Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene
Santorelli er netop gået på pension fra stillingen som direktør for Center for Mindfulness på University of Massachussetts.

Sådan bliver læger gladere og endnu bedre

ANMELDELSE: Når en læge ikke er nærværende i samværet med en patient, og patienten derfor ikke føler sig set, så er det skadeligt ikke kun for patienten, men også for lægens egen trivsel.

Det fastslår professor Saki F. Santorelli ved det amerikanske Center for ’Mindfulness, Medicine, Health Care and Society’ ved University of Massachusetts Medical School, i sin bog ’Bliv Hel’, som nu endeligt er udkommet på dansk efter ellers i mere end ti år at have været den amerikanske bibel for stresseksperter og andre særligt interesserede i mindfulness som særlig medicinsk behandlingsmetode.

"Patienter vil i stigende grad inddrages i egen sundhed og helbred. Man er begyndt at erkende i lægevidenskaben, at det ikke længere er acceptabelt, at det ikke sker. Læger begynder at indse, hvordan deres manglende nærvær kan være skadeligt for deres patienter, men også for deres egen trivsel. Der er sket store fremskridt, men der er stadig langt at gå i en re-humanisering af lægevidenskaben," lyder det i bogens forord af den også internationalt kendte professor og stressekspert, Jon Kabat-Zinn, som har arbejdet sammen med Saki. F. Santorelli om mindfulness som stressbehandling siden 1981.

Og den vej, der skal gås frem til en styrket humanisering af lægevidenskaben, er ifølge professor, Saki F. Santorelli, at patienter og ikke mindst læger og andre sundhedsprofessionelle skal lære om, hvad han kalder for ’den helende relations potentiale’ mellem hjælperen, den sundhedsprofessionelle og den som har hjælp behov, patienten. Potentialet i denne relation, mener Santorelli, kan være det, som redder begge parters liv, og dette forløses ved hjælp af behandlingsmetoden ’Mindfulness baseret på stress Reduktion’, MBSR.

"Det er i forpligtigelsen på at være nærværende, at behandler og patient kan mødes. I alt for lang tid siden har det været enten behandler eller patient, som har været i centrum," siger Santorelli, som fastslår, at netop MBSR er metoden til at få begge parter til at deltage på lige fod i respektfulde og derfor helende relationer, som ikke er præget af hverken lægens dominans eller dennes flugt væk fra nærvær og patientens lidelse.

"Sundhedsprofessionelle vender sig væk fra lidelsen og mister det dybere formål, nemlig at være nærværende og gå helt tæt på lidelsen – vores egen eller andres," kritiserer han.

Den røde tråd

Og den røde tråd i ’Bliv hel’ er da også Santorelli’s opfattelse af, at patienter og sundhedsprofessionelle indgår i en symbiotisk relation, hvor begge parter for eksempel lider under følelser af afmagt, som skal overvindes, skuffelser, ødelæggende livserfaringer og i det hele taget forskellige personligt individuelle sår, som skal heles, og han opfordrer således læger til at lære at understøtte patienters stærke indre healende kræfter samtidigt med, at de sundhedsprofessionelle selv begynder at forholde sig bevidste til deres egen rolle som den sårede helbreder.

’Bliv Hel’ er en 320 sider lang nogle gange nærmest lyrisk, men også meget konkret, let forståelig og til tider ret så håndfast guidet indføring i MBSR og de meditationsøvelser, som han og en lille gruppe nære kolleger har udviklet og klinisk afprøvet på flere end 25.000 patienter, medicinstuderende og læger gennem de seneste 25 år på University of Massachusetts Medical School i USA.

Ikke tænkning

Santorelli’s mindfulness baserede stressreduktion og de tilhørende meditationsøvelser er stærkt inspireret af den buddistiske lære om mindfulness, men er helt udenfor den buddistiske religions rammer. Ligesom mindfulness ifølge Santorelli heller ikke handler om intellektuelle præstationer:

"Mindfulness betyder ikke at tænke. Det handler om at bringe fuld opmærksomhed til det, som foregår, og opmærksomhed er ikke det samme som tænkning. Mindfulness fordrer en vedholdende og bevidst opmærksomhed fra øjeblik til øjeblik," forklarer han og understreger, at mindfulness derfor heller ikke handler om at meditere problemer væk eller anden form for magisk tænkning.

På kursus i stressreduktion

Hvad mindfulness så til gengæld i stedet handler om for Santorelli, det sætter han ord på ved at beskrive de underliggende principper og praksisformer, som bærer arbejdet på stressklinkken.

Indføringen til de særlige arbejdsmetoder sker ved, at man som læser følger udviklingen hos et hold bestående af knap 30 nye patienter på et otte ugers kursus i stressreduktion. I kraft af at de ofte meget syge patienter følges kontinuerligt i blandt andet personlige samtaler, får man således også tilbudt en række konkrete metoder til, hvordan mindfulness kan bringes ind i ens liv - uanset om man er rask, syg eller sundhedsprofessionel.

Patienternes udvikling, og nogle gange mangel på samme, ses desuden i lyset af Santorellis egne private erfaringer, hans faglige og dermed også personlige opture og nedture i sit forhold til patienterne samt hans konkrete og dybe refleksioner over personligt nærvær som en for både patienter og læger afgørende og frisættende behandlingsmetode.

At læse ’Bliv hel’ er som at være medpassager på en lang rejse ind i forskellen på et liv baseret på nærvær eller afstand, venlighed eller afvisning samt tvivl eller tillid. En rejse som det er svært ikke at blive bevæget af, for Santorelli har i så høj grad sprog og følelser i sin magt, at det ligger lige for at konkludere, at hvis vi blot alle arbejdede med hans form for mindfulness, altså sin opmærksomhed og sit nærvær overfor andre mennesker, ja så ville ikke blot sundhedsvæsenet, men også hele kloden blive et meget, meget bedre sted at være – uanset om man er syg, rask, patient, læge, ung eller gammel - eller blot et menneske uden prædikat af nogen slags.

  • Bliv hel
  • Saki Santorelli
  • Dansk psykologisk forlag
  • Pris: 299 kr.

Fakta om mindfulness

Brugen af mindfulness-baserede interventioner og behandlinger har i videnskabelige forsøg vist at kunne mindske blandt andet stress, nervøsitet, depression, tilbagefald til forbrug af stoffer og alkohol samt forbedring af livskvalitet.