Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny professor skal forske i sammenhæng mellem leg, aktivitet og behandling

Overlæge Jette Led Sørensen er 1. juni 2019 udnævnt professor på Rigshospitalet med særligt fokus på interprofessionel læring.

Her skal hun skal på flere måder understøtte Juliane Marie Centret og BørneRigets ambition om at optimere sammenhængen mellem patientbehandling, forskning og uddannelse.

En af de store ambitioner for professoratet er at implementere og forske i operationsstuens BlackBox, der er et forsknings- og udviklingskoncept inspireret af luftfartens BlackBox. Projektet gennemføres i samarbejde med International Centre for Surgical Safety, Toronto med det formål at gøre kirurgi mere transparent og mere sikkert. Operationsstuens BlackBox indsamler store mængder data (audio, video oa), der kan facilitere udforskningen af hændelser på operationsstuen. Rigshospitalet bliver det første sted i Danmark og Norden, der installerer, afprøver og forsker i BlackBox konceptet på en operationsstue. Gennem professoratet og sammen med ph.d. og postdoc Jeanett Strandbygaard er målet i første omgang, at BlackBox bliver installeret på en gynækologisk operationsstue i Juliane Marie Centret. Perspektivet er alle operationsstuerne i BørneRiget.

"Der er tale om et ’big data’ projekt og en ny måde at samstille data på og få viden om, hvad der foregår på en operationsstue. Det vil give helt nye muligheder for at arbejde med patientsikkerhed og interprofessionel læring på operationsstuen," forklarer Jette Led Sørensen.

I forhold til den konkrete patientbehandling bliver et af Jette Led Sørensens fokusområder at forske i sammenhængen mellem leg, aktivitet og behandling. Jette Led Sørensen forklarer:

"Integreret leg er et af BørneRigets fem designprincipper, som jeg skal se nærmere på. Leg og aktivitet er allerede inddraget af meget af det personale, der arbejder med børn og unge. Men vi ved kun lidt om, hvad effekt leg og aktivitet har. Et af de centrale forskningsspørgsmål er, om en systematisk tilgang til, hvordan vi uddanner personalet i at integrere leg og aktivitet, kan betyde, at vi bruger f.eks. mindre beroligende medicin og mindre fuld bedøvelse, når børn og unge skal behandles og undersøges. Måske kan det afkorte indlæggelsestider, og vi kan få mere tilfredse patienter og familier," forklarer Jette Led Sørensen. "BørneRigets projektteam afholdt for nyligt en international workshop, hvor vi kom frem til, at et fremtidens paradigmer på hospitalet er; ’More Play – Less Medicine’. Der er brug for forskning og uddannelse, der kan hjælpe os i den retning, og det ser jeg meget frem til at bidrage til."

Et tredje mål for professoratet er at udvikle nye strategier for integration af patientbehandling, forskning og uddannelse i praksis til gavn for både patienter, pårørende og personale f.eks. i forbindelse med nybyggerier som BørneRiget. Og der er virkelig brug for en forskningsbaseret tilgang til feltet, forklarer Jette Led Sørensen - både på det nære og det strategiske plan:

"Der er et paradoks i, hvor meget der investeres i nyt hospitalsbyggeri, sammenholdt med, hvad der bruges af tid og ressourcer på, at personalet kan fungere i et nybyggeri. Der er kun få forskningsbaserede systematiske studier, der sætter fokus på, hvad der skal til for at være forberedt på nye arbejdsgange og muligheder i et nyt byggeri. Jeg tror på, at en forskningsbaseret interprofessionel tilgang til at se på nye arbejdsgange vil kunne gavne. Jeg vil arbejde med at integrere in situ simulation, hvor medarbejdere tværfagligt simulerer arbejdet på det nye arbejdssted. Eller microsimulation, hvor man simulerer på bordmodeller. Muligheder med at bruge virtual reality til at lære nyt byggeri at kende er også oplagt at gøre til genstand for forskning, så vi får øget viden om, hvad der virker og hvorfor. Der mangler forskning både nationalt og internationalt heri," forklarer Jette Led Sørensen. 

Jette Led Sørensen kommer fra en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge i Juliane Marie Centret. Hun har mangeårig klinisk erfaring som læge i gynækologi og obstetrik og andre specialer. Hun har de sidste 15 år været aktiv i arbejdet med medicinsk uddannelse i både nationale og internationale sammenhænge.