Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny kommunikationschef i Diabetesforeningen

Diabetesforeningens henter ny kommunikationschef i egne rækker - det 52-årige Helen Heidemann, som i snart i 12 år har været redaktør for medlemsbladet Diabetes og det faglige tidsskrift Behandlerbladet.

Hæderspris til klinikchef Ulrik Lassen

I forbindelse med Dansk Selskab for Cancerforsknings årsmøde har klinikchef, professor Ulrik Lassen fra Onkologisk Klinik på Rigshospitalet modtaget Gårdejer Ingemann Petersen og hustrus hæderspris.

Ny leder til Sikkert Patientflow på OUH

Helle Funck Madsen tiltræder den 15. juni som leder af Sikkert Patientflow. Hun kommer fra en stilling som intensivsygeplejerske på Akershus Universitetshospital, Norge. Forinden har hun i godt otte år fungeret som afdelingssygeplejerske på Afdeling A.

To SDU-forskere får Odd Fellow Ordenens forskerpris

Aleksander Krag, professor i leversygdomme ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital og Søren Kragh Moestrup, professor i Cancer i Inflammation ved Syddansk Universitet, har modtaget Odd Fellow Ordenens Forskerpris 2019.

Ny klinisk professor skal forske i kræft i hjernen

Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Afdeling for Klinisk Patologi på Odense Universitetshospital har ansat Bjarne Winther Kristensen, 45, som professor og overlæge med fokus på hjernekræft.

Ny forskningskvalificeret underviser i CFKS og VIA

Anne Bendix Andersen tiltræder den 1. juni 2019 i stillingen som forskningskvalificeret underviser i en delt stilling mellem VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS), Hospitalsenhed Midt.

Tung forskerprofil til Nordsjællands Hospital

Professor, dr.med. og overlæge Christian Torp-Pedersen er ansat i Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, hvor han med sin enorme forskningserfaring skal være med til at videreudvikle hospitalets epidemiologiske forskningsmiljø.

Leif Vestergaard bliver medlem af Det Etiske Råd

Den tidligere administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen er blevet udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Morten Grønbæk får Lægeforeningens Ærespris

På årets Lægemøde har Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, fået tildelt Lægeforeningens Ærespris. Han får prisen for sit store bidrag til forskning i folkesundhed og forebyggelse.

Ny forskningschef i Diabetesforeningen

Diabetesforeningen har ansat Tanja Thybo som ny chef for Forskning & Analyse. Den nye forskningschef kommer fra en stilling som Senior Project Manager på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Else Smith fratræder øjeblikkeligt på Hvidovre Hospital

Vicedirektør ved Hvidovre og Amager Hospital, Else Smith, og direktionen ved Hvidovre Hospital er efter gensidig aftale blevet enige om at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Fratrædelsen skyldes uenighed i direktionen.

Ny doktor i diabetes i Grønland

Speciallæge i almen medicin, ph.d. Michael Lynge Pedersen er blevet doktor med speciale i håndtering af diabetes i Grønland.

Ærespris til brystkræftforskere

Dansk Brystkræft Organisations årsmøde blev i weekenden fejret med DBO's ærespris, som i år gik til forskerne Peter Schwarz og Trine Lund-Jacobsen.

Ny formand i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet har fået ny formand, det er vicedirektør Peter Mandrup Jensen fra Nordsjællands Hospital. Han afløser seniorrådgiver og tidligere hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, der har været formand i fire år.

Millionbevilling fra Sundhedsstyrelsen til IRS-forsker

Forskningsleder og klinisk lektor Uffe Bødtger og Lungemedicinsk Forskningsenhed ved IRS på Næstved Sygehus får en bevilling på 3,8 millioner fordelt over tre år, som er givet i forbindelse med Kræftplan IV.

Ny specialist på gigthospital

Christoffer Budde Nissen, Sønderborg, er blevet ansat som speciallæge i reumatologi på Dansk Gigthospital.

Ny klinikchef på Rigshospitalet

Overlæge, dr. med. Jenny Dahl Knudsen tiltræder som klinikchef på Rigshospitalet 1. juni 2019. Sammen med ledende bioanalytiker Annette Dreyer vil hun udgøre klinikledelsen i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center.

Hjertelæge bliver klinisk professor

Henrik Wiggers er ny klinisk professor i hjertesvigt på Aarhus Universitet. Han skal forske i behandling af hjertesvigt og i de fysiologiske ændringer, der følger med sygdommen.

Diabeteslæge får 10 mio. kr. till forskning i behandling af knogleskørhed

Speciallæge Morten Frost har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til et forskningsprojekt om GLP-1 hormonets rolle og brugen af GLP-1 analoger som potentiel behandling af knogleskørhed hos patienter med osteoporose eller diabetes.

KL ansætter ny direktør på digitalt sundhedsområde

Christian Harsløf bliver ny direktør i front for KL’s satsning på digitaliseringsområdet og på sundheds- og ældreområdet. Ansættelsen betyder desuden en intern rokade i KL’s direktion.

Stor laboratorieafdeling henter ny ledende overlæge i egne rækker

Hospitalsenhed Midt har ansat Sidsel Rødgaard-Hansen som ny ledende overlæge på Blodprøver og Biokemi pr. 1. april. Afdelingen analyserer hvert år flere millioner prøver fra patienter på hospitalerne og borgere i Viborg, Silkeborg, Hammel og Skive.

68-årig får ph.d. om knæ-implantat

Overlæge og ortopædkirurg Jens Ole Laursen fra Sygehus Sønderjylland har i en sen alder netop forsvaret sin ph.d.

Klaus Bønnelykke professor i pædiatri

Klaus Bønnelykke, overlæge, ph.d. og speciallæge i pædiatri, er tiltrådt som professor i pædiatri med særligt fokus på børneastma ved Københavns Universitet og Dansk BørneAstma Center, Børne- og Ungeafdelingen, Herlev og Gentofte Hospital.