Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Center får fire nye professorer i sundhedsøkonomi

Dansk Center for Sundhedsøkonomi, DaCHE, på Syddansk Universitet ansætter ikke færre end fire nye professorer.

Dansk Center for Sundhedsøkonomi har stærke samarbejdsrelationer til de andre nordiske lande såvel lande som Storbritannien, Tyskland og Holland, og ansættelse af fire nye professorer cementerer centerets stærke position, mener Dorte Gyrd-Hansen.

"Jeg er så stolt over vores team. Det er godt for forskningen og godt for samfundsrelevant vidensgenerering, at vi samler og styrker den sundhedsøkonomiske ekspertise," siger forskningsleder og professor Dorte Gyrd-Hansen.

Hun mener, at de fire professorer komplementerer hinanden fagligt.


De fire nye professorer er:

Trine Kjær, forsker og stærke kompetencer indenfor spørgeskemaudvikling. Hun satser i sin forskning på at berige registerdata med individuelle data om præferencer og adfærd, for derved i højere grad at kunne forklare forskelle i borgeres sundhed og sundhedsadfærd.

Kim Rose Olsen har et indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen og danske registerdata og har i mange år interesseret sig for incitamenter og sundhedsprofessionelles adfærd med særlig fokus på almen praksis. Han er god til at tiltrække eksterne bevillinger.

Mauro Laudicella blev for nylig tildelt det prestigefyldte Marie-Curie Individual Fellowship, som er sponsoreret af European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme. Han har en stærk international profil og netværk. Han har rødder i Italien og særligt i Storbritannien, hvor han har været ansat på en række universiteter. Hans særlige styrke er hans mestring af de nyeste kvantitative metoder, som han anvender til at belyse relevante politiske spørgsmål.

Jes Søgaard er en af de mest kendte sundhedsøkonomer i Danmark og meget kendt som debattør. Han har også tidligere været professor på Syddansk Universitet. Jes Søgaard vil i de kommende år fokusere på sundhedsøkonomiske evalueringer i forbindelse med cancerforsøg og bidrage til metodeudvikling, herunder udformning af cancerspecifikke QALY-mål. Andre interessepunkter er personlig medicin og markedet for cancerlægemidler.