Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

Sygeplejefaglig direktør går på pension

Efter 50 år i sundhedsvæsnet har sygeplejefaglig direktør Ida Götke på Regionshospitalet Gødstrup valgt at gå på pension.

Ny professor forsker i tarmsygdomme

Jakob Seidelin, 53, tiltrådte den 1. maj. som professor på Københavns Universitet og overlæge på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Seniorforsker ansat til særlig opgave for WHO

Seniorforsker Pia Kirkegaard, Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, er ansat af WHO til en særlig opgave, der skal munde ud i en 'best practice' bl.a. for sundhedsmyndigheders kommunikation om screeningsprogrammer for livmoderhalskræft.

Ny sygeplejefaglig direktør i Randers

1. juni 2022 skifter Mette Bærentsen stilling fra Aalborg Universitetshospital til Regionshospitalet Randers. Med i bagagen har hun 14 års erfaring som leder i sundhedsvæsenet og flere lederuddannelser, fx Master i offentlig ledelse.

Ny doktor forsker i elektroders placering hos hjertepatienter

Mads Brix Kronborg er ny doktor fra Aarhus Universitet. Han har i sin doktordisputats undersøgt, hvor elektroder til pacemakere eller implanterbare hjertestartere (ICD-enheder) bør placeres for at sikre hjertepatienter den bedst mulige prognose for fremtiden.

Ny professor i fysioterapi og smertebehandling

Henrik Bjarke Vægter, fysioterapeut, MSc Pain Management, ph.d. er ny professor i fysioterapi og smertebehandling på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU.

Ny ledelse i neurologi i Viborg

1. maj tiltræder Elias Raja Zakharia som cheflæge i Neurologi på Regionshospitalet Viborg og Louise Lindenmayer tiltræder som chefsygeplejerske i samme afdeling. Sammen kommer de to til at udgøre den fremtidige afdelingsledelse i Neurologi.

Ledende overlæge forlader afdeling efter uenighed

Ledende overlæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens, 48-årige Ulf Hørlyk, har sagt sit job op efter uenigheder med sygehusledelsen om rammerne for de akutte patienter.

Konstitueret akutchef fastansættes efter godt to måneder

Region Hovedstadens prisbelønnede coronageneral Jonas Egebart, 43, sætter sig nu - efter to måneder som konstitueret - permanent i direktørstolen i Region Hovedstadens Akutberedskab. 

Frede Donskov er ny professor i onkologi

Professor, dr.med., Frede Donskov er ansat som klinisk professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, sideløbende med overlægeansættelse på Sydvestjysk Sygehus.

Professor får hæderslegat

Lene Baad-Hansen, som er professor på Aarhus Universitet, modtager Ingeborg og Leo Dannins Legat for sit bidrag til at forstå årsagerne til kæbesmerter og hovedpine hos den voksne befolkning.

Ny professor i genetisk epidemiologi

Qihua Tan, læge og kandidat i medicinsk statistik, ph.d., er udnævnt til professor i genetisk epidemiologi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Ny forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab

Overlæge og professor, dr.med. Merete Nordentoft er ny forperson for Dansk Psykiatrisk Selskab. Hun afløser Gitte Ahle, der har været på posten i fire år. 

Ny professor i folkesundhedsvidenskab

Anna Paldam Folker er tiltrådt som professor i public health humanities på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

Ny ledende oversygeplejerske på palliativ afdeling

Mette Munch Børgesen, 41, er ny ledende oversygeplejerske i Geriatrisk og Palliativ Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Hun tror på tydelige karriereveje, stærke relationer og at gode værdier er vigtige.

Første professor i hyperbar medicin

​I over tyve år har overlæge Ole Hyldegaard været en enestående drivkraft i udviklingen og udbredelsen af iltbehandling. Nu bliver han Danmarks første professor på området.

Slået til ridder af Dannebrogordenen

Lars Østergaard, professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, har samme med tre andre meget aktive eksperter under coronaepidemien fået en stor udmærkelse af Dronning Margrethe - de er slået til ridder af Dannebrogordenen.

Forsker får 10 millioner kr. til forskning i hjernen

Postdoc Dan Bang modtager gennem Lundbeckfondens Fellows-program 10 millioner kroner, så han kan etablere forskningsgrupper på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, på Aarhus Universitet og mere specifikt Institut for Klinisk Medicin.

Ny professor i radiologi

Overlæge, ph.d. Ole Graumann, 46, er udnævnt til professor i radiologi og forskningsleder for området ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Professor i brugerperspektiver på SDU og OUH

Astrid Janssens er blevet udnævnt til professor i brugerperspektiver i et professorat oprettet i et samarbejde mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

Ny ledende overlæge i Esbjerg

Kun ca. tre uger gik der fra, at ledende overlæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens Ulf Hørlyk på Linkedin skrev, at han havde sagt sit job op efter uenigheder med sygehusledelsen, og til, at han nu har fået nyt job.

Ny ledende overlæge for pæ­di­a­tri­en på Rigs­ho­spi­ta­let

Fra 1. juni 2022 skal ledende overlæge Eva Mosfeldt stå i spidsen for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet i tæt samarbejde med ledende oversygeplejerske Marianne Madsen. Eva Mosfeldt Jeppesen overtager posten efter Karen Vitting Andersen, der er gået på pension. 

Ny professor i brugerperspektiver på SDU

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Birgitte Nørgaard er ny professsor i brugerperspektiver. Hendes professoratet tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Ny professor i funktionel genetik

Thomas van Overeem Hansen er tiltrådt i et femårigt klinisk professorat i Afdeling for Genetik med fokus på funktionel genetik.

Ny professor i tromboseforskning

Cand.scient., ph.d. Else Marie Bladbjerg er udnævnt til professor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Sydvestjysk Sygehus.

Ny diabetes-professor i Aarhus

Klavs Würgler Hansen tiltræder et professorat i endokrinologi på Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin den 1. april.

Ny cheflæge i Patologi Randers

1. maj tiltræder Parag Dabir, 45, stillingen som cheflæge i Patologi/Blodprøver og Biokemi på Regionshospitalet Randers.

ALS-forsker bliver professor i Aalborg

Speciallæge Jakob Udby Blicher er pr. 1. februar startet som klinisk professor med fokus på ALS og demens på Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Sygeplejefaglig direktør går på pension

Efter 40 år i sundhedsvæsenet har sygeplejefaglig direktør Hanne Sveistrup Demant, Regionshospitalet Horsens, valgt at opsige sin stilling for at gå på pension.

Forsker i stresspåvirkning modtager EliteForsk-pris

Naja Hulvej Rod, der er professor i epidemiologi og leder af Afdeling for Epidemiologi ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, er blandt modtagerne af Årets EliteForsk-pris.

Kommunal leder bliver ledende bioanalytiker

Pia Munch Riisgaard bliver ny ledende bioanalytiker i Patologi på Regionshospitalet Viborg. Her skal hun sammen med den ledende overlæge stå i spidsen for en afdeling, som spiller vigtig rolle i mange patienters forløb.

Ny viceinstitutleder i Aarhus

Den 1. februar tiltrådte Jeppe Lange stillingen som viceinstitutleder for det regionale samarbejde på Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.