Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter


Ny ledende overlæge i nordjysk ældrepsykiatri

Lone Jensen er 1. august tiltrådt som ledende overlæge i Ældrepsykiatrien i Region Nordjylland.

Lone Jensen kender Ældrepsykiatrien fra tidligere ansættelser i Region Nordjylland, senest som overlæge i perioden 2011-2017. Nu vender hun så tilbage, denne gang for at løfte ledelsesopgaven i en afdeling, hvor både fagligheden og samarbejdet er i top.

Ældrepsykiatrien har til huse på Brønderslev Psykiatriske Sygehus, og afdelingen omfatter både et sengeafsnit og ambulante funktioner, herunder et udgående team. Afdelingen modtager patienter fra hele regionen og bidrager med kompetencer ind i regionens nyetablerede demensenhed, hvor specialister fra flere specialer fremover skal arbejde sammen om demensudredning.

Lone Jensen valgte tidligt i sin karriere at prioritere det ældrepsykiatriske område, og som ledende overlæge vil hun bl.a. arbejde for, at flere unge læger får øjnene op for de muligheder, der er i arbejdet med de ældre patienter.

"De patienter, vi møder, kan ikke helbredes, men der er altid noget, vi kan gøre for dem," siger hun og peger på, at mindre medicin ofte viser sig at være den bedste behandling.

"Mange ældre oplever desværre unødige bivirkninger, som f.eks. træthed på grund af for meget eller forkert medicin. Når vi får udfaset det, der ikke er nødvendigt, kan der ske en mærkbar forandring på kort tid," siger Lone Jensen.

Hun peger også på det tværsektorielle samarbejde, som en afgørende faktor i indsatsen for de ældre. Når det fungerer, kan der skabes gode resultater.

"Frem for alt skal vi undgå at skubbe patienterne rundt mellem os," siger hun og understreger, at også samarbejdet med de pårørende har stor betydning:

"Det er vigtigt at få talt med dem om, hvordan de bedst kan støtte den ældre, og hvilke forventninger de realistisk kan have til behandlingen," siger Lone Jensen.

Lone Jensen kommer fra en stilling som overlæge i Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvor hun har arbejdet med patienter i længerevarende rehabiliteringsforløb. Nu vender hun så tilbage til Nordjylland – og til Vendsyssel, som hun kender så godt, bl.a. fra sin opvækst i Frederikshavn.

Hun blev speciallæge i psykiatri i 2006 og har flere års erfaring fra psykiatriske og ældrepsykiatriske afdelinger i primært Viborg og Brønderslev. Hun har desuden haft forskellige undervisningsopgaver, bl.a. på somatiske afdelinger, hvor hun har undervist i ældrepsykiatriske problemstillinger. Hun har gennemført diverse lederuddannelse og afsluttede i 2017 efteruddannelse i diagnostik og psykopatologi.