Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   
Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Ny seniorforsker på Hospitalsenheden Vest

Henriette Nørmølle Buttenschøn er fra juni måned tiltrådt som ny seniorforsker ved forsknings- og uddannelsescenter NIDO | danmark på Hospitalsenheden Vest.

Hun bliver ansvarlig for NIDO | danmarks Journal Club for ph.d.-studerende, ligesom hun bliver sparringspartner for hospitalets mange forskningsmiljøer og samarbejdspartner på tværs af forskningsprojekter.

Hun kommer fra en stilling som lektor ved Translational Neuropsychiatry Unit ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

Privat bor den nye seniorforsker i Aarhus med sin familie, men 43-årige Henriette Nørmølle Buttenschøn har allerede et godt kendskab til Herning. Hun er født og opvokset på egnen de første 19 år af sit liv – med skolegang på Vestervang Skolen og Herning Gymnasium. Der er tale om et meget glædeligt gensyn med hjemstavnen, hvor hun vil være med til at opdyrke NIDO | danmark som en vestjysk primus motor for forskning og uddannelse. Et center, der skal bygges side om side med Regionshospitalet Gødstrup.

Desuden glæder seniorforskeren sig til at blive involveret i udviklingen af NIDO | danmarks faciliteter til en fælles, ny biobank i Gødstrup, der udvider muligheden for at søsætte nye forskningsprojekter på hospitalet.

Den nye biobank vil blive indrettet med bedre faciliteter end hospitalets nuværende, som er fyldt til bristepunktet. Bl.a. vil der komme mere plads til frysere, der skal opbevare biologisk materiale til hospitalets mange forskellige forskningsprojekter – f.eks. blod-, vævs- og urinprøver. Prøver, som er doneret af hospitalets forsøgspersoner.

Den nye seniorforsker bærer meget erfaring med sig ind i stillingen og har uddannelsesmæssig baggrund som cand.scient. i molekylærbiologi samt en ph.d.-grad i klinisk medicin fra Aarhus Universitet. Gennem de seneste fire år har hun været lektor ved Translational Neuropsychiatry Unit ved Institut for Klinisk Medicin, ligesom hun har været en meget aktiv forsker i 17 år.

Foreløbig har dette båret frugt i form af mere end 40 publicerede peer-reviewed artikler og et stærkt netværk af samarbejdspartnere.

Gennem forskningsprojekterne har Henriette Nørmølle Buttenschøn stillet helt skarpt gennem mikroskopet på det menneskelige DNA med det formål at afdække menneskets genetiske risiko for udviklingen af psykiske sygdomme som depression, angst, bipolar lidelse og skizofreni.