Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 


Da mænd blev sygeplejersker, var det et dybt kontroversielt eksperiment

TV: Da syv unge danske mænd blev udvalgt til uddannelse som sygeplejersker var det et forsøg, som mødte stor modstand. Man mente ikke, at mænd havde tilstrækkelig omsorg for medmennesker.

Men i begyndelsen af 1950’erne var manglen på sygeplejersker på de danske sygehuse så stor, at afdelinger måtte lukke ned, hvis man ikke benyttede ufaglært arbejdskraft eller gjorde sig alt for afhængige af vikarbureauer.

Situationen var så uholdbar, at man af hensyn til patienterne var nødt til at finde på noget nyt. Ideen blev forsøgsvist at give syv mænd lov til at tage uddannelsen som sygeplejerske. Men de skulle være indstillede på, at de ikke måtte ikke få papir på deres uddannelse på grund af tvivl om mænds egnethed i kraft af deres ’mindre indfølelse og moderlige omsorg for medmennesker. Holdninger, som også læger gav udtryk for – blandt andet i Indenrigsministeriets udvalg, som arbejdede med det kontroversielle forslag.

 De første syv mandlige elever blev optaget på sygeplejerskeuddannelsen på Rigshospitalet i januar 1951, hvor det blev Rigshospitalets forstanderinde Eli Magnussen, der påtog sig opgaven at forsøge at vende holdningen til de muligt kommende mandlige sygeplejersker.

Og af alle disse genvordigheder ud i sygeplejens kønsopdelte verden er der nu kommet en dansk TV-serie ud af, som handler om netop disse syv mænds glæder og sejre på arbejde og i privatlivet. Serien, ’Sygeplejeskolen’ sendes på TV2 Charlie hver søndag aften klokken 20.50. Den kan også ses på TV2 Play.

En af virkelighedens mandlige sygeplejestuderende fra dengang hedder Axel Johannesen, og han siger i dag, at når han og hans kammerater skulle acceptere at gennemgå uddannelsen uden at kunne få autorisation bagefter, så mener han, at det skyldes den daværende direktør for Rigshospitalets frygt for efterfølgende at få ballade i pressen, når mændene viste sig at bestå den 3,5 år lange uddannelse. Pressen var nemlig meget optaget af sagen.

I TV- serien, som ikke er optaget på Rigshospitalet, men henlagt til et fiktivt provinshospital medvirker kun 6 mænd, men da virkelighedens mænd, Axel Johannesen, Svend Aage Hvid, Herluf Lind, Anders Christian Jensen, Thorvald Jacobsen, Orla Olsen og Gunnar Johansen, begyndte på studiet, blev de da heller ikke modtaget med åbne arme fra deres kvindelige kolleger:

De ledende sygeplejersker protesterede, og nogle forlangte kønsopdelte undervisningshold og beklagede, at drengenes uniform lignede en lægekittel mere end deres. Drengene måtte ikke komme på hospitalets kvindeafdelinger og heller ikke bo på Rigshospitalets egen sygeplejerskebolig, men skulle selv finde bolig i København. Og skulle have deres ting i et lille separat værelse i Rigshospitalets kælder, hvor de hver især fik tildelt et stålskab.

"I kælderen talte vi også om "vores opgave". Vi blev bombarderet af pressen og var i avisen og radioen. Der var meget interesse for os, men vi var helt på det rene med og støttede hinanden i, at det var et eksperiment, og det hele afhang af os," fortæller Axel Johannesen til TV2. 

5. maj 1954 afsluttede hele holdet uddannelsen. Og seks måneder efter modtog de alligevel en autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Eksperimentet ansås som vellykket, og mænd som sygeplejersker var en realitet.

Axel Johannesen er i dag 92 år og gik på pension i 1992. Han tænker ofte tilbage på sin tid som første mandlige sygeplejerske.

"Jeg kan ikke glemme det. Det betyder meget for mig, at jeg har opnået det. Mænd kan i dag blive sygeplejersker. Det var resultatet af os, som gennemførte det dengang," siger Axel Johannesen.

I forbindelse med TV-serien åbnede Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding 25 oktober en udstilling om virkelighedens første syv mandlige sygeplejersker, hvoraf flere er nulevende og i 90´erne.

Dansk Sygeplejehistorisk Museum har været konsulent på hele processen med TV-serien, og filmholdet har lånt store mængder rekvisitter, som kan se i serien.

Andelen af mænd i sygeplejerskefaget har i mange år ligget stabilt på tre til fire procent ifølge Dansk Sygeplejeråd.