Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg

Rikke Laulund Schultz er 1. marts blev konstitueret i stillingen som ledende overlæge på Psykiatrisk afdeling Svendborg.

"Jeg har sagt ja til at bidrage i ledelsen på vores afdeling her i Svendborg i den kommende periode. Det er en stor udfordring, som jeg ser frem til at prøve kræfter med," siger Rikke Laulund Schultz, der fra 1. marts er konstitueret som ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Svendborg.
Rikke Laulund Schultz kommer fra en stilling som overlæge på sengeafsnit P2 i Svendborg.

"Mit hjerte brænder for det kliniske arbejde med patienterne, og jeg føler mig sikker på, at jeg vender tilbage til klinikken senere," siger Rikke Laulund Schultz.

Stillingen som ledende overlæge i Svendborg har været vakant de seneste to år. I perioden frem til 1. marts har Ulla Wernberg-Møller varetaget ledelsesrollen i samarbejde med oversygeplejerske Birgitte Kibenich, som forsætter i afdelingsledelsen.

Rikke Laulund Schultz er uddannet speciallæge i psykiatri på afdelingerne i Odense og Svendborg i 2011 og var, før hun i 2014 kom til Svendborg, ansat på Psykiatrisk Afdeling Odense i forskellige lægefaglige stillinger.

Rikke Laulund Schultz er konstitueret som ledende overlæge på Psykiatrisk Afdeling Svendborg frem til 1. september 2019. Stillingen er fortsat i opslag til besættelse hurtigst muligt.