Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Afløseren for Jørgen Schøler er fundet

Nils Falk Bjerregaard

Nils Falk Bjerregaard bliver 1. marts ny lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens. Han afløser Jørgen Schøler Kristensen, der 1. januar blev lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Nils Falk Bjerregaard, 42, er speciallæge i anæstesiologi og ledende overlæge på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg. Bag sig har han ansættelser på offentlige og private hospitaler i ind- og udland, i præhospitalt regi, ved Læger uden Grænser og som flyvende læge gennem ni år.

Nils Falk Bjerregaard nye arbejdsplads er én af de fem hospitalsenheder i Region Midtjylland og omfatter også Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedshus. Som lægefaglig direktør indgår han i hospitalsledelsen med ansvar patientbehandlingen, patientplejen og hospitalets drift.

På den nyudnævnte lægefaglige direktørs skrivebord ligger allerede en liste med tre tydelige mål: Klar lægefaglig ledelse, høj faglighed i patientbehandlingen og forskning og udvikling. Dertil kommer, at Regionshospitalet Horsens flere gange har markeret sig som et af Danmarks bedste mindre hospitaler. Den stime skal gerne fortsætte, håber koncerndirektør og formand for bedømmelsesudvalget, Ole Thomsen.

Den lægefaglige direktør refererer til Region Midtjyllands direktion og indgår i koncernledelsen.

"En af koncernens forventninger til Nils Falk Bjerregaard er, at han er med til at fastholde hospitalet i Horsens som et nytænkende sted, hvor ord som innovation, sundhedsdata og it finder nye veje og udtryksformer," siger Ole Thomsen i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland.

Mindre enheder kan hurtigere sadle om og afprøve nye metoder. På den måde spiller mindre hospitaler en vigtig rolle for andre, og det er en bane, som den nye lægefaglige direktør gerne vil spille på.

"Regionshospitalet Horsens har med blandt andet en central rolle i ’Tværspor’ og som ’Patientsikkert Sygehus’ placeret sig eksemplarisk og som foregangshospital i den nationale kvalitetsdagsorden. Dét arbejde vil jeg gerne være med til at videreudvikle,“ siger Nils Falk Bjerregaard i pressemeddelelsen.

Nils Falk Bjerregaard bor i Aarhus, er gift og har tre børn.