Ny ledende overlæge for pæ­di­a­tri­en på Rigs­ho­spi­ta­let

Skrevet af Redaktionen d.

Fra 1. juni 2022 skal ledende overlæge Eva Mosfeldt stå i spidsen for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet i tæt samarbejde med ledende oversygeplejerske Marianne Madsen. Eva Mosfeldt Jeppesen overtager posten efter Karen Vitting Andersen, der er gået på pension. 

Eva Mosfeldt Jeppesen kommer fra en stilling som ledende overlæge på Afdeling for Børn og Unge på Herlev & Gentofte Hospital, hvor hun siden 2012 har stået i spidsen for en lang række tiltag og initiativer til gavn for både patienter, pårørende og personale. 

For Eva Mosfeldt Jeppesen har samarbejdet på tværs af faggrupper og organisatoriske ledelseslag altid været et vigtigt pejlemærke. 

"Jeg mener, at samarbejde på tværs af faggrupper og organisatoriske ledelseslag er en vigtig forudsætning for det gode patientforløb og et godt arbejdsmiljø og et vigtig parameter for patientsikkerhed og effektive arbejdsgange. Jeg vil se frem til at arbejde for at fortsætte og styrke det tætte samarbejde og sammenhængskraften i pædiatrien både internt, regionalt og på tværs af hele landet, så de mange små øer bindes bedst muligt sammen på kryds og tværs til gavn for både sammenholdet, sammenhængskra ften og det enkelte patientforløb."

Eva Mosfeldt Jeppesen fik i 2014 Region Hovedstadens lederpris for sammen med oversygeplejerske Merete Thomsen at have skabt en børnemodtagelse for og etablere et Center for Socialpædiatri, der sikrer et specialiseret tværfagligt forløb til en sårbare patientgruppe. 

Netop den patient- og familiecentrerede tilgang er noget, der ligger Eva Mosfeldt Jeppesen meget på sinde. Hun har på Afdeling for Børn og Unge på Herlev & Gentofte Hospital bl.a. været med til at indføre ’Fundamentals of Care’. 

Har prøvet kræfter med indflytning i et nyt mor-barn-hospital.
En af de opgaver, der i de kommende år vil tage meget af Eva Mosfeldt Jeppesens tid i stillingen som ledende overlæge for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet, er at forberede afdelingen til det nye Mary Elizabeths Hospital - Riget for børn, unge og gravide.

Eva Mosfeldt Jeppesen starter som ledende overlæge i Afdeling for Børn og Unge i Juliane Marie Centret den 1. juni  2022. 

Eva Mosfeldt Jeppesen er 60 år, gift og har fem børn og tre børnebørn. Familien er bosiddende i Charlottenlund.

Udskriv