Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny professor i lungemedicin på SDU og OUH

Overlæge, ph.d. Christian B. Laursen er pr. 1. oktober 2020 udnævnt til klinisk professor i lungemedicin i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet (SDU) og Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Ny centerchef i Sundheds­styrelsen

Steen Dalsgaard Jespersen tiltræder den 1. november som ny chef i Sundhedsstyrelsens center for Evidens, Uddannelse og Beredskab (EUB).

Ny professor i genetik

Cand. scient. ph.d. Mads Thomassen er udnævnt til professor i genomisk medicin på Klinisk Institut, SDU, Forskningsenheden for Human Genetik og Odense Universitetshospital, OUH.

Ny professor i psykologi på SDU

Ole Jakob Storebø, 59, udnævnes til professor i børne- og ungdomspsykologi og evidensbaseret psykiatri ved Institut for Psykologi på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU den 1. september.

Ny studieleder for medicin på SDU

Overlæge Bjarne Rønde Kristensen, OUH, er udnævnt til studieleder for lægeuddannelsen på Syddansk Universitet fra 1. september. Han afløser overlæge Niels Illum på posten.

Ny professor tilknyttet anæstesien i Hvidovre

Overlæge Nicolai Bang Foss er ny professor i Anæstesiologisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Han vil skabe bedre forløb og lavere dødelighed for patienter, der bliver opereret akut.

Ny professor i sundhedsfremme

Ulla Nørgaard Toft, 47, er udnævnt til professor i sundhedsfremme og forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Ny professor i anæstesiologi har forsket i respiratorbehandling

Overlæge ph.d. Thomas Strøm er 1. august begyndt som klinisk professor ved afdelingen for Bedøvelse og Intensiv på Sygehus Sønderjylland. Han vil være den første professor i anæstesi og intensiv uden for Odense Universitetshospital.

Ny professor i klinisk Geriatri på SDU og OUH

Overlæge, ph.d. Jesper Ryg er 1. juli 2020 udnævnt til klinisk professor i geriatri i en kombineret stilling mellem Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Geriatrisk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Skal undersøge manglende effekt af immunterapi hos nogle patienter

Postdoc Kristine Raaby Gammelgaard fra Aarhus Universitets Institut for Biomedicin får knap halvanden million kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) til at undersøge en mulig forklaring på, at ikke flere patienter med lungekræft har gavn af behandling med immunterapi.

Ny klinikchef til Psykiatrien i Aalborg

Maj Skårhøj, 41, er ansat som ny klinikchef i Klinik Psykiatri Syd i Aalborg. Hun kommer fra en stilling som kontorchef for BI og Analyse i Region Nordjylland.

Ny ledende overradiograf på Bispebjerg

Den 53-årige radiograf Jakob W. Poulsen begyndte i sin nye stilling som ledende overradiograf på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler den 1. marts. 

Overlæge på Næstved Sygehus udnævnt til professor

Overlæge på Lungemedicinsk afdeling på Næstved Sygehus, Uffe Bødtger, er netop blevet udnævnt til professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Ny professor i diabetes i Odense

Overlæge, dr. med. Claus Bogh Juhl er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU og vil som et led i professoratet varetage rollen som programleder for Klinisk Intervention på Steno Diabetes Center Odense (SDCO), der finansierer professoratet.

Ny formand i Lif

Det er en mand med et indgående kendskab til det politiske arbejde i Lif, der i dag vender tilbage til formandsposten i foreningens bestyrelse efter godt tre års pause.

Han afløser omstridt leder i Diagnostisk Center i Silkeborg

Niels Bang tiltræder 1. oktober som konstitueret ledende overlæge inden for radiologi på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Han skal afløse Lasse Nørgaard, som kastede håndklædet i ringen og ønskede at skifte job.

Børnelæge får 11 mio. til forskning i astma

Børnelæge Bo Chawes modtager et af de prestigefyldte Starting Grants fra EU, som nu bidrager til at styrke forskningen i astma og adfærdsproblemer hos børn, og han skal stå i spidsen for et ambitiøst, internationalt forskningsprojekt.

Ny professor i genetik på SDU og OUH

Ledende overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling, OUH, ph.d. Lillian Bomme Ousager er udnævnt til professor i genetik ved Klinisk Institut, SDU. En professor med bred erfaring indenfor forskning, klinik, uddannelse og ledelse.

Jens Lundgren i spidsen for global indsats mod Covid-19

Den danske overlæge og professor Jens Lundgren skal stå i spidsen for en global indsats, der skal sikre hurtig, global afprøvning af op til 45 nye lægemidler mod COVID-19 på 20.000 patienter på 450 hospitaler verden over.

Henrik Bygum Krarup er ny professor i Aalborg

Ledende overlæge på Afdeling for Molekylær Diagnostik, Henrik Bygum Krarup, er pr. 1. juni udnævnt til klinisk professor ved Aalborg Universitet. 

Ny afdelingschef i Sundhedsministeriet

Sundheds- og Ældreministeriet har udpeget afdelingschefen for departementets Afdeling for Sygehuspolitik, Beredskab og Smitsomme Sygdomme. Valget er faldet på Lene Brøndum Jensen, der siden 1. juni har fungeret som konstitueret afdelingschef.

Ny professor i kardiologi på OUH og SDU

Overlæge Axel Brandes ved Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital, er udnævnt til professor i kardiologi ved Klinisk Institut, SDU.

Ny doktor udforsker stor videnskløft i lymfekredsløbet

Læge og ph.d. Niklas Telinius fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital kan nu kalde sig doktor, efter han har forsvaret sin doktordisputats om lymfekredsløbets fysiologi.

Ny professor i genetik og epilepsi

Cand.scient., ph.d. Rikke Steensbjerre Møller er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, og Epilepsihospitalet Filadelfia i Dianalund, hvor hun skal fokusere på forskning i genetikkens betydning for epilepsi.

OUH-direktør bliver formand for Behandlingsrådet

Formand for det kommende behandlingsråd bliver lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Michael Dall. Samtidig bliver det Region Nordjylland, der skal huse rådets sekretariat.

Ny lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland har nu fundet en ny lægelig direktør. Det bliver Peter Sørensen, 56, som kommer fra en stilling som ledende overlæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, men er født og opvokset i Sønderjylland. Han tiltræder 1. juli 2020.

​Dorthe Crüger ny koncerndirektør i Hovedstaden

Dorthe Crüger er kommende koncerndirektør i Region Hovedstaden. Hun afløser Svend Hartling, som går på pension, og 1. august indtræder hun i ledelsen af Region Hovedstaden.

Ny professor i kardiologi på SDU og Sydvestjysk Sygehus

Niels Peter Rønnow Sand er pr. 1. juni udnævnt til klinisk professor i kardiologi på Institut for Regional sundhedsforskning på Syddansk Universitet sideløbende med sin ansættelse som overlæge på Sydvestjysk Sygehus.

Fysiker skal forbedre MR-scanninger i nyt professorat

Adam Espe Hansen er ny professor i Radiologisk Klinik på Rigshospitalet, hvor han skal forske i udviklingen af mere præcise MR-skanninger til gavn for f.eks. kræftpatienter.