Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Ny professor i mave- og tarmsygdomme

Overlæge, ph.d. og dr.med. Torben Knudsen, 61, er udnævnt til klinisk professor på SDU sideløbende med sin overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Udskriv

Ny professor undersøger nyreproblemer

Jesper Nørgaard Bech er ny klinisk professor ved Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Udskriv

Ny klinisk lektor i blodpropsygdomme

Den 1. august 2021 blev overlæge Vakur Bor udnævnt til klinisk lektor ved Enheden for Tromboseforskning, der hører under Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Lektoratet skal bidrage til, at han i de kommende år kan igangsætte blodpropforskning.

Udskriv

Hjerteforsker får talentpris

Lektor og læge Morten Schmidt fra Aarhus Universitet er ekspert i at anvende elektroniske sundhedsjournaler til forskning, der bl.a. gavner hjertepatienter. Og så er han et usædvanligt forskertalent, som den 8. oktober 2021 hædres med Jens Christian Skou-prisen.

Udskriv

To Aarhus-forskere får pris for god formidling

I forbindelse med Danmarks største kræftkonference, Danske Kræftforskningsdage, modtog Elisabeth Solmunde og Mette Kielsholm Thomsen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og AarhusUniversitetshospital, begge en pris for deres evne til at formidle forskning.

Udskriv

Ny lærestolsprofessor i børnepsykiatrien

Den 1. oktober tiltræder Søren Dalsgaard som ny lærestolsprofessor på Københavns Universitet og overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Udskriv

Ny ledende overlæge i Akutmodtagelse

Til september kan Herlev og Gentofte Hospital igen sige velkommen til Lotte Klitfod, der tiltræder som ny ledende overlæge i Akutmodtagelsen.

Udskriv

Kræftlæge får Marie og August Krogh Prisen

Professor og overlæge Inge Marie Svane fra Herlev-Gentofte Hospital blev årets modtager af Marie og August Krogh Prisen. Den fik hun for sin banebrydende indsats for at bruge immunterapi i behandling af kræftpatienter.

Udskriv

Ny ledende overlæge på Bispebjerg

Jan Renneberg er ny ledende overlæge i Socialmedicinsk Center på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han vil forfølge forskningsvisionerne og gøre socialmedicin mere tilgængeligt.

Udskriv

Ledende lægeduo fortsætter på Kirurgisk Afdeling

Bo Gyldendahl Bengtsson og Peter Svenningsen er fastansat som ledende overlæger på Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Begge har været konstitueret i samme stillinger siden februar 2020.

Udskriv

International diabetespris til Hans-Henrik Parving

Hans-Henrik Parving, professor emeritus, dr. med. er modtager af den prestigefyldte pris Outstanding Achievement in Clinical Diabetes Research Award, der d. 28. juni bliver uddelt af American Diabetes Association.

Udskriv

Ny ledende overlæge i Hillerød

Overlæge Signe Perlman tiltrådte som ledende overlæge i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital den 1. juni 2021.

Udskriv

Civilingeniør bliver knogleprofessor

Jesper Skovhus Thomsen fra Institut for Biomedicin forsker i knoglebiologi og er ny professor. Han undersøger knoglernes struktur og styrke, og hvordan de ændrer sig med alderen hos henholdsvis kvinder og mænd.

Udskriv

Ny professor skal styrke forskning i sjældne leversygdomme

Ledende overlæge og ny professor Peter Ott fra Aarhus Universitet har dedikeret sit arbejdsliv til at forbedre udredning og behandling af patienter med leversygdomme, og han har særligt fokus på de sjældne leversygdomme.

Udskriv

Dansk professor får toppost i internationalt selskab

Som den første dansker er Aleksander Krag, professor i leversygdomme og leder af eliteforskningscentret FLASH på SDU og OUH, udnævnt til vice-generalsekretær for det internationale videnskabelige selskab for leversygdomme.

Udskriv

Ny ledende overlæge i endokrinologien

Steen Andersen, 57, er pr. 15. august ny ledende overlæge i Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han går ind for synlig og tydelig ledelse og glæder sig til at blive en aktiv del af klinikken.

Udskriv

Ny professor i hæmatologi

Marianne Tang Severinsen er blevet ansat som professor i hæmatologi fra 1. juni 2021 ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Udskriv

Hovedstaden fastansætter konstitueret koncerndirektør

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte tirsdag aften, at Anne Skriver Andersen, 46, fastansættes i stillingen som koncerndirektør i regionens øverste ledelse. Hun har været konstitueret i stillingen siden juni. 

Udskriv

Ny sygeplejefaglig direktør til Aarhus Universitetshospital

Susanne Lauth bliver ny sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital. Fra 1. september 2021 vil hun arbejde med udvikling og drift af Aarhus Universitetshospital sammen med hospitalets to lægefaglige direktører og hospitalsdirektøren.

Udskriv

Ny professor i øjensygdomme

Jakob Grauslund, 44 år, er tiltrådt i en permanent stilling som klinisk professor i øjensygdomme på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, i kombination med en stilling som specialeansvarlig overlæge på Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.

Udskriv

Ny professor behandler blodpropper i hjernen

Overlæge Claus Ziegler Simonsen er ny professor på Aarhus Universitet. Han forsker i, hvordan akut behandling af blodpropper i hjernen forbedrer patienters mulighed for hurtig restitution.

Udskriv

Neurolog bliver ny koncerndirektør i Region Sjælland

Fra 1. august bliver Jesper Gyllenborg ny koncerndirektør i Region Sjælland. Han er uddannet speciallæge i neurologi og kommer fra en stilling som lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Udskriv

Ny direktør for Lægeforeningen

Lægeforeningen får en erfaren leder, når Torben Buse tiltræder som ny direktør efter Bente Hyldahl Fogh, som fratrådte posten pludseligt i februar.

Udskriv

Thomas Benfield får Lægeforeningens Ærespris

På årets Lægemøde har Thomas Benfield, klinisk professor i infektionsmedicin og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital fået tildelt Lægeforeningens Ærespris.

Udskriv