Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter

Mette Hartlev ny formand for National Videnskabsetisk Komité

Mette Hartlev

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby har udpeget professor Mette Hartlev som ny formand for National Videnskabsetisk Komité (NVK).

Mette Hartlev har indtil nu været næstformand i NVK og afløser læge Johannes Gaub, som har været formand de seneste fire år.

Komitéen står sammen med de regionale komitéer for at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt. Det handler blandt andet om at sikre forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed og velbefindende.

”Jeg vil gerne takke Mette Hartlev for, at hun fortsat vil bidrage til at sikre en høj videnskabsetisk standard i dansk sundhedsforskning. Hun er det helt oplagte valg til formandsposten for NVK, både fra sit brede arbejde på bioetiske og sundhedsretlige område generelt, og da hun i de foregående år har varetaget posten som næstformand i komitéen på særdeles kvalificeret vis,” siger Ellen Trane Nørby.

Formanden for NVK skal repræsentere statslige forskningsinteresser og folkeoplysende, videnskabsetiske, almen-kulturelle eller sociale interesser, der er af betydning for den nationale komités virke.
Mette Hartlev er Dr. Jur., centerleder og professor hos WELMA ved Juridisk Fakultet for Københavns Universitet. Hun har i sin forskning især arbejdet med juridiske problemstillinger knyttet til sundhedsvæsenet og patienters rettigheder samt med nye sundhedsteknologier såsom genteknologi. Derudover har hun indtil for nylig haft formandsposten for Anti Doping Danmark.

Mette Harlev har indtil nu også fungeret som næstformand for NVK, men tiltræder i foråret 2018 som formand til og med 2021.