Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   
Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Jakob Møller Hansen er leder af nyt hovedpinecenter

I Danmark har 770.000 mennesker migræne eller hyppig hovedpine. Som leder af det nyåbnede Nationalt Videnscenter for Hovedpine skal Jakob Møller Hansen hjælpe med at udbrede viden om hovedpine til både befolkning og behandlere. 

Hæder til forsker i tarmkræft

Claus Lindbjerg Andersen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop modtaget en hædersgave fra William Nielsens Fonden. Prisen får han som en anerkendelse for sin forskning i tarmkræft. Med hæderen fra William Nielsens Fonden følger også 100.000 kroner.

Millionbevilling til forsker sikrer nyt avanceret udstyr

Lektor Johan Palmfeldt har modtaget 7,7 mio. kr. fra John og Birthe Meyer Fonden. Pengene er investeret i nyt apparatur, avanceret massespektrometri, der kan analysere cellers biologiske funktioner og se, hvilken rolle de kan have ved sygdomme som eksempelvis hjertesvigt, diabetes og arvelig hjernelidelse.

Ny professor i kardiologi

Peter Riis Hansen, overlæge ved Hjertemedicinsk Afdeling, Herlev og Gentofte Hospital er ny klinisk professor i kardiologi ved Institut for Klinisk Medicin, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. 

Ny ledende overlæge i Region Sjælland

1. november bliver Jesper Clausager Madsen manden, der fremover skal tegne ledelsen på Klinisk Biokemisk Afdeling i Region Sjælland. Han glæder sig til samarbejdet med primærsektor.

Ny direktør for psykiatri- og socialområdet i Region Midtjylland

Fra 1. december står der direktør for Psykiatri og Social på 48-årige Tina Eblers visitkort. Siden 2011 har hun været partner og ledelsesrådgiver i konsulentfirmaet Hildebrandt & Brandi og haft særligt fokus på ledelse, transformation og organisationsudvikling. 

Skal undersøge sammenhænge mellem hjerte-sygdom og demens

Ruth Frikke-Schmidt er nyudnævnt professor i Klinisk Biokemi og skal forske i årsagssammenhænge mellem to store folkesygdomme: hjerte-kar-sygdom og demens. Forskningen skal bidrage til, at hjertepatienter kan leve længere og have et bedre liv med deres hjertesygdom. 

Pris for forskning i øjensygdomme

Lærestolsprofessor Toke Bek fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har modtaget en pris for sin forskning i øjensygdomme (oftalmologi).

Professor i rygsmerter på SDU

Kiropraktor ph.d. Alice Kongsted, 45, er pr 1. november udnævnt til professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på SDU med særlige opgaver inden for muskel- og skeletal forskning i primærsektoren, herunder landets kiropraktor- og fysioterapiklinikker.

Ny projektchef for BørneRiget

Overlæge og ph.d. Thomas Leth Frandsen fra Rigshospitalets BørneUngeKlinik bliver projektchef i BørneRiget og skal fremover stå for organisations- og udviklingsprojekterne i BørneRiget.

Axel Diederichsen ny professor i hjertesygdomme

Syddansk Universitet har fået en ny professor i hjertesygdomme. Det er 54-årige Axel Cosmus Pyndt Diederichsen, som for de næste fem år er ansat som klinisk professor i Cardiac Imaging ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet med tilhørende overlægestilling på Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Ny professor i lungegenetik

Morten Dahl er udnævnt som professor i lungegenetik ved Institut for Klinisk Medicin på Klinisk Biokemisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Ny ledende overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling på OUH

1. oktober 2018 tiltræder Christian Jakobsen som ledende overtandlæge på Kæbekirurgisk Afdeling K på OUH – Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Her har han siden 1. april 2018 fungeret som konstitueret ledende overtandlæge efter Torben Henrik Thygesen.

Hospitalsenhed Midt får ny lægefaglig direktør

Efter fyringen af to hospitalsdirektører på Hospitalsenheden Midt sidste mandag, er etableringen af en ny ledelse allerede i gang. Claus Brøckner Nielsen, 57 år, er ansat som ny lægefaglig direktør.

Første professor i akutmedicin på regionalt sygehus

58-årige Christian Backer Mogensen bliver 1. oktober professor i akutmedicin på Sygehus Sønderjylland, hvor han skal bruge en stor del af sin tid på at forske i resistente bakterier, der er en potentiel bombe under hele sundhedsvæsnet.

Viborg-operationsafdeling får ny ledende overlæge

Carsten Søndergaard Poulsen er ny ledende overlæge for afdelingen Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg fra denne uge. Sammen med afdelingens oversygeplejerske skal han lede de forandringer, som forbereder afdelingen til indflytning i hospitalets nye akutcenter.

Ny ledende oversygeplejerske på Amager Hospital

Det er en både erfaren og stedkendt kvinde, der i oktober 2018 er tiltrådt som ny ledende oversygeplejerske på medicinsk afdeling på Amager Hospital. Annette Madsen har nemlig arbejdet som sygeplejerske på Amager i 30 år, og kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske på hospitalets geriatriske afsnit.

Adjungeret professor modtager pris for selvmordsforskning

Niels Buus, adjungeret professor ved Psykiatrien Region Sjælland, modtager Nordentoft-prisen 2018 for sit arbejde med at styrke familieperspektivet i selvmordsforebyggelse og sin forskning i selvmordsforebyggelse.

Professor i akutmedicin

Søren Mikkelsen, 56, er udnævnt til professor i akutmedicin ved Region Syddanmark og Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU.

Bedre Psykiatri får ny landsformand

Knud Aarup, 63, er blevet valgt til landsformand for Bedre Psykiatri. Den 63-årige århusianer har både fra sit arbejde og sit privatliv oplevet psykiatrien på tæt hold.

Marie Curie-millioner til AU-forskning i ældres værdighed

Lektor Annelise Norlyk fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet modtager 4,6 millioner kroner til at undersøge, hvordan ældre mennesker kan bevare oplevelsen af værdighed i forbindelse med sygdom eller afhængighed af hjælp. 

Ny kardiologi-professor på Rigshospiitalet

Overlæge, dr. med. Thomas Engstrøm er tiltrådt som klinisk professor i kardiologi, med fokus på invasiv behandling af akut koronart syndrom, ved kardiologisk klinik på Rigshospitalet. Tiltrædelsen skete 1. april.

Ny professor på Riget med fokus på psyko-kardiologi

Pr. 1. juni 2018 er 43-årige Selina Kikkenborg Berg tiltrådt i en kombinationsstilling som seniorforsker og professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje i Hjertecentret på Rigshospitalet og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 

Ny ledende overlæge til Nykøbing F.

"Jeg glæder mig til at blive del af et akutsygehus, der ikke er større, end at man kan finde løsninger på tværs." Sådan siger Christian Christiansen, der 1. november 2018 tiltræder som ledende overlæge for Medicinsk Afdeling på Nykøbing F. Sygehus.

Kendt ansigt bliver ny leder i Region Midtjyllands vagtcentral

Stefan Schousboe er fra 1. oktober ansat som ledende overlæge i Præhospitalets AMK-vagtcentral. Han træder til med et indgående kendskab til organisationen og arbejdsopgaverne fra tidligere ansættelser.

Ny forskningsleder på Onkologisk Afdeling i Odense

Overlæge og professor i præcisionsmedicin, Henrik Jørn Ditzel, er den 1. september tiltrådt som ny forskningsleder ved Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Lægelig direktør stopper på Sydvestjysk Sygehus

Efter to år som topleder på Sydvestjysk Sygehus har Alan Kimper-Karl fået nyt job og stopper derfor på sygehuset. Han indtræder i stedet som partner i Privathospitalet H. C. Andersen Klinikken i Odense.

Ny doktor udvikler forbedrede MR-skanninger til hjernen

Brian Hansen fra AU og AUH har netop forsvaret sin doktorafhandling om eksperimentelle MR-skanninger. Metoderne kan bruges til at studere hjernens mikroskopiske opbygning og kan på sigt føre til tidligere diagnose af blandt andet demens.

Danmarks første professorat i svær astma

Celeste Porsbjerg er udnævnt til professor i svær astma ved Bispebjerg Hospital og Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

AU og AUH tilknytter ernæringsforsker som adjungeret professor

Giulio Marchesini Reggiani bliver de næste fem år ny adjungeret professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Han forsker i diabetes, fedme og metabolisk leversygdom, også kaldet nonalkoholisk fedtleversygdom.