Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Branding Celgene

Advarsel

JFile: :læs: Kan ikke åbne fil: http://haematologisktidsskrift.dk?format=feed&type=rss

Besked

Failed loading XML...

Hjerteforeningens forskningschef får årets forskerpris

Danske hjertelægers fornemste forskerpris er i år netop overrakt til professor og overlæge Gunnar Gislason – leder af forskningen på kardiologisk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital og siden 2014 også forskningschef i Hjerteforeningen.

Prisen uddeles af Dansk Cardiologisk Selskab (DCS). Og ved overrækkelsen på foreningens årsmøde lagde formanden for DCS, Lene Holmvang i sin begrundelse for valget af Gislason vægt på hans særlige evne til at finde og dyrke forskningstalenter:

”Prismodtageren er særligt dygtig til at finde lovende medicinstuderende og sætte dem i gang med mindre forskningsprojekter, der med tiden kan vokse sig større. Og så er han en særdeles aktiv vejleder for omkring 50 tidligere og nuværende ph.d.-studerende,” sagde hun.

Bag beslutningen om at give prisen til Gislason ligger dog formentlig også en anerkendelse af hans ihærdige indsats for at få det ambitiøse DANNOAC-projekt på benene. Et projekt, som var født netop af DCS og Hjerteforeningen, men som i november måtte stoppes, inden det overhovedet kom i gang, pga. en afgørelse i De Videnskabsetiske Komitéer.

Siden 2016 har forskerprisen på de 25.000 kr. været sponsoreret af Hjerteforeningen. I forbindelse med årets prisuddeling, til foreningens egen forskningschef, understreger Hjerteforeningen dog, at den hverken deltager i indstilling af kandidater eller i selve udvælgelsen. Valget er alene op til bestyrelsen for Dansk Cardiologisk Selskab.

Gunnar Gislason er medicinsk kandidat fra Islands Universitet i 1992. Hans ekspertise er epidemiologi, hjertekarsygdommenes udbredelse og forekomst i befolkningen samt registerforskning. Han er blandt de førende eksperter inden for forebyggelse og medicinsk behandling ved blodprop i hjertet og hjertesvigt, blodfortyndende behandling samt hjertemæssige bivirkninger og risiko ved lægemidler blandt befolkningen.

Forskerprisen er uddelt hvert år siden 1994 og gives til et medlem af Dansk Cardiologisk Selskab, som har bidraget væsentligt til at markere dansk kardiologisk forskning nationalt og internationalt.