

Desuden vil enkelte undervisningsseancer blive varetaget af forfattere eller filminstruktører med særlig indsigt i etiske problemstillinger.