Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Neurolog bliver ny koncerndirektør i Region Sjælland

Fra 1. august bliver Jesper Gyllenborg ny koncerndirektør i Region Sjælland. Han er uddannet speciallæge i neurologi og kommer fra en stilling som lægefaglig vicedirektør på Sjællands Universitetshospital.

Ledende lægeduo fortsætter på Kirurgisk Afdeling

Bo Gyldendahl Bengtsson og Peter Svenningsen er fastansat som ledende overlæger på Kirurgisk Afdeling på Nordsjællands Hospital. Begge har været konstitueret i samme stillinger siden februar 2020.

International diabetespris til Hans-Henrik Parving

Hans-Henrik Parving, professor emeritus, dr. med. er modtager af den prestigefyldte pris Outstanding Achievement in Clinical Diabetes Research Award, der d. 28. juni bliver uddelt af American Diabetes Association.

Ny ledende overlæge i Hillerød

Overlæge Signe Perlman tiltrådte som ledende overlæge i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Nordsjællands Hospital den 1. juni 2021.

Ny professor bekæmper resistente bakterier

Christina Vandenbroucke-Grauls er nyudnævnt professor i infektionsepidemiologi ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Her forsker hun blandt andet i opsporing og inddæmning af infektioner, som opstår og spredes på sygehuse.

Ingeniør får millionbevilling til bedre billeddiagnostik

I et nyt forskningsprojekt på Aarhus Universitet udvikler ph.d. Michael Væggemose billeddiagnostik, så patienter med f.eks. slagtilfælde, hjertetilfælde og nyresvigt kan diagnosticeres mere præcist. 

Ny professor i medicinsk gastroenterologi

Overlæge på Odense Universitetshospital, Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme, ph.d. og dr.med. Mark A. Ainsworth er udnævnt til professor i medicinsk gastroenterologi ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet.

Eksem-forsker er ny lærestolsprofessor i København

Jacob Pontoppidan Thyssen vil som ny lærestolsprofessor i dermatologi og venereologi passe godt på faget – et stort ansvar på en god måde, forsikrer den prisbelønnede forsker, som er globetrotter, holder af sport og er et stort familiemenneske.

Ny ledende overlæge på Kolding Sygehus

Anne Friesgaard Christensen tiltræder 1. juni som ny ledende overlæge på Akutafdelingen og Medicinske Sygdomme på Kolding Sygehus.

Ny professor i statistik og epidemiologi

Christian Ritz er udnævnt til professor i statistik og epidemiologi af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

For anden gang modtager en fysiker årets onkologipris

Dansk Selskab for Klinisk Onkologis (DSKO) årlige pris blev i år tildelt fysikeren, professor Ivan Vogelius, som tak for at danne bro over faggrænser og uddanne kommende onkologer i radioterapi og statistik.

Ny ledende røntgen-overlæge i Randers

Det er en mand med stort kendskab til Regionshospitalet Randers, der er tiltrådt som ledende overlæge i Røntgen og Skanning. Thomas Abramovitz Bjerre kom i 2009 til Røntgen og Skanning i Randers som afdelingslæge.

Ny professor er specialist i bugspytkirtelen

Overlæge ved Medicinske Mave- og Tarmsygdomme, Søren Schou Olesen, er pr. 1. april udnævnt til klinisk professor ved Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Ny ledende overlæge i Grindsted

Lars Rauff Skadhauge, 62 år, er ny ledende overlæge på Arbejdsmedicinsk afdeling på Grindsted Sygehus.

Ny direktør for Lægeforeningen

Lægeforeningen får en erfaren leder, når Torben Buse tiltræder som ny direktør efter Bente Hyldahl Fogh, som fratrådte posten pludseligt i februar.

Lægeetisk Nævn får ny formand

Lægeforeningens Lægeetiske Nævn har udpeget Mette Juul Kristoffersen som ny formand.

Thomas Benfield får Lægeforeningens Ærespris

På årets Lægemøde har Thomas Benfield, klinisk professor i infektionsmedicin og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital fået tildelt Lægeforeningens Ærespris.

Ny professor vil forbedre kræftbehandling med 3D-print

Thomas Baad-Hansen er ny klinisk professor i onkologisk ortopædkirurgi på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Hans forskning viser, at personlig kirurgi med anvendelse af 3D-printede proteser kan forbedre behandling af kræftpatienter.

Ny direktør for talentprogrammer

Peter Thostrup er tiltrådt som ny programdirektør for Lundbeckfondens talentprogrammer. Han har bred erfaring inden for fonds- og universitetsverdenen, senest i en stilling som sekretariatschef i Carlsbergfondet.

Region Midtjylland ansætter ny lægefaglig direktør

Palle Juelsgaard bliver ny lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland. Han er i dag lægefaglig direktør i Region Nordjylland, men vil fra 15. august arbejde med ambulancer, lægebiler og akutlægehelikoptere fra en base i Aarhus.

Ny professor i dermatologi og allergologi

Syddansk Universitet, Klinisk Institut og Odense Universitetshospital, har ansat overlæge, ph.d. Charlotte G. Mørtz som professor og specialeansvarlig overlæge i dermatologi og allergologi.

Prestigefyldt pris til professor Kim Brøsen

EACPT’s pris for en livslang indsats går i 2021 til professor, overlæge, dr.med. Kim Brøsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

Praktiserende Lægers Organisation får ny direktør

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har ansat Henrik Dam som ny direktør. Stillingen som direktør for PLO blev ledig, da Jonatan Schloss 1. april tiltrådte en stilling som direktør for Komponent – Kommunernes Udviklingscenter.

Ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt

Hanne Andersen bliver ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Lillebælt. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen på sygehuset i Kolding og tiltræder 1. juni 2021.

Liselotte Højgaard hædret med fornem pris

Professor i Medicin og Teknologi og ledende overlæge i Rigshospitalets Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Liselotte Højgaard, får Alexander Foss' Guldmedalje for sin enorme betydning for medicinsk teknologi og sit revolutionerende arbejde inden for PET/CT-skanning.

Overlæge i Randers vinder uddannelsespris

Yngre Danske Akutmedicineres uddannelsespris gik i år til Dea Kehler, der er uddannelsesansvarlige overlæge i Akutafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Midt

Preben Friis er ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Midt efter en periode som konstitueret i samme rolle. Regionspsykiatrien Midt omfatter psykiatriske afdelinger i Viborg, Skive og Silkeborg.

Ansat på pleje- og genoptrænings-center

Læge Finn Rønholt, som er en stor kapacitet inden for ældreområdet, er ansat på Kildegården, De Midlertidige Pladser, i Gladsaxe.

Rigshospitalet får ny økonomichef

Marianne Værn Thomsen tiltræder som ny stabschef i Rigshospitalets Økonomi- og Planlægningsafdeling den 1. juni. Hun afløser Tue Jensen, der går på pension.