Medicinrådet blæser på det 4. princip

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

Overlæge ansat til behandling af socialt udsatte

Mathilde Pihl Badse er ny socialoverlæge på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor hun skal samarbejde med blandt andet socialsygeplejersker om at sørge for en god behandling til den gruppe af patienter, som har udfordringer med f.eks. rusmiddelafhængighed, hjemløshed eller psykisk sygdom.

Udskriv

Jannik Hilsted ansættes hos Copenhagen Medical

Den tidligere lægefaglig direktør for Rigshospitalet og tidligere Chief Medical Officer i Novo Nordisk Fonden, 70-årige Jannik Hilsted, tiltræder som virksomhedsansvarlig læge i Copenhagen Medical.

Udskriv

Professor modtager amerikansk pris

Ulrike Muscha Steckelings, professor i hjerte-kar-farmakologi, har modtaget Harriet Dustan Award fra The American Heart Association.

Udskriv

Sygeplejefaglig direktør i psykiatrien stopper

Psykiatrien i Region Syddanmark siger farvel til sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, der ønsker at stoppe som direktør. Jens Egon Hansen fungerer som konstitueret sygeplejefaglig direktør, indtil jobbet bliver genbesat.

Udskriv

Hjerneforsker hædres med KFJ-prisen

Professor Ole Kiehn fra Københavns Universitet modtager den ene af i alt to KFJ-priser. Han belønnes for sin banebrydende neurovidenskabelige forskning, hvor han har kortlagt de neuronale netværk, der aktiverer og kontrollerer vores bevægelser.

Udskriv

Ny præhospital lægefaglig direktør i Nordjylland

Martin Rostgaard-Knudsen, 40, bliver 1. november ny præhospital lægefaglig direktør i Region Nordjylland. Han er anæstesiolog og kommer fra en stilling som ledende overlæge på Regionshospital Viborg. 

Udskriv

Ny professor i nyresygdomme

Overlæge, ph.d. Claus Bistrup er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, SDU sideløbende med sin ansættelse som overlæge ved Afdeling Y på OUH.

Udskriv

Ny professor i infektion og immunologi

Aarhus Universitets Institut for Biomedicin har fået en ny professor i infektion og immunologi. Martin Roelsgaard Jakobsen forsker i, hvordan forskere kan bruge immunsystemets slagkraft til at maksimere effekten af medicinske behandlinger.

Udskriv

Ny professor i mave- og tarmsygdomme

Overlæge, ph.d. og dr.med. Torben Knudsen, 61, er udnævnt til klinisk professor på SDU sideløbende med sin overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Udskriv

Civilingeniør bliver knogleprofessor

Jesper Skovhus Thomsen fra Institut for Biomedicin forsker i knoglebiologi og er ny professor. Han undersøger knoglernes struktur og styrke, og hvordan de ændrer sig med alderen hos henholdsvis kvinder og mænd.

Udskriv

Læge får pris for bedste ph.d.

Smilene var store og glæden var til at føle på, da Lars Lykke Hermansen, reservelæge på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus, vandt prisen Best PhD 2021 ved Dansk Ortopædisk Selskabs Kongressen 2021.

Udskriv

Ny professor i akutmedicin i Odense

Klinisk professor i akutmedicin, Mikkel Brabrand, flytter sit professorat på Syddansk Universitet med tilknytning til Sydvestjysk Sygehus til Odense Universitetshospital pr. 31. januar 2022.

Udskriv

Professor får millioner til ny behandling af barnløse kvinder

Efter års forskning og en millionbevilling fra BioInnovation Institute er professor Karin Lykke-Hartmann fra Aarhus Universitet nu klar til at sætte skub i et nyt et alternativ til den traditionelle hormonbehandling af kvindelig infertilitet. 

Udskriv

Ny ledende overlæge er ekspert i tarmsvigt

Palle Bekker Jeppesen er ny ledende overlæge i Rigshospitalets Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme. Han har en stor erfaring fra afdelingen og er forskningsansvarlig professor indenfor tarmsygdomme.

Udskriv

Udnævnt til doktor ved Aarhus Universitet

Tor Skibsted Clemmensen er nyudnævnt doktor ved Aarhus Universitet, hvor han forsker i en ny metode, som kan opdage sygdommen på et tidligere stadie, end det er muligt i dag.

Udskriv

Morten Sodemann modtager Folkesundhedsprisen 2021

SDU´s professor i indvandrermedicin, Morten Sodemann, får Folkesundhedsprisen 2021 for sin indsats under COVID-19-pandemien og sin mangeårige indsats for lighed i sundhedsvæsenet.

Udskriv

Ny professor i hjertemedicin

Daniel Ketelhuth er fra 1. august udnævnt til professor i kredsløbsfarmakologi ved Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet efter over 20 års erfaring med hjerte-kar-forskning.

Udskriv

Intensiv-forsker hædres med pris på 1,5 mio. kr.

Professor og overlæge Anders Perner har brugt sin karriere på at forbedre behandlingen til og overlevelsen for patienterne på de danske intensivafdelinger. For sit store forskningsarbejde med det modtager han i dag den kliniske KFJ-pris på 1,5 millioner kroner, hvoraf 250.000 er en personlig pris.

Udskriv

Ny sundhedsdekan ved Aarhus Universitet

Professor Anne-Mette Hvas tiltræder til december som ny dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultetet Health ved Aarhus Universitet efter Lars Bo Nielsen, der forlod Aarhus Universitet for at bliver direktør i Lægemiddelstyrelsen i august 2021. 

Udskriv

Ny klinisk lektor i mave- og tarmkirurgi

Rasmus Krøijer er ny klinisk lektor i mave- og tarmkirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus og forsker i kræft i tyk-og endetarm og forstadier dertil.

Udskriv

Nyreforsker bliver professor ved SDU

Ph.d. Henrik Dimke, 40 år, er tiltrådt som professor i translationel nyrefysiologi ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet.

Udskriv

Ny professor undersøger nyreproblemer

Jesper Nørgaard Bech er ny klinisk professor ved Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Udskriv

Ny klinisk lektor i blodpropsygdomme

Den 1. august 2021 blev overlæge Vakur Bor udnævnt til klinisk lektor ved Enheden for Tromboseforskning, der hører under Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Lektoratet skal bidrage til, at han i de kommende år kan igangsætte blodpropforskning.

Udskriv