Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   
Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Den personlige sundhed og samfundets magt hænger uløseligt sammen

BØGER: Hvis man har lyst til at forstå sundhed og sygdom som andet og mere end noget, som det enkelte individ selv har hovedansvaret for, så giver bogen, Sundhed og Magt, en enestående chance for at få magtpolitiske vinkler på den aktuelle udvikling i sundhedsopfattelserne i Danmark.

Sundhed og Magt, som er en antologi bestående af artikler skrevet af forskere ved CBS i København, og hvor hvert kapitel slår ned på udvalgte helbredstemaer, giver sammenlagt et bredt, men kritisk analyseret billede af samtidens sundhedsindsatser. Bogens røde tråd er analyser af, hvordan viden og magt grundlæggende organiseres og gennemføres inden for sundhedsområder som for eksempel livsstilssygdomme, præventive sundhedskampagner, nationale sundhedsstatistikker og ældrepleje.

Overordnet retter forfatterne deres undersøgende blikke mod, hvordan vores samtid er præget af `den postgenomiske æra`, hvor vi både som individer, men også som stat og sundhedsmyndigheder bevæger os væk fra at opfatte sundhed som fravær af sygdom, hvor man forholder sig forholdsvis passivt til sin egen sundhed frem til en nu positiv bestemmelse, hvor sundhed defineres som en dynamisk og i princippet uafsluttelig proces, som man bestandigt selv aktivt bør og kan optimere.

Moralsk forpligtelse

Analyserne, af, hvorfor det ikke kun er patientens biologiske krop, men også patientens bredere liv, som nu bliver genstand for undersøgelser og interventioner samt af hvordan det sunde liv ikke mere blot anskues som et gode, men som en moralsk forpligtigelse, da sygdom hævdes at sætte sundhedsvæsnet og dermed den gensidige solidaritet under pres, er knivskarpe og velargumenterede.

Ligeså skarpe er bogens overvejelser om den stærkt voksende interesse for brugen af genetiske screeninger og test. Konsekvensen af denne udvikling er ikke, som man ifølge Sundhed og Magt måske skulle tro, en nedskrivning af det personlige ansvar i forbindelse med genetisk bestemte sygdomme, men derimod en forestilling om “genetisk ansvarlighed”, hvor man i kraft af pligt til viden om sin arvemasse og ved hjælp af adfærdsregulering selv bør være i stand til at kontrollere sine genetiske risici på samme måde, som man kan håndtere sine sundhedsrisici.

Og at det kan være vigtigt at lægge magtpolitiske patientcentrerede analyser nedover teknologisk udvikling understreger en tankevækkende analyse af dementes behov på plejehjem, hvor forfatterne beskriver, hvordan brugen af standardiserede plejeprocesser ved hjælp fra eksempelvist robotter, samtalebøger og vasketoiletter risikerer at ’ reducere den enkelte ældre til en ren biologisk krop, der udgrænser ham eller hende som socialt og psykologisk væsen, da systematisk omsorg ifølge forfatterne uvægerligt vil medføre, at der ’samtidig sker en massiv fravælgelse af beboerens behov’.

Sundhed og Magt hører ikke til blandt letvægterne i dansk faglitteratur og er tydeligt domineret af forskernes akademiske sprog samt optagethed af den franske filosof, Michel Foucaults, teorier om, at reguleringen af vores biologiske liv i dag sammenvæves med en mere omfattende ledelse af sociale og kulturelle forhold. Men ikke desto mindre, så rummer de Foucault-inspirerede bidrag fra førende danske og internationale forskere så tankevækkende udfordringer af traditionel sundhedsforskning, at det lønner sig ikke at lade sig bremse af det nogle gange lidt for ekskluderende og om sig selv lukkende, snævre fagsprog.

  • Sundhed og Magt
  • Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen (redaktører)
  • Hans Reitzels Forlag
  • Pris: 300 kroner