Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter

Kasper Iversen tiltræder som professor i akutmedicin

Kasper Iversen, overlæge, dr. med. og klinisk lektor på Herlev og Gentofte Hospital, tiltræder 1. august 2019 som professor i akutmedicin.

Med Kasper Iversens professorat har Herlev og Gentofte Hospital nu i alt 34 professorer - og Region Hovedstadens eneste professorat i akutmedicin.

Kaper Iversen er uddannet læge fra Københavns Universitet (2001), han er dr. med. og speciallæge i kardiologi og siden februar 2019 også i akutmedicin. Han har siden januar 2016 været forskningsansvarlig overlæge i Akutmodtagelsen.

I efteråret 2018 gjorde han sig bl.a. bemærket som medforfatter på et stort studie, publiceret i Emergency Medicine Journal. Studiet, som fik en del omtale i danske medier, viste, at sundhedspersonale med et blik på patienten er bedre til at forudsige dødeligheden end den algoritme, som bruges i de danske akutmodtagelser. Aktuelt er han i gang med et stort, randomiseret studie – I-EWS - som omfatter 150.000 patienter og som skal vise, om det kliniske blik også vil kunne bedre risikovurderingen, når der er tale om indlagte patienter. Også inden for kardiologien har han for nylig publiceret en række resultater, som bl.a. viser, at hjemmebehandling kan halvere indlæggelsestiden for alvorligt syge hjertepatienter.

"Jeg er utrolig glad for at have fået professoratet. Der er stadig relativt lidt forskning inden for det akutmedicinske område, og vi mangler evidens på en række områder, så jeg ser frem til, at vi regionalt og forhåbentligt også nationalt kan fortsætte vores gode forskningssamarbejde med fokus på at forbedre behandling og diagnostik af akut indlagte patienter," siger Kasper Iversen, som også fremover vil være tilknyttet Akutmodtagelsen.