Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 


Bliv klogere på epidemier på Steno Museet

UDSTILLING: Danske og internationale eksperter advarer om at risikoen for globale pandemier er større end nogensinde. Steno Museet ved Århus Universitet understreger med udstillingen 'Epidemier. En trussel mod menneskeheden', at der er grund til at frygte dem.

”Der kommer hele tiden nye former for bakterier og vira, som truer os. Udstillingen fortæller om, hvorfor mennesket altid vil blive ramt af både epidemier og epidemifrygt,” siger museumsinspektør og læge, Morten A. Skydsgaard til Medicinske Tidsskrifter.

I udstillingen har museet valgt at fortælle historierne om seks epidemier, nemlig pest, kopper, tuberkulose, polio, AIDS og Ebola, og centrerer sig således om personlige beretninger, genstande og scenarier- eksempelvist om Ebola, som er en af de seneste epidemier der er kommet til:

”Her spillede Danmark en væsentlig rolle i forhold til at begrænse udbruddet. I udstillingen kan man se en af de beskyttelsesdragter, som blev brugt til øvelse i forbindelse med udbruddet i Vestafrika i 2014-2015. Man kan også se film, hvor en af de udsendte, sygeplejersker fortæller om, hvordan det var at være afsted. På den måde får man en fornemmelse af, hvordan det var at være udsendt og opleve sygdommen helt tæt på, forklarer tilrettelæggerne, som erindrer om, at Danmark så sent som i 1952 var ramt af en alvorlig epidemi:

”Mange epidemiske sygdomme er uhyre sjældne i Danmark, og vores frygt for epidemier er aftaget i takt med bedre hygiejne, bedre levestandard og medicinske gennembrud, f.eks. penicillin. Alligevel krævede en alvorlig epidemi som f.eks. polio mange dødsfald, da den ramte Danmark i 1952. Den første måned døde knap 30 børn og unge, og epidemien var ude af kontrol,” beretter Morten A. Skydsgaard.

Og udstillingen indeholder da også personlige beretninger fra to polioramte, Inger Stoltze og Niels Frandsen, som begge var børn, da de fik polio og efterfølgende var indlagt i mere end to år på hospitaler i henholdsvis Aarhus og København.

I udstillingen kan man blandt andet se Inger og Niels’ yndlingslegetøj fra de år, de var indlagte, og kæmpede for at overvinde de pludselige lammelser, som kom til at forandre deres liv.

 I udstillingen kan man også opleve en "smittevæg", lavet af kunstner Ole Lindqvist, der giver en oplevelse af, hvordan dørhåndtag, vogne i supermarkeder og bussens stopknap kan formidle smitte mellem hænder.

Noget af det mere underholdende i udstillingen er måske pestmanden.  For 400 år siden mente man, at pesten kom af forgiftet luft. Derfor brugte nogle læger en særlig dragt. Næbbet indeholdt duftende urter, som skulle rense den luft, lægen indåndede. 

  • Permanent udstilling: ”Epidemier. En trussel mod menneskeheden.”
  • Steno Museet
  • C. F. Møllers Allé 2
  • 8000 Aarhus C

Om epidemier

Allerede oldtidens kilder beretter om epidemier, som slog store dele af befolkningerne ihjel. Epidemierne kunne være forskellige sygdomme som kolera, pest og kopper. Dårlige hygiejniske og sanitære forhold har fremmet udbredelsen af epidemier. 

Pest har været en af de voldsomste epidemiske sygdomme. Den ramte det europæiske kontinent som den Sorte Død i 1348. Man mener, at omkring halvdelen af Europas befolkning dengang døde. Med mellemrum hærgede pesten Europa frem til 1700-t. Ved den seneste epidemi i København i 1711 døde godt en tredjedel af byens befolkning. 
Af andre epidemier har særlig kopper haft betydning. Europæerne bragte kopper til Sydamerika med erobringerne i 1500-tallet. Kopper slog mere end halvdelen af de indfødte indianere ihjel og var således medvirkende til, at europæerne relativt nemt kunne undertvinge f.eks. aztekerne.

Kilde: Gyldendals Leksikon