Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter

Nye professorer skal bidrage med viden om hjertesvigt og rytmeforstyrrelser

Olav Wendelboe og Ahmad Sajadieh er udnævnt som kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, og Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor de skal forske i bedre diagnostik af patienter med komplekse hjertesygdomme.

Forsker får millioner til at udvikle HIV-kur

Ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital får en bevilling på fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i om HIV-patienters immunforsvar styrkes i sådan en grad, at livslang medicin ikke længere er nødvendig.

Professor får pris for fremragende forskningsindsats

Peter Bytzer får Det Medicinske Selskabs Pris for Klinisk Forskning. Han modtager prisen for en fremragende forskningsindsats, der har fået national og international betydning for, hvordan patienter med mavetarmsygdomme udredes og behandles i dag.

Sygeplejerske får karkirurgisk forskningspris

Postdoc og sygeplejerske Marie Dahl fra Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt blev på Dansk Karkirurgisk Selskabs årsmøde den 25. oktober 2019 hædret for sin sygeplejefaglige forskning i karkirurgi.

Martin Geertsen ansætter tidligere Lif-direktør

Forhenværende direktør for public affairs og kommunikation hos Lægemiddelindustriforeningen, Lars Bech Pedersen, er ansat som ny akademisk medarbejder for sundhedspolitisk ordfører for Venstre, Martin Geertsen, og Christoffer Melson, der er partiets it-ordfører og telekommunikationsordfører.

Ung hjerteforsker får stor hædersbevisning

Jawad Haider Butt, reservelæge i turnus, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner. De 150.000 kr. er en personlig hæderspris og de 350.000 til prismodtagerens forskning.

Aarhus Universitet får ny professor i ortopædkirurgi

Overlæge Maiken Stilling fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny klinisk professor i ortopædkirurgi. Hun er landets første kvindelige professor inden for sit felt og internationalt anerkendt især for sin innovative forskning i ledfunktion og ledproteser.

Biomediciner får fornem forskerpris

Han leverer imponerende forskningsresultater og er et usædvanligt forskertalent. Sådan lyder det bl.a. i begrundelsen for, at lektor, dr.med. og ph.d. Ebbe Bødtkjer fra Aarhus Universitet, Health får Jens Christian Skou-prisen 2019.

Ny adjungeret professors mål er en kur mod HIV

Jacob Estes er ny adjungeret professor i immunpatologi på Aarhus Universitet, hvor han vil forske i hvordan man reducerer sygdomsudvikling og dødelighed blandt individer med kroniske betændelsestilstande som fx HIV, tuberkulose og Zika-virus. 

Ny professor i rehabilitering i Odense

Hanne Kaae Kristensen, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet (SDU) og docent ved UCL Erhversakademi og Professionshøjskole er udnævnt til professor i rehablitering og aktivitetsvidenskab ved Klinisk Institut, SDU og Odense Universitetshospital.

Dansker i front for hjerneforsker-netværk

Dr. med. Gitte Moos Knudsen, Rigshospitalet, der er professor i neurobiologi og tilknyttet neurobiologisk forskningsenhed ved Neurocentret og Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, er ny præsident for European College of Neuropsychopharmacology.

Danmark får første professor i multisygdom og kronisk sygdom

Ph.d., overlæge Anne Frølich tiltrådte fredag d. 30. august som klinisk professor i multisygdom og kronisk sygdom ved Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse, Region Sjælland. 

Forsker får talentpris for sin forskning i depression

Fredrik Hieronymus fra Aarhus Universitet forsker i effekten af medicinsk behandling af psykiske lidelser som fx depression og skizofreni. Nu får han prisen ”Rafaelsen Young Investigators Award” for sin indsats og sit potentiale.

Forsker får fem mio. kr. til at forske i kroniske nervesmerter

Lektor Christian Vægter fra Aarhus Universitet har netop modtaget fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at videreføre studie i, hvad nervesystemets støtteceller betyder i forhold til udviklingen af kroniske nervesmerter.

Lungekirurg udnævnt til præsident for europæisk selskab

Professor Peter Licht fra Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. T på Odense Universitetshospital er for det næste år udnævnt til præsident for European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS).

Ny professor vil studere konsekvenserne af kejsersnit

Lone Krebs er tiltrådt som professor i obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Hun vil bl.a. bruge sit professorat til at styrke forskningen i konsekvenser af kejsersnit.

Ny professor indenfor diagnostisk forskning

Oke Gerke er tiltrådt som professor i klinisk biostatistik i diagnostisk dorskning ved Forskningsenheden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin under Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) og ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Ung læge hædres for akutforskning

Josefine Stokholm Bækgaard, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Anæstesiklinikken i HovedOrtoCentret og Københavns Universitet, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner.

Neuroforsker hædres med en halv million kroner

Jens Velde Andersen, ph.d.-studerende, cand.scient., Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, NeuroMet Research Group, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner.

Ny ledende overlæge til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg

Lasse Nørgaard er ansat som ny ledende overlæge inden for radiologi til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Her bliver han en del af centerledelsen sammen med ledende overlæge Ulrich Fredberg og oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen.

Aarhus får ny professor i fosterdiagnostik

Læge og dr.med. Ida Vogel er 1. oktober ny klinisk professor i fosterdiagnostik på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Her udvikler og validerer hun nye genetiske metoder, så gravide kan tilbydes tidlig diagnostik og kompetent rådgivning i tilfælde af komplikationer.

Dansk professor modtager international pris for forskning i astma

Professor Klaus Bønnelykke, der forsker ved Dansk BørneAstma Center (COPSAC) på Herlev og Gentofte Hospital, modtog søndag Romain Pauwels Research Award-prisen, der gives for excellent forskning indenfor lungemedicin og er den største af sin slags i Europa.

Professor og overlæge får Kleins legat

Preben Homøe modtager idag den 20. september Kleins Legat på 75.000 kr. for sit meget høje faglige niveau, sin bemærkelsesværdige arbejdsindsats i forskningen og for patienterne, samt for sine menneskelige evner som god kollega og engageret læge.

Ny forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital

Professor Ove Andersen er netop blevet fastansat som forskningschef på Amager og Hvidovre Hospital, og han tager hul på arbejdet med et fast greb i hospitalets forholdsvis nye forskningsstrategi.

International diabetespris til dansk forsker

Professor, overlæge og forskningsleder Filip Krag Knop hædres med årets ”Minkowski-pris” på den europæiske diabeteskongres EASD i Barcelona.

Ny centerchef på Bispebjerg

Allan Linneberg er tiltrådt som centerchef i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor han ser frem til videreudvikle centerets tværfaglige tilgang til sundhedsforskning.

Psykiater hædret med fællesskabspris

Overlæge og regionspolitiker i Region Midtjylland, Mikkel Rasmussen, har modtaget Fælleskabsprisen for sit projekt " Værdig psykiatri til alle".

Øjenprofessor modtager pris på en halv million kroner

Professor Morten la Cour, Øjenklinikken på Rigshospitalet, modtager hædersprisen Bagger-Sørensen Prisen på en halv million kroner som anerkendelse af en mangeårig fremragende indsats som øjenforsker og øjenkirurg.