Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Branding Celgene

Besked

Failed loading XML...

Ridderkors til hjerteprofessor

Professor Erik Bergs Schmidt kan nu kalde sig Ridder af Dannebrog.

En af Aalborg Universitetshospitals mest aktive forskere med en mangeårig interesse for lipidsygdomme og fiskeolies betydning for hjertekarsygdomme, professor Erik Bergs Schmidt, kan nu kalde sig Ridder af Dannebrog.

Ordenen er netop tildelt på baggrund af hans mangeårige virke som professor ved Hjerteafdelingen på Aalborg Universitetshospital, hvor han har været drivkraften i etableringen af et stærkt tværfagligt forskningsmiljø.

I 2010 modtog han en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd, der muliggjorde oprettelsen af programmet ”The Epidemic of Atrial Fibrillation – from genes and lifestyle to disease prevention and treatment”, hvor en sammenslutning af forskere fra forskellige faggrupper har medvirket til en bedre forståelse af sygdommen atrieflimren gennem talrige ph.d.-forløb og videnskabelige artikler.

Internationalt samarbejde har fyldt meget i Erik Berg Schmidts karriere, og han har blandt andet et års ophold som visiting professor ved Oregon Health Sciences University i Portland, USA på CV’et. De mange internationale relationer har ført til formidling af udlandsophold for mange yngre forskere i såvel Europa, Nordamerika og Australien.

Netop uddannelsen af den yngre generation inden for forskning og udvikling har altid haft stor prioritet hos Erik Berg Schmidt. Som vejleder i forskellige studieforløb har han således været med til at udklække nye forskningstalenter, blandt andet gennem 17 afsluttede ph.d.-forløb, 5 forskningsårsopgaver og 18 forskningsmetologiske semesteropgaver for medicinske studerende.

I 2016 modtog Erik Berg Schmidt Dansk Cardiologisk Selskabs Forskningspris for sit mangeårige arbejde med lipider, kost og hjertesygdom.