Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Nationalt Genom Center ansætter ekspert i udvikling af præcisionsmedicin

Professor Ole Lund er blevet ansat som Chief Bioinformatics Officer ved Nationalt Genom Center pr. 1. juli.

Ole Lund har tidligere været ansat på Center for Biologisk Sekvensanalyse og siden på Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), og hans cv beretter bl.a. om stor indsigt i at udvikle værktøjer, der understøtter udvikling af præcisionsmedicin.

Det vil sige behandling, der er tilpasset patientens genetik. Ole Lund har f.eks. anvendt viden fra helgenomsekventering (omfattende genetiske analyser) til at udvikle globale værktøjer, der hurtigt og præcist kan finde ud af, hvilke genomer der ligner hinanden mest, og hvordan genomet er bestemmende for effekten af en behandling. Sådanne metoder giver læger på globalt plan mulighed for at finde andre patienter, der genetisk set, ligner den patient, de står over for at skulle behandle, og patienten kan i langt højere grad modtage den rette behandling.

”Det er med stor tilfredshed, at jeg byder Ole Lund velkommen i Nationalt Genom Center. Han har stor faglig tyngde inden for udvikling af præcisionsmedicin, og jeg ser frem til at samarbejde med ham om udviklingen af Nationalt Genom Center, så det understøtter, at sundhedsvæsnet i højere grad kan behandle patienter mere præcist og målrettet ud fra viden om deres gener,” siger konstitueret direktør Peter Løngreen.