Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny professor skal skal forske i kritiske lungesygdomme hos børn

Overlæge Kim G. Nielsen fra Dansk BørneLungeCenter på Rigshospitalet., er udnævnt til professor i pædiatri og pædiatrisk pulmonologi. Han skal forske i kritiske lungesygdomme hos børn og unge. 

Kritiske lungesygdomme kan være medfødte eller ramme barnet meget tidligt - og derved løbende forvolde skade på lungerne i resten af barnets liv. Dette udgør en kritisk trussel mod normal udvikling af lungerne og medfører høj risiko for svær nedsættelse af fysisk aktivitet, nedsættelse af livskvalitet og lungefunktion. I værste tilfælde giver sygdommene risiko for at dø i barnealderen.

Kim G Nielsen skal via et fem-årigt professoratet styrke og videreudvikle forskningen i kritiske lungesygdomme hos børn og unge i Danmark. Både i forhold til bedre forebyggelse, tidlig diagnostik, relevant monitorering, korrekt behandling og sammenhængende forløb for kritiske lungesygdomme.

Professoratet er finansieret af Børnelungefonden, som støtter forskning, aktiviteter og information til lungesyge børn og deres familier.