Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Ny centerdirektør på Rigshospitalet

Rasmus Møgelvang tiltræder pr. 1. august 2019 som centerdirektør i Center for Hjerte-, Kar-, Lunge- og Infektionssygdomme på Rigshospitalet.

Anæstesiafdelingen på Bispebjerg får ny ledende overlæge

Anne Lindhardt er ny ledende overlæge på Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun kommer fra en stilling som afsnitsansvarlig overlæge for Intensiv Terapiafsnit samme sted.

Overlæge modtager pris til allergikongres i Lissabon

Susanne Halken, Overlæge Professor på OUH - H.C. Andersens Børne- og Ungehospital, modtog ’Daniel Bovet Award for Treatment and Prevention’ til årets europæiske allergikongres ’EAACI Congress 2019’ i Lissabon 1.–5. juni 2019.

Læge får penge til at forske i kroniske smerter

Afdelingslæge, post doc Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt, Anæstesiologisk Afdeling V, Odense Universitetshospital har fra Gigtforeningens forskningsråd modtaget 110.000 kr. til et projektet om biomarkører i forbindelse med kroniske smerter.

Kræftforsker får 3.8 millioner kroner til at bekæmpe kræft

Overlæge og forskningslektor Uffe Bødtger og Medicinsk Afdeling på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse har modtaget en tre-årig bevilling på 3.8 millioner kroner fra Kræftplan IV til ph.d.d-projekter, som skal bidrage med forskning i, hvordan man kan optimere udredningen af mistænkt kræft i lunge og lungehinder.

Ny kommunikationschef i Diabetesforeningen

Diabetesforeningens henter ny kommunikationschef i egne rækker - det 52-årige Helen Heidemann, som i snart i 12 år har været redaktør for medlemsbladet Diabetes og det faglige tidsskrift Behandlerbladet.

Ny formand i Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet

Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet har fået ny formand, det er vicedirektør Peter Mandrup Jensen fra Nordsjællands Hospital. Han afløser seniorrådgiver og tidligere hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, der har været formand i fire år.

Millionbevilling fra Sundhedsstyrelsen til IRS-forsker

Forskningsleder og klinisk lektor Uffe Bødtger og Lungemedicinsk Forskningsenhed ved IRS på Næstved Sygehus får en bevilling på 3,8 millioner fordelt over tre år, som er givet i forbindelse med Kræftplan IV.

Ny specialist på gigthospital

Christoffer Budde Nissen, Sønderborg, er blevet ansat som speciallæge i reumatologi på Dansk Gigthospital.

Ny klinikchef på Rigshospitalet

Overlæge, dr. med. Jenny Dahl Knudsen tiltræder som klinikchef på Rigshospitalet 1. juni 2019. Sammen med ledende bioanalytiker Annette Dreyer vil hun udgøre klinikledelsen i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Diagnostisk Center.

Hjertelæge bliver klinisk professor

Henrik Wiggers er ny klinisk professor i hjertesvigt på Aarhus Universitet. Han skal forske i behandling af hjertesvigt og i de fysiologiske ændringer, der følger med sygdommen.

Diabeteslæge får 10 mio. kr. till forskning i behandling af knogleskørhed

Speciallæge Morten Frost har modtaget en bevilling på 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden (NNF) til et forskningsprojekt om GLP-1 hormonets rolle og brugen af GLP-1 analoger som potentiel behandling af knogleskørhed hos patienter med osteoporose eller diabetes.

Ny forsker i fedmekirurgi ved Steno Diabetes Center Aarhus

1. reservelæge og ph.d. Lene Ring Madsen fra Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Vest og Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet skal nu forske i effekterne af fedmekirurgi hos personer med svær overvægt og type 2-diabetes ved Steno Diabetes Center Aarhus.

Allan Flyvbjerg æresmedlem af Diabetesforeningen

Professor Allan Flyvbjerg, der var formand for Diabetesforeningen fra 2000 til 2011, blev lørdag tildelt et æresmedlemskab af Diabetesforeningen. Det skete på Diabetesforeningens repræsentantskabsmøde 2019.

Hæderspris til klinikchef Ulrik Lassen

I forbindelse med Dansk Selskab for Cancerforsknings årsmøde har klinikchef, professor Ulrik Lassen fra Onkologisk Klinik på Rigshospitalet modtaget Gårdejer Ingemann Petersen og hustrus hæderspris.

Ny leder til Sikkert Patientflow på OUH

Helle Funck Madsen tiltræder den 15. juni som leder af Sikkert Patientflow. Hun kommer fra en stilling som intensivsygeplejerske på Akershus Universitetshospital, Norge. Forinden har hun i godt otte år fungeret som afdelingssygeplejerske på Afdeling A.

To SDU-forskere får Odd Fellow Ordenens forskerpris

Aleksander Krag, professor i leversygdomme ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital og Søren Kragh Moestrup, professor i Cancer i Inflammation ved Syddansk Universitet, har modtaget Odd Fellow Ordenens Forskerpris 2019.

Ny klinisk professor skal forske i kræft i hjernen

Klinisk Institut på Syddansk Universitet og Afdeling for Klinisk Patologi på Odense Universitetshospital har ansat Bjarne Winther Kristensen, 45, som professor og overlæge med fokus på hjernekræft.

Ny forskningskvalificeret underviser i CFKS og VIA

Anne Bendix Andersen tiltræder den 1. juni 2019 i stillingen som forskningskvalificeret underviser i en delt stilling mellem VIA Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg og Center for Forskning i Klinisk Sygepleje (CFKS), Hospitalsenhed Midt.

Tung forskerprofil til Nordsjællands Hospital

Professor, dr.med. og overlæge Christian Torp-Pedersen er ansat i Forskningsafdelingen på Nordsjællands Hospital, hvor han med sin enorme forskningserfaring skal være med til at videreudvikle hospitalets epidemiologiske forskningsmiljø.

Leif Vestergaard bliver medlem af Det Etiske Råd

Den tidligere administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen er blevet udpeget som nyt medlem af Det Etiske Råd af sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Morten Grønbæk får Lægeforeningens Ærespris

På årets Lægemøde har Morten Grønbæk, direktør for Statens Institut for Folkesundhed, fået tildelt Lægeforeningens Ærespris. Han får prisen for sit store bidrag til forskning i folkesundhed og forebyggelse.

Ny forskningschef i Diabetesforeningen

Diabetesforeningen har ansat Tanja Thybo som ny chef for Forskning & Analyse. Den nye forskningschef kommer fra en stilling som Senior Project Manager på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Else Smith fratræder øjeblikkeligt på Hvidovre Hospital

Vicedirektør ved Hvidovre og Amager Hospital, Else Smith, og direktionen ved Hvidovre Hospital er efter gensidig aftale blevet enige om at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Fratrædelsen skyldes uenighed i direktionen.