Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Millionbevilling til forsker sikrer nyt avanceret udstyr

Lektor Johan Palmfeldt har modtaget 7,7 mio. kr. fra John og Birthe Meyer Fonden. Pengene er investeret i nyt apparatur, avanceret massespektrometri, der kan analysere cellers biologiske funktioner og se, hvilken rolle de kan have ved sygdomme som eksempelvis hjertesvigt, diabetes og arvelig hjernelidelse.

I en årrække har Johan Palmfeldt og hans kolleger forsket inden for proteomics, studiet af den totale proteinmængde i en en celle,en vævstype eller i blod. Med bevillingen har de fået mulighed for at købe et nyt apparat, som gør det muligt at kvantificere tusindvis af proteiner og karakterisere de enkelte proteiner mere detaljeret.

Forskningen giver mulighed for at opdage nye markører for sygdom, som kan benyttes til at diagnosticere for eksempel iltmangel og hjerneskade hos nyfødte, hjertesvigt og forskellige stofskiftesygdomme som diabetes og arvelig hjernelidelse tidligt.