Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 


Velskrevet bog om kriseramte læger

BØGER: Alt imens sundhedsvæsnets ledere lægger flere og flere opgaver over på hospitalslægerne, skærer ned og effektiviserer, og der ovenikøbet bliver flere og flere alvorligt syge patienter, hvem passer så egentligt på lægerne?

Det er der faktisk ingen, der gør, selv om læger også er mennesker med de samme fejl, dyder, håb og bekymringer som resten af menneskeheden, mener psykolog Caroline Elton, som har udgivet sin nye bog, "Also Human: the Inner Lives of Doctors", om de følelsesmæssige og psykologiske problemer, som læger kan opleve i forbindelse med deres arbejde.

Caroline Elton har speciale i den helt særlige opgave, som det kan være at rådgive læger og medicinstuderende om arbejdsrelaterede psykiske problemer, og hendes særdeles velskrevne bog trækker på flere årtiers arbejde med at hjælpe læger, som af den ene eller anden grund pludselig befinder sig i vanskeligheder i forhold til uddannelsen eller jobbet. Det er tydeligt, at hun har et indgående kendskab til det britiske sundhedsvæsen, som hun har brugt det meste af et arbejdsliv på at overvåge og analysere. Både i kraft af klienters beretninger, men også som resultat af mange års ’skyggen’ af lægers arbejde under vagtforløb, på stuegange og i forskellige hospitalsafdelinger.

At læger farer rundt som fluer i en flaske, kender de fleste fra de mange læge-TV-serier som for eksempel ER, Skadestuen, Greys Anatomy og Doctor House. Melodramatiske serier der har haft millioner af seere, blandt andet fordi netop læger, som patienter overgiver deres liv og sårbarheder til, således af gode grunde  fascinerer. 

Men alligevel har offentligheden ifølge Elton endnu ikke forstået, hvor umenneskelige de vilkår er, som mange hospitalslæger i dag arbejder under. Og for den sags skyld heller ikke, hvad der kan ske med læger, som dagligt og over lang tid konfronteres med pres, mangel på søvn, hastværk, egne og patienters traumer samt sorg og død.

I "Also Human" lader Caroline Elton derfor læseren komme endnu tættere på en række stressede læger, der har opsøgt hende i håb om at få hjælp til at magte hverdagens kampe om liv eller død for patienterne – og nogle gange også for dem selv.

Blandt de læger, som har svært ved de psykologiske udfordringer er blandt andet den unge kvinde, der valgte at blive læge efter, at hendes far døde af kræft, men som besvimer ved sygesengen, da hun på sin første onkologiske vagt skal tage sig af en ældre, kræftsyg mand. Der er den ambitiøse yngre læge, som forlader sit første hospitalsjob i løbet af to uger, KBU-lægen som kaster op hver dag på arbejde af lutter angst og panik, og pædiateren, som er så bange for at fejle og derved afstedkomme et barns død, at han til sidst helt dropper livet som læge.

”Vi er absolut i Middelalderen,” siger hun om den manglende støtte til kriseramte læger.

Caroline Elton, der ikke lægger fingrene imellem på sin én gang venlige, men alligevel knivskarpe måde beretter, desuden om skjult racisme og sexisme, rystende dårlig kommunikation mellem hospitalernes yngre læger og de mere erfarne speciallæger samt traumatiserede, angste, deprimerede og overanstrengte læger i det britiske hospitalsvæsen:

“Måske vil historikere se tilbage på, hvordan vi behandler læger med den samme rædsel, som vi oplever, når vi læser om, hvordan kirurger engang nægtede at vaske hænder. Måske vil samfundet om 150 år anerkende, at mens jobbets krav er exceptionelle, så er det menneske, som udfylder rollen som læge fuldstændigt at sammenligne med sine patienter, nemlig blot et menneske,” skriver Elton.

Ifølge Elton føler nogle britiske læger sig nu så overbebyrdede og ude af stand til at tage ordentlig vare på deres patienter, at de vælger at gå lønmæssigt på halv tid og så alligevel arbejde fuld tid for på den måde at kunne nå at give deres patienter en ordentlig kvalitet i behandlingerne.

Elton er således særdeles kritisk overfor, at sundhedsvæsnets ledere ikke er mere opmærksomme overfor lægers trivsel. En gennemgående kritik er, at hospitalernes ledelsessystemer ikke tager konsekvenserne af, at læger sagtens kan have den intellektuelle kapacitet til at bestå de medicinske eksamener, eventuelt ligefrem med topkarakterer, men samtidigt godt kan mangle tilstrækkelig psykisk robusthed til også at kunne klare arbejdets fysiske og mentale krav.

”De har problemer med at klare overgangen fra studie til job. De stiller spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er egnede til selve lægegerningen, om de kan klare udsættelsen for patienternes lidelser. De har problemer med den tydeligvis umulige opgave, som det er at balancere de professionelle krav med et privatliv eller en familie. Og de kæmper med komplekse følelsesmæssige overvejelser i forhold til at forlade eller flygte fra en medicinsk karriere. Den medicinske arbejdsstyrkes psykiske velfærd bliver fuldstændigt ignoreret,” fortæller Elton, som også påpeger en overrepræsentation af selvmord hos læger på grund af arbejdsrelateret stress, angst og udmattelse.

Also Human er nok en britisk bog - omend med en del referencer også til det amerikanske hospitalsvæsen – men alligevel vil Eltons’ kritik kunne blive nikket genkendende til af blandt læger, andre sundhedspersoner og patienter i danske hospitaler. Det er mere, der samler, end der skiller i kritikpunkterne i forhold til et dansk sundhedsvæsen, som vakler, blandt andet fordi nogle af vores udmattede og afmægtige læger er begyndt at flygte ud af døren til fordel for tidlige pensioner eller i forsøg på at genfinde arbejdesglæden i nogle af de andre skandinaviske lande.

Caroline Elton: "Also Human: the Inner Lives of Doctors", kan købes hos saxo.dk for 280 kr.