Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny doktor forsker i bevidsthedens opståen i hjernen

Lektor og ph.d. Kristian Sandberg er ny doktor i neurovidenskabelig bevidsthedsforskning på Aarhus Universitet.

Et af de centrale spørgsmål i den neurovidenskabelige forskning drejer sig om, hvordan og hvor i hjernen bevidstheden bliver aktiveret. Kristian Sandbergs forskning peger på, at det sker bagest i hjernen og kræver såkaldte sensoriske signaler. Forskningsresultaterne taler dermed i mod de seneste årtiers antagelser, og Kristian Sandberg argumenterer i sin doktorafhandling derfor for et paradigmeskifte i bevidsthedsforskningen.

Kristian Sandbergs forskning er baseret på empiriske studier af raske forsøgspersoner og benytter magnetencefalografi (MEG), magnetisk resonans billeddannelse (MRI) og adfærd som metode. Den nye doktors forskning præsenterer en ny metodologisk ramme for fremtidens bevidsthedsforskning, lige som resultaterne på sigt kan gavne patienter med bevidsthedsforstyrrelser.