Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   
Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...Klinisk lektor i nuklearmedicin

Forskningsansvarlig overlæge, dr. med., Jørn Theil er udnævnt til den første kliniske lektor indenfor det nuklearmedicinske område ved Hospitalsenheden Vest med virkning fra 1. maj.

Lektoratet er tilknyttet Nuklearmedicinsk Afdeling og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Udnævnelsen betyder, at Nuklearmedicinsk Afdeling nu styrker og udvider sit forsknings- og uddannelsesmiljø. Som et eksempel vil kommende ph.d.-studerende få mulighed for at få tilbudt en hovedvejleder, der udspringer fra det lokale forskningsmiljø, ligesom afdelingen får bedre muligheder for at søsætte sine egne forskningsprojekter og udvide sit samarbejde.

Den nye kliniske lektor har en lang og aktiv forskningskarriere med sig. Karrieren spænder over mere end 30 år, og gennem de seneste to år har udviklingen af nye målemetoder og brug af nye radioaktive lægemidler været en stor drivkraft i stillingen som forskningsansvarlig overlæge.

Den røde tråd i forskningen har altid været cellebiologi, basal og klinisk nyrefysiologi samt udviklingen af nye og bedre metoder til f.eks. opsporing og diagnostik af kræftsygdomme og nyre- og urinvejslidelser, fortæller klinisk lektor Jørn Theil:

"Fysik og teknik har altid stået mit hjerte nært, og jeg brænder for udviklingen nye metoder indenfor nuklearmedicin. Metoder, der f.eks. enten kan måle blodgennemstrømningen i hjerne, hjerte og nyrer, omsætningen af kalk og fluorid i knogler ved eksempelvis medicinske nyresygdomme eller lokalisere og karakterisere spredningen af kræft i kroppen ved hjælp af moderne molekylær billeddiagnostik med en PET/CT-scanner," siger han..

Jørn Theil er født og opvokset i København, men med et solidt fodfæste i Jylland gennem mange år. Interessen for at gå forskervejen blev allerede vakt ved begyndelsen af lægestudiet i 1972 på Københavns Universitet, og forstærket i 1976 med et scholarstipendiat samme sted. Siden har karrieren som forsker medført flere udnævnelser som adjunkt og lektor ved Aarhus Universitet, den medicinske doktorgrad, klinisk lektor og klinisk forskningslektor i efterfølgende ansættelser.