Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Ny doktor vil forbedre diagnostik af hjertepatienter

Peter Agger er ny doktor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hvor han vil forsøge at skabe en bedre forståelse for hjertemuskulaturens opbygning.

Ny professor i nyresygdomme

Overlæge, ph.d. Claus Bistrup er udnævnt til professor ved Klinisk Institut, SDU sideløbende med sin ansættelse som overlæge ved Afdeling Y på OUH.

Ny professor i infektion og immunologi

Aarhus Universitets Institut for Biomedicin har fået en ny professor i infektion og immunologi. Martin Roelsgaard Jakobsen forsker i, hvordan forskere kan bruge immunsystemets slagkraft til at maksimere effekten af medicinske behandlinger.

Ny professor i mave- og tarmsygdomme

Overlæge, ph.d. og dr.med. Torben Knudsen, 61, er udnævnt til klinisk professor på SDU sideløbende med sin overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Civilingeniør bliver knogleprofessor

Jesper Skovhus Thomsen fra Institut for Biomedicin forsker i knoglebiologi og er ny professor. Han undersøger knoglernes struktur og styrke, og hvordan de ændrer sig med alderen hos henholdsvis kvinder og mænd.

Konstitueret hospitalsdirektør fastansættes

Kristian Antonsen fastansættes som som direktør for Bispebjerg og Frederiksberg Hospital efter syv måneder som konstitueret i stillingen.

Ny professor skal styrke forskning i sjældne leversygdomme

Ledende overlæge og ny professor Peter Ott fra Aarhus Universitet har dedikeret sit arbejdsliv til at forbedre udredning og behandling af patienter med leversygdomme, og han har særligt fokus på de sjældne leversygdomme.

Dansk professor får toppost i internationalt selskab

Som den første dansker er Aleksander Krag, professor i leversygdomme og leder af eliteforskningscentret FLASH på SDU og OUH, udnævnt til vice-generalsekretær for det internationale videnskabelige selskab for leversygdomme.

Ny vicedirektør på Nordsjællands Hospital

Direktionen på Nordsjællands Hospital er nu fuldtallig med ansættelsen af Maiken Ruders som vicedirektør. Den 1. september var første arbejdsdag.

Ny ledende overlæge i endokrinologien

Steen Andersen, 57, er pr. 15. august ny ledende overlæge i Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Han går ind for synlig og tydelig ledelse og glæder sig til at blive en aktiv del af klinikken.

Ny professor i hæmatologi

Marianne Tang Severinsen er blevet ansat som professor i hæmatologi fra 1. juni 2021 ved Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Hovedstaden fastansætter konstitueret koncerndirektør

Regionsrådet i Region Hovedstaden godkendte tirsdag aften, at Anne Skriver Andersen, 46, fastansættes i stillingen som koncerndirektør i regionens øverste ledelse. Hun har været konstitueret i stillingen siden juni. 

Ny vagtcentralchef i Præhospitalet

Tina Arentzen Bjerre skal fremover sikre kvalitet og service til borgere med brug for akut hjælp i region Midtjylland. 

Ny sygeplejefaglig direktør til Aarhus Universitetshospital

Susanne Lauth bliver ny sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital. Fra 1. september 2021 vil hun arbejde med udvikling og drift af Aarhus Universitetshospital sammen med hospitalets to lægefaglige direktører og hospitalsdirektøren.

Ny klinisk lektor i mave- og tarmkirurgi

Rasmus Krøijer er ny klinisk lektor i mave- og tarmkirurgi ved Institut for Regional Sundhedsforskning – Sydvestjysk Sygehus og forsker i kræft i tyk-og endetarm og forstadier dertil.

Ny professor vil styrke den palliative indsats

Mette Asbjørn Neergaard er udnævnt til ny professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, hvor hun vil styrke den palliative indsats.

Forfatter modtager SINDs samfundspris

Forfatteren og journalisten Peter Øvig Knudsen har modtaget Landsforeningen for psykisk sundhed SIND's samfundspris. 

Nyreforsker bliver professor ved SDU

Ph.d. Henrik Dimke, 40 år, er tiltrådt som professor i translationel nyrefysiologi ved Institut for Molekylær Medicin på Syddansk Universitet.

Ny professor undersøger nyreproblemer

Jesper Nørgaard Bech er ny klinisk professor ved Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin.

Ny klinisk lektor i blodpropsygdomme

Den 1. august 2021 blev overlæge Vakur Bor udnævnt til klinisk lektor ved Enheden for Tromboseforskning, der hører under Klinisk Diagnostisk Afdeling på Sydvestjysk Sygehus. Lektoratet skal bidrage til, at han i de kommende år kan igangsætte blodpropforskning.

Hjerteforsker får talentpris

Lektor og læge Morten Schmidt fra Aarhus Universitet er ekspert i at anvende elektroniske sundhedsjournaler til forskning, der bl.a. gavner hjertepatienter. Og så er han et usædvanligt forskertalent, som den 8. oktober 2021 hædres med Jens Christian Skou-prisen.

Ny vicedirektør på Holbæk Sygehus

Gitte Jensen-Fangel tiltræder 1. oktober posten som ny vicedirektør med sundhedsfagligt ansvar på Holbæk Sygehus.

To Aarhus-forskere får pris for god formidling

I forbindelse med Danmarks største kræftkonference, Danske Kræftforskningsdage, modtog Elisabeth Solmunde og Mette Kielsholm Thomsen fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitet og AarhusUniversitetshospital, begge en pris for deres evne til at formidle forskning.

Ny lærestolsprofessor i børnepsykiatrien

Den 1. oktober tiltræder Søren Dalsgaard som ny lærestolsprofessor på Københavns Universitet og overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden.

Ny ledende overlæge i Akutmodtagelse

Til september kan Herlev og Gentofte Hospital igen sige velkommen til Lotte Klitfod, der tiltræder som ny ledende overlæge i Akutmodtagelsen.

Sygehus Lillebælt og SDU får ny professor i kirurgi

Hans Bjarke Rahr er ny klinisk professor i kirurgi ved Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning, og Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Ny afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen

1. august tiltrådte Mette Keis Jepsen som chef for afdelingen Analyse, Statistik og Økonomi i Sundhedsdatastyrelsen.