Kristian Lunds blog

Nyheder, analyse og debat om hæmatologisk behandling

34-årig hjerteforsker får den lille Nobelpris

Lektor Lars Wiuff Andersen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital modtager i år Anders Jahre-prisen for yngre medicinske forskere. Prisen uddeles af Universitetet i Oslo og anses som en af nordens mest prestigefulde forskningspriser.

Ny le­den­de over­læ­ge på Rigshospitalet

Den erfarne speciallæge i hæmatologi, ​Peter Kampmann, tiltrådte 1. maj som ny ledende overlæge i ​Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet. 

Ny professor i farmakologi

Jon Trærup Andersen er udnævnt til ny professor i farmakologi. Professoratet er det første af sin art i Danmark.

Ny professor i klinisk sygepleje

Ny professor Ingrid Poulsen vil løfte de kliniske forløb for patienter og deres pårørende og styrke sygeplejerskernes faglige identitet.

Ny røntgen-cheflæge på Sydvestjysk Sygehus

Fra 1. juni er Søren Hess, 46, fastansat som cheflæge for Røntgen, Skanning og Nuklearmedicin på Sydvestjysk Sygehus efter i en periode at have været konstitueret.

Virusforsker hædres for sin forskning i immunforsvaret

Lektor David Olagnier fra Aarhus Universitet får en ICIS-Regeneron New Investigator Award for Excellence for sin forskning i det medfødte immunforsvars evne til at håndtere kræft og virusinfektioner.

Ny sygeplejefaglig direktør i Horsens

Mette Ringtved, chefsygeplejerske i Akutafdelingen på Regionshospitalet Horsens, bliver 1. juni 2022 sygeplejefaglig direktør samme sted.

Ny formand for Osteoporoseforeningen

Osteoporoseforeningens repræsentantskab valgte fredag den 20. maj jurist og direktør Linda Garlov som ny formand for Osteoporoseforeningen.

Anders Fomsgaard får Lægeforeningens Ærespris

Anders Fomsgaard, overlæge og leder af Virus Forskning & Udviklingslaboratoriet på Statens Serum Institut og professor i Infektionsmedicin på Syddansk Universitet, har fået Lægeforeningens Ærespris.

Nyt medlem af Medicinrådet

Farmaceut Christine Dinsen-Andersen er udpeget som nyt medlem af Medicinrådet. 

Slået til ridder af Dannebrogordenen

Lars Østergaard, professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital, har samme med tre andre meget aktive eksperter under coronaepidemien fået en stor udmærkelse af Dronning Margrethe - de er slået til ridder af Dannebrogordenen.

Forsker får 10 millioner kr. til forskning i hjernen

Postdoc Dan Bang modtager gennem Lundbeckfondens Fellows-program 10 millioner kroner, så han kan etablere forskningsgrupper på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, på Aarhus Universitet og mere specifikt Institut for Klinisk Medicin.

Ny professor i radiologi

Overlæge, ph.d. Ole Graumann, 46, er udnævnt til professor i radiologi og forskningsleder for området ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Professor i brugerperspektiver på SDU og OUH

Astrid Janssens er blevet udnævnt til professor i brugerperspektiver i et professorat oprettet i et samarbejde mellem Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

Ny ledende overlæge i Esbjerg

Kun ca. tre uger gik der fra, at ledende overlæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens Ulf Hørlyk på Linkedin skrev, at han havde sagt sit job op efter uenigheder med sygehusledelsen, og til, at han nu har fået nyt job.

Ny ledende overlæge for pæ­di­a­tri­en på Rigs­ho­spi­ta­let

Fra 1. juni 2022 skal ledende overlæge Eva Mosfeldt stå i spidsen for Afdeling for Børn og Unge på Rigshospitalet i tæt samarbejde med ledende oversygeplejerske Marianne Madsen. Eva Mosfeldt Jeppesen overtager posten efter Karen Vitting Andersen, der er gået på pension. 

Ny professor i brugerperspektiver på SDU

Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. Birgitte Nørgaard er ny professsor i brugerperspektiver. Hendes professoratet tilknyttes Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Pædiater-formand bliver cheflæge på akutafdeling

Formand for Dansk Pædiatrisk Selskab, overlæge Klaus Birkelund Johansen, er ansat som ny cheflæge på Akutafdelingen, Regionshospitalet Horsens, pr. 1. september.

Allan Flyvbjerg går på tidlig pension

En karriere som diabeteslæge, 11 år som formand for Diabetesforeningen og seks år som øverste chef for Steno Diabetes Center Copenhagen. Allan Flyvbjerg har om nogen været Mr. Diabetes i Danmark. Men nu stopper han overraskende.

Ny chefsygeplejerske i Viborg

Hospitalsenhed Midt har pr 1. juli ansat Lene Dam Olesen som chefsygeplejerske i Røntgen og Skanning og i Ortopædkirurgi på Regionshospitalet Viborg.

Dansker startet i topjob i EMA

Den tidligere chef for lægemiddelgodkendelse i Danmark, 55-årige Steffen Thirstrup, havde 1. juni første arbejdsdag som ny medicinsk direktør - chief medical officer - i Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi

Mickey Toftkjær Kongerslev, cand.psych., aut., ph.d. er ny professor i personlighedsforstyrrelser og psykoterapi ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og Psykiatrien Øst, Region Sjælland.

Region Midtjylland konstituerer to koncerndirektører

Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Jørgen Schøler Kristensen og vicedirektør i Sundhedsplanlægning Rikke Skou Jensen er begge konstitueret som koncerndirektører i Region Midtjylland.

Ny formand for ADHD-foreningen

På en generalforsamling 22. maj blev forfatter Manu Sareen, 55 år, valgt som ny formand for ADHD-foreningen.

Ny formand for Overlægeforeningen

Overlæge Susanne Wammen blev 19. maj valgt til ny formand for Overlægeforeningen, der repræsenterer de 6.600 overlæger på landets sygehuse og hospitaler.

Sygeplejefaglig direktør går på pension

Efter 50 år i sundhedsvæsnet har sygeplejefaglig direktør Ida Götke på Regionshospitalet Gødstrup valgt at gå på pension.

Ny professor forsker i tarmsygdomme

Jakob Seidelin, 53, tiltrådte den 1. maj. som professor på Københavns Universitet og overlæge på Afdeling for Mave-, Tarm- og Leversygdomme på Herlev og Gentofte Hospital.

Seniorforsker ansat til særlig opgave for WHO

Seniorforsker Pia Kirkegaard, Universitetsklinik for Kræftscreening, Afdeling for Folkeundersøgelser, Regionshospitalet Randers, er ansat af WHO til en særlig opgave, der skal munde ud i en 'best practice' bl.a. for sundhedsmyndigheders kommunikation om screeningsprogrammer for livmoderhalskræft.

Ny sygeplejefaglig direktør i Randers

1. juni 2022 skifter Mette Bærentsen stilling fra Aalborg Universitetshospital til Regionshospitalet Randers. Med i bagagen har hun 14 års erfaring som leder i sundhedsvæsenet og flere lederuddannelser, fx Master i offentlig ledelse.

Ny doktor forsker i elektroders placering hos hjertepatienter

Mads Brix Kronborg er ny doktor fra Aarhus Universitet. Han har i sin doktordisputats undersøgt, hvor elektroder til pacemakere eller implanterbare hjertestartere (ICD-enheder) bør placeres for at sikre hjertepatienter den bedst mulige prognose for fremtiden.

Ny professor i fysioterapi og smertebehandling

Henrik Bjarke Vægter, fysioterapeut, MSc Pain Management, ph.d. er ny professor i fysioterapi og smertebehandling på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, SDU.

Ny ledelse i neurologi i Viborg

1. maj tiltræder Elias Raja Zakharia som cheflæge i Neurologi på Regionshospitalet Viborg og Louise Lindenmayer tiltræder som chefsygeplejerske i samme afdeling. Sammen kommer de to til at udgøre den fremtidige afdelingsledelse i Neurologi.

Ledende overlæge forlader afdeling efter uenighed

Ledende overlæge på akutafdelingen på regionshospitalet i Horsens, 48-årige Ulf Hørlyk, har sagt sit job op efter uenigheder med sygehusledelsen om rammerne for de akutte patienter.