Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Ny professor på Riget med fokus på psyko-kardiologi

Pr. 1. juni 2018 er 43-årige Selina Kikkenborg Berg tiltrådt i en kombinationsstilling som seniorforsker og professor i kardiologi med særlig fokus på klinisk sygepleje i Hjertecentret på Rigshospitalet og ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. 

Professoratet har særligt fokus på psyko-kardiologi, dvs. sammenhængen mellem hjerne og hjerte. 

”Det er alment accepteret, at der er forskel på at spille på udebane og på hjemmebane i fodbold. Denne tætte sammenhæng mellem psyke og fysik gør sig også gældende på mange andre måder. Vores forskning viser, at de 25 procent af patienter med hjertesygdom, som oplever angst og depressionssymptomer, har øget sygelighed og dobbelt så stor dødelighed efter et år sammenlignet med dem, som ikke har angst og depression,” fortæller Selina Kikkenborg Berg. 

Hun har været ansat i Hjertecentret i 14 år, senest i en seniorforskerstilling, hvor hun har fokuseret på psykiske og fysiske konsekvenser af hjertesygdom samt rehabilitering.