Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Her er Yngre Lægers nye formand

Helga Schultz er ved Yngre Lægers repræsentantskabsmøde onsdag blevet valgt som ny formand for landets største lægegruppe med over 13.000 yngre læger. Hun efterfølger Camilla Rathcke.

På Yngre Lægers repræsentantskabsmøde 28. november blev der valgt en ny formand til Yngre Lægers bestyrelse. Den nye formand er 43-årige Helga Schultz, som kom ind i Yngre Lægers bestyrelse sidste år. Helga Schultz efterfølger Camilla Rathcke, og hun havde ingen modkandidater.

Helga Schultz arbejder til daglig på Onkologisk Afdeling på Herlev Hospital og er i gang med sin hoveduddannelse i onkologi.

I hendes valgoplæg hed det bl.a.:

"Vi skal sige fra over for tvang, både i form af 6-års-fristen og forslaget om tjenestepligt. 6-års-fristen har vist sig at gøre mere skade end gavn og skal væk. Lægedækning er et problem ,som ikke kan håndteres med hovsa-løsninger, der involverer tvang for de yngste læger. Vi vil derimod meget gerne være med til at lave langsigtede tiltag, så de speciallæger i almen medicin, som efterspørges, får lyst til at arbejde i hele landet.

Arbejdsmiljøet skal være i orden; vi skal have lyst til at gå på arbejde. Det kræver særlig opmærksomhed i en periode, hvor arbejdsmængden bare synes at stige, nye sygehuse skal tages i brug, IT-systemer ikke fungerer optimalt, og velfungerende arbejdsbeklædning er en mangelvare. Vi skal kræve, at arbejdsgiverne påtager sig ansvaret for gode løsninger i samarbejde med os. Det skal være fagligt tilfredsstillende at gå på arbejde, og vi skal opfylde patienternes berettigede krav om god behandling."