Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Branding Celgene

Ny chef for arbejdssmedicin i Holbæk

Afdelingen for arbejds- og samfundsmedicin på Holbæk Sygehus får ny ledelse fra 1. august, når Ann Lyngberg tiltræder stillingen som ledende overlæge.

Afdelingen varetager Region Sjællands opgaver inden for de arbejdsmedicinske og samfundsmedicinske specialer.

Ann Lyngberg kommer fra en stilling som overlæge i Enhed for Kvalitet og Patientsikkerhed i Region Hovedstaden. Her har hun været uddannelsesansvarlig overlæge og blandt andet fungeret som projektleder for nationale forbedringsprojekter under det nationale kvalitetsprogram. Samtidig har hun været klinisk lektor i kvalitetsudvikling og patientsikkerhed ved Københavns Universitet.

Ann Lyngberg er uddannet speciallæge i samfundsmedicin, og udover sin ph.d. har hun blandt andet videreuddannet sig inden for ledelse og sundhedsfagligt forbedringsarbejde. Hun afløser Peder Georg Skov, som efter en årrække i stillingen har valgt at trappe ned for at få mere tid til familie og fritidsinteresser.

Ann Lyngberg har arbejdet med lægelig videreuddannelse siden 1999, heraf som formand for uddannelsesudvalget under Dansk Samfundsmedicinsk Selskab i 2007-11 og siden 2009 som uddannelsesinspektor i Sundhedsstyrelsens inspektorkorps.

Privat bor hun i Brønshøj med sin mand og sine tre børn. I sin fritid er hun blandt andet aktiv som formidler af dansk middelalderhistorie og trækker gerne i historisk klædedragt på Middelaldercentret ved Nykøbing Falster.