Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Videncenteret REHPA får ny leder

1. juni tiltræder Ane Bonnerup Vind som leder af Videncenteret REHPA. Hun har bred erfaring fra Sundhedsstyrelsen, somatiske sygehuse og senest psykiatrien i Region Sjælland.

Udskriv

Ny ledende overlæge for Klinisk Patologi på OUH

Tina Green bliver ny ledende ovelæge for Afdeling for Klinisk Patologi på Odense Universitetshospital (OUH) fra 1. april 2021, hvor Niels Marcussen har valgt at stoppe. Han vil fortsat være tilknyttet som professor i afdelingen.

Udskriv

Ulrich Fredberg får nyt job

Den tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Ulrich Fredberg, har fået nyt job.

Udskriv

Udpeget som nyt medlem af Medicinrådet

Anne Lene Riis  er nyt medlem af Medicinrådet, hvor hun skal være med til at udarbejde anbefalinger om nye lægemidler og behandlingsvejledninger til regionerne.

Udskriv

Corona-eksperter får formidlingspris

Lektor i matematik Viggo Andreasen og professor i epidemiologi Lone Simonsen har modtaget RUC’s forskningsformidlingspris, der gives til en forsker eller en gruppe forskere, der har ydet en særlig formidlingsindsats inden for det seneste år.

Udskriv

Ny generalsekretær i Bedre Psykiatri

Jane Alrø Sørensen er fra 1. april Bedre Psykiatris nye generalsekretær. Hun har været ansat i Bedre Psykiatri i syv år og har hidtil været sekretariatschef.

Udskriv

Ny kvalitets- og forbedringschef til Hospitalsenhed Midt

Mette Brænder Nørgaard er ansat som ny kvalitets- og forbedringschef i Hospitalsenhed Midt. Fokus hos den nye chef er at videreudvikle gode udrednings- og behandlingsforløb for patienter i tæt samarbejde med hospitalsenhedens kliniske afdelinger og centre.

Udskriv

PLO’s direktør har fået nyt job

Direktør Jonatan Schloss fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af marts. Det skyldes, at han 1. april tiltræder stillingen som direktør i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Udskriv

Ny professor i evidens-baseret interventionsforskning

Christian Gluud, overlæge og dr. med., har i 25 år ledet først etableringen og siden driften af Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning i Region Hovedstaden og er den 1. marts 2021 udnævnt til professor i evidens-baseret klinisk interventionsforskning.

Udskriv

Ny professor i sjældne stofskiftesygdomme hos børn og unge

Fra og med februar 2021 kan Allan Lund også føje ’professor’ til sit lange og imponerende CV, der omfatter både forskning, undervisning og patientbehandling ikke blot på Rigshospitalet, men også på børnehospitaler i London  og Manchester.

Udskriv

Aalborg UH henter forskningschef i Qatar

Ørkensand bliver skiftet ud med nordjysk muld, når 61-årige Egon Toft vender tilbage til Nordjylland for at blive ny forskningschef ved Aalborg Universitetshospital.

Udskriv

Får millioner til at undersøge børn og unges uventede død

Professor Henrik Kjærulf Jensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget 2,5 mio. kr. til et projekt, der skal skaffe viden om årsager til hjertestop og uventet død hos børn og unge. Forskerne vil undersøge hjerterne i zebrafisk-fostre ved hjælp af avanceret genteknologi.

Udskriv

Ny professor i klinisk neurokemi

Ledende overlæge Jens Hannibal er udnævnt til professor i klinisk neurokemi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet.

Udskriv

Forskere belønnes for at droppe dyreforsøg

Lene Baad-Hansen og Karthika Rajeeve fra Aarhus Universitet har begge modtaget et legat fra Frøknerne Anna og Dagny Hjerrilds Fond. Legatet får de for ikke at bruge forsøgsdyr i deres forskning.

Udskriv

Lungekirurg er ny klinisk lærestolsprofessor

Overlæge Thomas Decker Christensen er ny klinisk lærestolsprofessor i thoraxkirurgi på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Med professoratet følger muligheden for at intensivere forskningen, udvikle fagområdet og styrke uddannelsen af nye læger.

Udskriv

Ny ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland

Niels Marcussen bliver fra 1. april ledende overlæge på Patologiafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Han har siden 2006 været ansat på OUH først i et professorat, siden som b.la forskningsleder, institutleder og ledende overlæge.

Udskriv

Ny professor i Fysio- og Ergoterapi

Morten Tange Kristensen er udnævnt til professor i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

Udskriv

Ny professor i almen medicin på SDU

Overlæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen, 60, er udnævnt til professor ved forskningsenheden for Almen Medicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Udskriv

Ny professor i retspsykiatri

Sygeplejerske Frederik Alkier Gildberg er pr. 1. marts udnævnt som den første danske professor i retspsykiatri med et stærkt forskningsfokus på retspsykiatri, retspsykiatrisk sygepleje samt reduktion af tvang og vold.

Udskriv

Ny professor i kardiologi

Overlæge, ph.d. Jess Lambrechtsen er pr. 1.marts udnævnt til professor i kardiologi ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospitals afdeling i Svendborg.

Udskriv

Ny professor i psykiatrisk sygepleje

Autoriseret psykolog Julie Midtgaard tiltræder 1. april som ny klinisk professor på Københavns Universitet og forskningsleder på Psykiatrisk Center Glostrup.

Udskriv

Ny professor i klinisk sygepleje

Bibi Hølge-Hazelton udnævnes til professor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Sjællands Universitetshospital.

Udskriv

Ny professor i behandling af patienters sidste tid

Sygeplejerske Hanne Irene Jensen er pr. 1. februar 2021 udnævnt til professor i End-of-life care ved Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning og de Anæstesiologiske Afdelinger på Sygehus Lillebælt.

Udskriv

Virus-forsker belønnes med dyrevelfærdspris

Jacob Thyrsted Jensen fra Aarhus Universitet forsker i luftvejsinfektioner. I sit ph.d.-projekt har han udskiftet forsøgsdyr med en avanceret cellemodel, og derfor får han den såkaldte 3R-pris, der går til ph.d.-studerende, som gør en særlig indsats for dyrevelfærden.

Udskriv

Ny chef i Sundheds­styrelsen

Bolette Søborg, der er kendt fra de mange oplysningsreklamer om covid-19, tiltræder som chef Enhed for Beredskab og smitsomme sygdomme i Sundheds­styrelsen.

Udskriv