Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny ledende overlæge i Region Sjælland

1. november bliver Jesper Clausager Madsen manden, der fremover skal tegne ledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling i Region Sjælland. Han glæder sig til samarbejdet med primærsektor.

Jesper Clausager Madsen kommer fra en stilling som overlæge på Klinisk Biokemisk Afdeling på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Samtidig med sin overlægestilling har han været leder af Central Enhed for Kvalitetssikring af primærsektoren og har dermed stor erfaring i samarbejdet med praktiserende læger, hjemmepleje osv. Erfaringer, der er essentielle for at ruste sygehusene til fremtidens udfordringer.

"I fremtiden får primærsektoren er mere fremtrædende rolle i samarbejdet med sygehusene, så patienterne oplever en sømløs gang gennem sygehuset. Og der kommer mine kompetencer og baggrund til udtryk, da jeg har siddet på begge sider af bordet," fortæller Jesper Clausager Madsen.

Klinisk Biokemisk Afdeling dækker tilsammen over flere områder, hvor der ud over den daglige analyseproduktion også er en trombosesektion, et AK-center, et regionalt tarmscreeningssekretariat, en biobank, special analyser, forskning, uddannelsesaktiviteter mm. Alt sammen noget som er med til at profilere afdelingen som en kvalitetsorienteret og anerkendt afdeling. Og så er der en krølle på halen.

"Det er en afdeling, som er fordelt på flere matrikler. Det kræver, at løsningerne ses i en større sammenhæng, og at der findes synergier på tværs af matriklerne," siger Jesper Clausager Madsen.