Medicinsk Tidsskrift
 Ny viden om behandling af patienter i almen praksis   
Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Psykiatrisk Afdeling Vejle modtog den 2. oktober Vejle-Prisen. - Foto: Lasse Hyldager

Syddanske sygehusbyggerier vinder priser

ARKITEKTUR: Ud- og ombygningen af Kolding Sygehus har vundet Koldings Kommunes arkitekturpris, og den nye psykiatriske afdeling i Vejle har vundet Vejle Kommunes arkitekturpris, ’Vejle-prisen’.

Derudover fik også det socialpsykiatriske botilbud Syrenparken i Børkop ’Vejle-prisen’.

I forhold til ombygningen af Kolding Sygehus sagde dommerkomiteen ifølge Regions Syddanmarks hjemmeside, at sygehuset både er elegant, imødekommende og flot, og den lagde også stor vægt på den kontrast, der er mellem den nye og gamle bygning: Hvor den gamle bygning lå skjult mellem træerne på kanten af ådalen, står den nye sengebygning nu nærmest svævende over skoven på sine lange søjler. Bygningen har også god udsigt Kolding by, fjord og ådal.

Udvidelsen af Kolding Sygehus fandt sted mellem 2010 og 2016. Den indebar blandt andet en ny indgang/forhal, ny helikopterplads og ny fælles akutmodtagelse. Udvidelse og ombygning af operationsgangen, røntgenafdelingen, sterilcentralen, nyt apotek, nyt kapel og ikke mindst en ny fem-etagers sengebygning med 202 sengepladser.

Den nye psykiatriske afdeling i Vejle er placeret tæt på naturen i Grejsdalen umiddelbart skråt til venstre for Vejle Sygehus. Ved overrækkelsen blev byggeriet kaldt både smukt og poetisk.

Afdelingen består af otte klyngehuse, hvor flere af sygehusets forskellige funktioner er placeret. Der et skabt gårdrum imellem husene ved at bygningerne er drejet i forhold til hinanden, og samtidig er landskabet trukket helt ind i bygningernes rekreative gårdhaver. Det hele omkranses af Grejsdalens natur tæt på Vejles eksisterende sygehus.

Det 17.000 kvadratmeter store byggeri stod færdigt den 1. februar 2017 og huser ud over Psykiatrisk Afdeling Vejle også Børne- og Ungepsykiatrisk Ambulatorium Vejle.