Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny kardiologi-professor på Rigshospiitalet

Overlæge, dr. med. Thomas Engstrøm er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi, med fokus på invasiv behandling af akut koronart syndrom, ved kardiologisk klinik på Rigshospitalet. Tiltrædelsen skete 1. april.

Det primære sigte i Thomas Engstrøms forskning er at videreudvikle forskningsområdet, ved at begrænse skaden hos patienten efter en blodprop i hjertet. Dette gøres blandt andet med kardioprotektion – en række forskellige metoder hvormed man kan beskytte hjertemusklen under behandling med ballonudvidelse. Thomas Engstrøm vil også forbedre invasive behandlingsstrategier ved blodprop i hjertet, herunder ved kardiogent chok. 

Thomas Engstrøm har udført PCI-procedurer i mere end 15 år, er en flittigt benyttet foredragsholder – i Danmark så vel som internationalt, og har gennem en tiårig periode været leder af Kardiologisk Laboratorium på Rigshospitalet.

Derudover har han siddet i styringskomite i adskillige internationale og danske undersøgelser inden for sit område. Fx stod han i spidsen for den danske DANAMI 3-undersøgelse, som har bidraget med ny viden og interessante perspektiver på behandlingsstrategier ved blodprop i hjertet. 

Tilknyttet Københavns Universitet har han i en årrække undervist i iskæmisk hjertesygdom og har som klinisk ambassadør arbejdet med integrationen af bachelor- og kandidatuddannelsens undervisning på universitet.