Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   

Jørgen Skadborg genvalgt som formand for PLO

På PLO’s repræsentantskabsmøde lørdag er den siddende formand, Jørgen Skadborg, uden modkandidat blevet valgt som formand for en ny, toårig valgperiode.

10 millioner til forskers kamp mod hudsygdomme

Beatrice Dyring-Andersen, der er læge på afdelingen for Hud- Allergi- og Kønssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital har modtaget 10 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til at undersøge hvordan proteinerne i den syge hud er sammensat.

Ny klinisk professor i pædiatri

Jesper Johannesen, overlæge, dr. med, er 1. april 2021 tiltrådt i et fem-årigt klinisk professorat ved Københavns Universitet og Herlev og Gentofte Hospital, Afdeling for Børn og Unge.

Lungekirurg er ny klinisk lærestolsprofessor

Overlæge Thomas Decker Christensen er ny klinisk lærestolsprofessor i thoraxkirurgi på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Med professoratet følger muligheden for at intensivere forskningen, udvikle fagområdet og styrke uddannelsen af nye læger.

Ny ledende overlæge på Sygehus Sønderjylland

Niels Marcussen bliver fra 1. april ledende overlæge på Patologiafdelingen på Sygehus Sønderjylland. Han har siden 2006 været ansat på OUH først i et professorat, siden som b.la forskningsleder, institutleder og ledende overlæge.

Ny professor i Fysio- og Ergoterapi

Morten Tange Kristensen er udnævnt til professor i Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

Ny professor i almen medicin på SDU

Overlæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen, 60, er udnævnt til professor ved forskningsenheden for Almen Medicin ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Migræne-pionerer vinder verdens største hjerneforskningspris

Som de første i Norden vinder professorerne Jes Olesen og Lars Edvinsson fra Rigshospitalet og Københavns Universitet verdens mest prestigefyldte hjerneforskningspris, The Brain Prize, fra Lundbeckfonden.

Ny professor i retspsykiatri

Sygeplejerske Frederik Alkier Gildberg er pr. 1. marts udnævnt som den første danske professor i retspsykiatri med et stærkt forskningsfokus på retspsykiatri, retspsykiatrisk sygepleje samt reduktion af tvang og vold.

Ny professor i kardiologi

Overlæge, ph.d. Jess Lambrechtsen er pr. 1.marts udnævnt til professor i kardiologi ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospitals afdeling i Svendborg.

Ny professor i psykiatrisk sygepleje

Autoriseret psykolog Julie Midtgaard tiltræder 1. april som ny klinisk professor på Københavns Universitet og forskningsleder på Psykiatrisk Center Glostrup.

Ny professor i klinisk sygepleje

Bibi Hølge-Hazelton udnævnes til professor i klinisk sygepleje ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet og Sjællands Universitetshospital.

Ny ledende overlæge i Grindsted

Fra 1. april er Allan Rohold ansat som ny ledende overlæge på afdelingen for Hjertesygdomme og Daghospital i Grindsted.

Ny ledende overlæge på afdeling med 700 ansatte

Efter cirka fem måneder som konstitueret ledende overlæge er Niels Løkkegaard 1. april ansat som ny ledende overlæge i Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus.

Videncenteret REHPA får ny leder

1. juni tiltræder Ane Bonnerup Vind som leder af Videncenteret REHPA. Hun har bred erfaring fra Sundhedsstyrelsen, somatiske sygehuse og senest psykiatrien i Region Sjælland.

Ny ledende overlæge for Klinisk Patologi på OUH

Tina Green bliver ny ledende ovelæge for Afdeling for Klinisk Patologi på Odense Universitetshospital (OUH) fra 1. april 2021, hvor Niels Marcussen har valgt at stoppe. Han vil fortsat være tilknyttet som professor i afdelingen.

Ulrich Fredberg får nyt job

Den tidligere ledende overlæge på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Ulrich Fredberg, har fået nyt job.

Udpeget som nyt medlem af Medicinrådet

Anne Lene Riis  er nyt medlem af Medicinrådet, hvor hun skal være med til at udarbejde anbefalinger om nye lægemidler og behandlingsvejledninger til regionerne.

Corona-eksperter får formidlingspris

Lektor i matematik Viggo Andreasen og professor i epidemiologi Lone Simonsen har modtaget RUC’s forskningsformidlingspris, der gives til en forsker eller en gruppe forskere, der har ydet en særlig formidlingsindsats inden for det seneste år.

Ny generalsekretær i Bedre Psykiatri

Jane Alrø Sørensen er fra 1. april Bedre Psykiatris nye generalsekretær. Hun har været ansat i Bedre Psykiatri i syv år og har hidtil været sekretariatschef.

Ny kvalitets- og forbedringschef til Hospitalsenhed Midt

Mette Brænder Nørgaard er ansat som ny kvalitets- og forbedringschef i Hospitalsenhed Midt. Fokus hos den nye chef er at videreudvikle gode udrednings- og behandlingsforløb for patienter i tæt samarbejde med hospitalsenhedens kliniske afdelinger og centre.

PLO’s direktør har fået nyt job

Direktør Jonatan Schloss fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) har opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af marts. Det skyldes, at han 1. april tiltræder stillingen som direktør i Komponent - Kommunernes Udviklingscenter.

Ny professor i evidens-baseret interventionsforskning

Christian Gluud, overlæge og dr. med., har i 25 år ledet først etableringen og siden driften af Copenhagen Trial Unit, Center for klinisk interventionsforskning i Region Hovedstaden og er den 1. marts 2021 udnævnt til professor i evidens-baseret klinisk interventionsforskning.

Nyt bestyrelsesmedlem i fond for gode liv

Overlæge Karina Dahl Steffensen, Horsens, er per 25. februar 2021 indtrådt i bestyrelsen for Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden.

Ny professor i sjældne stofskiftesygdomme hos børn og unge

Fra og med februar 2021 kan Allan Lund også føje ’professor’ til sit lange og imponerende CV, der omfatter både forskning, undervisning og patientbehandling ikke blot på Rigshospitalet, men også på børnehospitaler i London  og Manchester.

Aalborg UH henter forskningschef i Qatar

Ørkensand bliver skiftet ud med nordjysk muld, når 61-årige Egon Toft vender tilbage til Nordjylland for at blive ny forskningschef ved Aalborg Universitetshospital.