Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter


International diabetespris til dansk forsker

Professor, overlæge og forskningsleder Filip Krag Knop hædres med årets ”Minkowski-pris” på den europæiske diabeteskongres EASD i Barcelona.

"Minkowski-prisen er en af de helt store internationale diabetespriser - og derfor er det en kæmpe ære at skulle modtage den," siger Filip Krag Knop, som modtager prisen den 19. september i Barcelona.

45-årige Filip Krag Knop er leder af Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Herlev og Gentofte Hospital, hvor han også er overlæge. Han er desuden professor ved Københavns Universitet og har ligeledes ansættelse ved Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor han både forsker og behandler patienter.

Det er 14 år siden en dansker sidst blev hædret med prisen, som er blevet uddelt siden 1966. Og det er med en vis ærefrygt, at Filip Krag Knop nu melder sig ind i rækken af modtagere af prisen, som gives for fremragende bidrag til udvikling af viden inden for diabetes.

"Når jeg ser listen af tidligere prismodtagere igennem, har jeg vist aldrig været i bedre selskab. Det er en stor cadeau til mig og min forskergruppe," siger han.

Præsidenten for den europæiske sammenslutning for forskning i diabetes, EASD, professor David R. Matthews, udtaler om valget af Filip Krag Knop:

"Der er tale om en videnskabsmand, der udfører diabetesforskning af højeste kvalitet. Hans forskning har bidraget afgørende til vores forståelse af hormonet glukagon og dets betydning for diabetisk patofysiologi (sygdomsudviklingen ved diabetes, red.), og kan muligvis give nye mål for den fremtidige behandling af diabetes. Jeg vil gerne lykønske Filip Knop med hans fremragende forskningsresultater; han er åbenlyst en værdig modtager af prisen.

Filip Krag Knops forskning er især fokuseret på mekanismerne bag udvikling af svær overvægt og komplikationer til svær overvægt, som for eksempel ikke-alkoholisk fedtleversygdom og type 2-diabetes, som er nogle af de hyppigste sygdomme i den vestlige verden. Samtidig lægger han stor vægt på at hans forskning går på tværs af lægefaglige specialer, og at det hurtigst muligt kan komme patienterne til gode.

"Det er mit håb at få etableret Center for Klinisk Metabolisk Forskning på Herlev og Gentofte Hospital, som et sted, hvor læger og forskere kan få adgang til state-of-the-art klinisk metabolismeforskning. Mange lægefaglige specialer, som ikke har tradition for klinisk metabolismeforskning, er allerede begyndt at få øjnene op for de vigtige opdagelser, der ligger forude og for den gavn, som ny viden på området kan have for deres patienter," siger Filip Krag Knop.