Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter

Anæstesiafdelingen på Bispebjerg får ny ledende overlæge

Anne Lindhardt er ny ledende overlæge på Anæstesiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun kommer fra en stilling som afsnitsansvarlig overlæge for Intensiv Terapiafsnit samme sted.

Anne Lindhardt glæder sig til jobbet, hvor hun ser mange spændende udfordringer komme i forbindelse med byggeriet af det nye hospital og samarbejdet med flere nye specialer.

“Vi skal bl.a. udvikle vores samarbejde omkring de kommende specialer. Det gælder fødsler, børn og kvindesygdomme. Vi skal også have en ny fælles Akutmodtagelse, hvor vi via tæt og tillidsfuldt samarbejde vil skabe gode og sammenhængende forløb for vores patienter. Det bliver spændende at være med til,” siger Anne Lindhardt.

Hun er 50 år, overlæge og speciallæge i anæstesiologi med subspecialisering indenfor intensiv terapi. Hun har desuden en Master i ledelse (MPG) fra 2018. Hun har været afsnitsansvarlig overlæge på hospitalet siden 2012. Før det, har hun bl.a. været ansat i en tilsvarende stilling på Rigshospitalet-Glostrup.

Sammen med den daværende afdelingssygeplejerske blev Anne Lindhardt  tildelt Regionens Kvalitetspris i 2014. Anne Lindhardt har også tidligere været indstillet til Lederprisen. I år blev Intensiv Terapiafsnit indstillet til arbejdsmiljøprisen inden for psykisk arbejdsmiljø.

Anæstesiafdelingen har godt 300 medarbejdere. Og Anne Lindhardt skal lede afdelingen sammen sammen med ledende oversygeplejerske Charlotte Gersel Wegmann. Afdelingen rummer et anæstesiafsnit, en smerteenhed, et Perioperativ Afsnit, Intensiv Terapiafsnit, Giftlinjen, Sterilcentralen og en akutlægebil. Afdelingen har desuden store uddannelses- og forskningsmæssige aktiviteter.

I fritiden holder Anne af at være praktisk. Tiden går med at renovere hus og sommerhus med kæresten og deres fem fælles børn. Hun forsøger at holde sig i form med aktiviteter på og i vandet – som roer og som svømmer.

Anne tiltræder stillingen 1. juli 2019, hvor hun afløser Jørgen Berg Dahl, som går på pension.