Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Pris for forbedret behandling af blodforgiftning

Flere patienter overlever, millioner af kroner og mange tusinder portioner blod er sparet - det viser resultater fra kliniske forsøg ledet af professor, overlæge Anders Perner, der modtager Danica Pensions Hæderspris på 100.000 kr. som en anerkendelse for sin mangeårige forskning inden for behandling af blodforgiftning.

Hædersprisen uddeles af Danske Lægers Forsikringsforening under Danica Pension.

Anders Perner er 54 år og er ansat som professor ved Københavns Universitet og overlæge i intensiv medicin på Rigshospitalet.

"Blodforgiftning (sepsis) er den tredje hyppigste dødsårsag i Danmark og globalt, men mange af de behandlinger, vi giver disse patienter, er ikke afprøvet efter højeste standard. Behandlingerne af blodforgiftning er antibiotika, væske, blodtransfusion og generel understøttende behandling og baserer sig på basal viden, formodet rationel tilgang og tradition," siger Anders Perner.

Hovedfokus i Anders Perners forskning er den kritisk syge patient, hvor han har særlig interesse i at undersøge hyppige interventioner, hvor der er tvivl om balancen mellem gavnlig og skadelig virkning. Han er leder af det nationale Centre for Research in Intensive Care (CRIC) og er formand for Scandinavian Critical Care Trials Group. Han har blandt andet taget initiativ til og ledet to store, komplekse og velgennemførte “landmark” studier i et samarbejde med flere andre intensivafdelinger.

"Det er sandsynligt, at nogle behandlinger med stor sikkerhed virker, nogle er nok uvirksomme og andre er måske skadelige. Sidstnævnte er blevet tydeliggjort på danske intensivafdelinger, hvor behandlingen af blodforgiftning er blevet forbedret gennem offentligt finansiereret kliniske forsøg. Resultaterne af forsøgene har medført, at vi nu anvender mindre kolloidvæsker og blod, og at flere patienter overlever, færre får bivirkninger og mindst 50 mio. kr. og mange tusinde portioner blod er blevet sparet i Danmark alene," siger Anders Perner.