Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 


Skal undersøge sammenhænge mellem hjerte-sygdom og demens

Ruth Frikke-Schmidt er nyudnævnt professor i Klinisk Biokemi og skal forske i årsagssammenhænge mellem to store folkesygdomme: hjerte-kar-sygdom og demens. Forskningen skal bidrage til, at hjertepatienter kan leve længere og have et bedre liv med deres hjertesygdom. 

Omdrejningspunktet for Ruth Frikke-Schmidts forskning er krydsfeltet mellem to store folkesygdomme i den aldrende befolkning – hjerte-kar-sygdomme og demens. Hjertedødeligheden er faldet markant over de sidste 20 år på grund af forbedret behandling og forebyggelse. Hjertepatienter lever nu længe nok til at have en betydelig risiko for at udvikle de stærkt aldersrelaterede demenssygdomme. Store dele af den aldrende befolkning har fælles risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme og demens, hvoraf de vigtigste er forhøjet blodtryk, diabetes, overvægt og rygning.

I Ruth Frikke-Schmidts forskning har hun fokus på genetik, statistik, registerdata, biologi og især såkaldte biomarkører. Biomarkører kan f.eks. være at finde bestemte markører i blodet fra blodprøver, som kan identificere patienter i øget risiko for udvikling af demens. Ruth Frikke-Schmidt arbejder sammen med sine studerende på at udvikle robuste, nye risikovurderinger for demens og hjerte-kar-sygdomme til brug for målrettet forebyggelse. Ambitionen er at etablere årsagssammenhænge mellem biomarkører og hjerte-kar-sygdomme og demens, samt at forstå betydningen af andre sygdomme og risikofaktorer for udvikling af demens.

Ruth Frikke-Schmidt håber på at skabe en øget forståelse af de to folkesygdomme og deres indbyrdes relation – og vil udvikle den nødvendige videnskabelige basis for en målrettet fælles forebyggelsesindsats.