Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter

Prismodtager gør en forskel for patienter med tarmkræft

Lene Hjerrild Iversen, professor og overlæge på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, har fået Lippmann-prisen 2019. Hun er kirurg og kræftforsker og får prisen som anerkendelse for den forskel, hun gør – særligt for patienter med tarmkræft.

Anders Munck modtager årets Mahlerpris

De praktiserende lægers ærespris, Mahlerprisen, går i år til praktiserende læge Anders Munck for hans mangeårige arbejde indenfor kvalitetssikring, forskning og uddannelse.

Herlevforsker får 10 millioner kroner

Marco Donia, onkolog og  juniorforskningsleder ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Millionbevilling til forsker, som vil udforske receptorer

Forsker Elisabeth Rexen Ulven fra Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Københavns Universitet har fået 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Ny klinikchef på Vestdansk Center for Rygmarvsskade

Kåre Severinsen tiltrådte 1. november som klinikchef for Vestdansk Center for Rygmarvsskade, og han overtog dermed det lægefaglige ansvar for det højt specialiserede center for neurorehabilitering af rygmarvsskadede patienter fra Jylland og Fyn.

Ny professor i epidemiologi og register-baseret forskning

Kandidat i Folkesundhedsvidenskab og ph.d. Lau Caspar Thygesen, 43, er udnævnt til professor i epidemiologi og register-baseret forskning ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Hjerteforsker får millioner til projekt om gendannelse af hjertet efter blodprop

Seniorforsker og lektor Ditte Caroline Andersen fra forskningsenheden Laboratory of Molecular and Cellular Cardiology (LMCC) på Odense Universitets Hospital samt Syddansk Universitet er blevet udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Forsker får millioner til at udvikle HIV-kur

Ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital får en bevilling på fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at forske i om HIV-patienters immunforsvar styrkes i sådan en grad, at livslang medicin ikke længere er nødvendig.

Professor får pris for fremragende forskningsindsats

Peter Bytzer får Det Medicinske Selskabs Pris for Klinisk Forskning. Han modtager prisen for en fremragende forskningsindsats, der har fået national og international betydning for, hvordan patienter med mavetarmsygdomme udredes og behandles i dag.

Sygeplejerske får karkirurgisk forskningspris

Postdoc og sygeplejerske Marie Dahl fra Aarhus Universitet og Hospitalsenhed Midt blev på Dansk Karkirurgisk Selskabs årsmøde den 25. oktober 2019 hædret for sin sygeplejefaglige forskning i karkirurgi.

Martin Geertsen ansætter tidligere Lif-direktør

Forhenværende direktør for public affairs og kommunikation hos Lægemiddelindustriforeningen, Lars Bech Pedersen, er ansat som ny akademisk medarbejder for sundhedspolitisk ordfører for Venstre, Martin Geertsen, og Christoffer Melson, der er partiets it-ordfører og telekommunikationsordfører.

Ung hjerteforsker får stor hædersbevisning

Jawad Haider Butt, reservelæge i turnus, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Hjertemedicinsk Klinik, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner. De 150.000 kr. er en personlig hæderspris og de 350.000 til prismodtagerens forskning.

Aarhus Universitet får ny professor i ortopædkirurgi

Overlæge Maiken Stilling fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny klinisk professor i ortopædkirurgi. Hun er landets første kvindelige professor inden for sit felt og internationalt anerkendt især for sin innovative forskning i ledfunktion og ledproteser.

Biomediciner får fornem forskerpris

Han leverer imponerende forskningsresultater og er et usædvanligt forskertalent. Sådan lyder det bl.a. i begrundelsen for, at lektor, dr.med. og ph.d. Ebbe Bødtkjer fra Aarhus Universitet, Health får Jens Christian Skou-prisen 2019.

Pioner i genforskning vinder prestigepris

Årets internationale KFJ-pris fra Rigshospitalet går til den islandske professor Kári Stefánsson, som er en pioner indenfor genetiske befolkningsundersøgelser.

Får millioner til at forske i forhøjet blodtryk

Thomas Qvistgaard Jepps, Assistant Professor, Biomedicinsk Institut ved Københavns Universitet, får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

Immunterapi-forsker får 10 millioner kr.

Daniel Hargbøl Madsen, leder af juniorforskningsgruppe ved Nationalt Center for Cancer Immun Terapi (CCIT-DK) på Herlev and Gentofte Hospital får 10 mio. kr. at forske for over de kommende fem år af Lundbeckfonden.

10 millioner kroner til lægemiddelforsker

Tore Bjerregaard Stage, farmaceut og lektor ved forskningsenheden Klinisk Farmakologi og Farmaci, SDU, modtager 10 mio. kr. fra Lundbeckfonden til nyt projekt: Hvad sker med lægemidlerne i kroppen hos diabetespatienter?

Vaccineforsker får fem mio. kr. til at forbedre børnevaccinationsprogrammet

Ane Fisker, læge og lektor hos OPEN – Open Patient data Explorative Network forsker i vacciner med udgangspunkt i Bandim Health Projects i Guinea-Bissau. Hun er udvalgt til at modtage en af de nye Ascending Investigators-bevillinger på fem millioner kroner i årets uddeling af midler fra Lundbeckfonden.

Nye professorer skal bidrage med viden om hjertesvigt og rytmeforstyrrelser

Olav Wendelboe og Ahmad Sajadieh er udnævnt som kliniske professorer ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, og Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, hvor de skal forske i bedre diagnostik af patienter med komplekse hjertesygdomme.

Forsker får talentpris for sin forskning i depression

Fredrik Hieronymus fra Aarhus Universitet forsker i effekten af medicinsk behandling af psykiske lidelser som fx depression og skizofreni. Nu får han prisen ”Rafaelsen Young Investigators Award” for sin indsats og sit potentiale.

Forsker får fem mio. kr. til at forske i kroniske nervesmerter

Lektor Christian Vægter fra Aarhus Universitet har netop modtaget fem mio. kr. fra Lundbeckfonden til at videreføre studie i, hvad nervesystemets støtteceller betyder i forhold til udviklingen af kroniske nervesmerter.

Lungekirurg udnævnt til præsident for europæisk selskab

Professor Peter Licht fra Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. T på Odense Universitetshospital er for det næste år udnævnt til præsident for European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS).

Ny professor vil studere konsekvenserne af kejsersnit

Lone Krebs er tiltrådt som professor i obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Hvidovre Hospital. Hun vil bl.a. bruge sit professorat til at styrke forskningen i konsekvenser af kejsersnit.

Ny professor indenfor diagnostisk forskning

Oke Gerke er tiltrådt som professor i klinisk biostatistik i diagnostisk dorskning ved Forskningsenheden for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin under Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU) og ved Nuklearmedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital (OUH).

Ung læge hædres for akutforskning

Josefine Stokholm Bækgaard, ph.d.-studerende, cand.med., Rigshospitalet, Anæstesiklinikken i HovedOrtoCentret og Københavns Universitet, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner.

Neuroforsker hædres med en halv million kroner

Jens Velde Andersen, ph.d.-studerende, cand.scient., Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi, NeuroMet Research Group, hædres med Lundbeckfonden Talentpris på 500.000 kroner.

Ny ledende overlæge til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg

Lasse Nørgaard er ansat som ny ledende overlæge inden for radiologi til Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Her bliver han en del af centerledelsen sammen med ledende overlæge Ulrich Fredberg og oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen.

Aarhus får ny professor i fosterdiagnostik

Læge og dr.med. Ida Vogel er 1. oktober ny klinisk professor i fosterdiagnostik på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital. Her udvikler og validerer hun nye genetiske metoder, så gravide kan tilbydes tidlig diagnostik og kompetent rådgivning i tilfælde af komplikationer.

Dansk professor modtager international pris for forskning i astma

Professor Klaus Bønnelykke, der forsker ved Dansk BørneAstma Center (COPSAC) på Herlev og Gentofte Hospital, modtog søndag Romain Pauwels Research Award-prisen, der gives for excellent forskning indenfor lungemedicin og er den største af sin slags i Europa.