Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Familieterapeut: Gruppeterapi må aldrig være eneste tilbud til unge hashmisbrugere

Anine Boisen

BOG-INTERVIEW: I tider med nedskæringer på kommunernes behandlingsbudgetter, hvordan kan professionelle tæt på unge med et stort hashforbrug så hjælpe de unge og deres forældre i stedet for at skabe konflikt og afstand, når de prøver at åbne en dialog om misbrug?

Det giver bogen, ’Unge og hash’, en række konkrete råd om til lærere, ungerådgivere socialrådgiver og andre professionelle tæt på unge samt forældre. ’Unge og hash’ er skrevet af familieterapeut Anine Boisen på baggrund af sit mangeårige arbejde i blandt andet Stofrådgivningen:

”Forældrene er ofte fuldstændigt rådvilde og aner ikke, hvad de skal stille op. Men pædagoger er jo også dygtige til at tale med forældre, og min mening med bogen er at give dem redskaber til at kunne rådgive forældre til at blive bedre til at hjælpe deres børn og teenagere, hvis deres hashforbrug står i vejen for et godt liv,” siger Anine Boisen, der mener, at netop de professionelle fagfolk tæt på de unge kan have en stor rolle at spille:

”De professionelle får ofte mere at vide om hele situationen af de unge, end forældrene gør. Og de fleste af de unge, som er kommet ud af et tidligere misbrug, beretter næsten alle om, at det lykkedes i kraft af et voksent menneske, som de følte accepterede, lyttede, støttede og troede på dem.

Men det er ikke kun forældre, som kan føle sig helt på Herrens mark overfor de unge. Også at være professionel kontaktperson til en ung med et skadeligt forbrug prikker til frustration og bekymringer ifølge Anine Boisen:

”Bekymringerne kommer samtidig med, at det, som man plejer at gøre, ikke rigtigt virker. Det fører ofte til tvivl, konflikter og afmagt, hvilket er dårlige betingelser for at få indflydelse på de unges forbrug,” siger hun. Anine Boisen mener, både forælde og professionelle skal forstå er en del af ungdomskulturen:

”For det første er hashen er en del af de unges virkelighed, og de kan ikke undgå at møde den i deres teenageår, og for det andet er vi med til, at de ikke vil tale med os om deres forbrug og i stedet lukker fuldstændigt i, hvis vi bare helt blankt afviser hashen.”

Tallene for, hvor mange danske unge, der i dag bruger eller misbruger hash, er usikre, og Sundhedsstyrelsens og Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet har de seneste år oplyst forskellige tal. Men ifølge en undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning fra 2015, så har 7.000 unge mellem 15 og 25 år udviklet et misbrug, hvor de ryger hash 20 dage om måneden eller mere.

”Men behandlingsbudgetterne er blevet mindre med blandt andet det resultat, at de unge i dag nægtes muligheden for egen-terapi og i stedet kun tilbydes gruppeterapi. Men det kan blive kostbare besparelser,” advarer Anine Boisen og fortsætter:

”Fællesskabet i gruppeterapi kan være vældigt godt, og den voksne, der hjælper ud af misbruget, kan sagtens være terapeuten. Men der er nogle af de unge, som også har brug for at blive set af kun et menneske. Misbruget kan ofte være meget komplekst, så gruppeterapi må aldrig være det eneste tilbud, og det kan blive en rigtigt, rigtigt dyrt for den unge og samfundet, hvis vi ikke får givet den rette støtte fra starten,” vurderer Anine Boisen.

  • Unge og hash
  • Af Anine Boisen
  • En guide til forældre og professionelle
  • 279, 00 kroner incl. moms
  • Udgivet af Dansk Psykologisk forlag, 23. August 2017