Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

10 millioner kroner til lægemiddelforsker

Tore Bjerregaard Stage, farmaceut og lektor ved forskningsenheden Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU, modtager 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til nyt projekt: Hvad sker med lægemidlerne i kroppen hos diabetespatienter?

Tore B. Stage forsker i præcisionsmedicin, som er kunsten at udvælge det rigtige lægemiddel til den rigtige patient.

Han har fået bevillingen til et projekt, hvor han vil finde sammenhængen mellem type 2 diabetes, og hvordan lægemidler fordeles og nedbrydes i kroppen. Idéen er baseret på et tidligere fund, hvor han viste, at blodfortyndende medicin holder op med at virke, når patienter med type 2 diabetes behandles for deres sygdom.

"Vi så, at patienter med type 2 diabetes, som igangsatte behandling med blodsukkersænkende behandling, fik markant dårligere effekt af deres blodfortyndende behandling. Dette var overraskende fos os, da vi ikke havde nogen mekanistisk forklaring på dette fænomen," fortæller Tore B. Stage.