SDU-forsker i spidsen for international organisation

Skrevet af Redaktionen d.

Fremover vil det være den hollandske forsker professor Jasper Schipperijn fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU), der skal sætte fysisk aktivitet og sundhed på den internationale dagsorden.

Professoren er nemlig udnævnt til ny præsident for den internationale organisation for fysisk aktivitet og sundhed 'ISPAH'.

ISPAH er en toneangivende sammenslutning af forskere, der arbejder med fremme af fysisk aktivitet gennem videnskab og uddannelse. ISPAH’s vision er en sund og aktiv verden, hvor muligheder for fysisk aktivitet og aktivt liv er tilgængelig for alle.

"Min første opgave som præsident er at udbrede en række nye anbefalinger til investeringer i otte konkrete områder, hvor vi kan fremme fysisk aktivitet," siger Jasper Schipperijn.

På verdensplan er cirka en ud af fire voksne og fire ud af fem unge ikke tilstrækkeligt aktive, hvilket kan kobles til over 5 millioner dødsfald hvert år. Mangel på fysisk aktivitet koster samfundet mange milliarder kroner hvert år.

"I modsætning til andre sundhedsproblemer, såsom rygning, har indsatser til at fremme fysisk aktivitet ikke fyld særlig meget på sundhedsdagsorden. Andelen af rygere er faldet de seneste 20 år, mens andelen af fysiske inaktive mennesker stort set er forblevet den samme. Dette gør, at fysisk inaktivitet er nu er næsten en lige så stor sundhedstrussel som rygning,2 tilføjer professor Schipperijn.

ISPAH’s forslag til investeringer er at finde i dokumentet ’8 Investments That Work for Physical Activity.

De otte investeringer spænder bredt - fra store medie kampagner, indsatser på arbejdspladser og i idrætsforeninger til cykelstier og byplanlægning. Et vigtigt princip bag de otte investeringer er, at der ikke er en løsning, der virker for alle, men en kombination af forskellige investeringer tilpasset til den lokale situation.

En investering, der er blevet brugt meget de seneste måneder som reaktion på covid-19, er etablering af cykelstier og lukning af gader til fordel for udvidede fortove og udendørs servering.

"Vi har lært fra de andre sundhedsproblemer, at det er vigtigt at være enig om, hvad der skal til for at skabe en ændring, og at det kræver tydelige budskaber. Og det er præcis dét, vores nye kampagne om otte investeringer, der kan fremme fysisk aktivitet, er blevet til for," tilføjer professor Schipperijn.

Udskriv