Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene

Kardiologien får en skarpere profil på Nordsjællands Hospital og bliver nu et selvstændigt speciale. Specialeansvarlig overlæge Niels Tønder konstitueres som ledende overlæge for den nye kardiologiske afdeling.

Ambitionen er at hospitalet skal tilbyde et mere fokuseret fagligt miljø, og ambitionen er at tiltrække talenterne inden for det kardiologiske speciale. Kardiologisk overlæge. dr.med. Niels Tønder konstitueres som ledende overlæge for den nye kardiologiske afdeling.

Afdelingens patientgruppe er bredt sammensat og der vil blive gode muligheder for forskning i den nye afdeling. Derudover vil den faglige udvikling for den enkelte læge være i højsædet.

"Jeg har nogle tanker omkring, hvordan Nordsjællands Hospital kan blive et oplagt karrierevalg for kardiologiske talenter. Vi kan tilbyde et fagligt udfordrende miljø, men for yngre kardiologer vil vi også tilbyde en fast og struktureret mentorordning og byggestenene til en egentlig lederuddannelse, der kan bruges på den videre vej i karrieren," siger Niels Tønder.

Hjertelægerne har hidtil været en del af Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling, og de vil fremover stadig have et tæt samarbejde med de øvrige specialer. For det øvrige personale på den nye afdeling, vil den ledende oversygeplejerske stadig være delt med med Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling, lige som der også vil være et lægeligt vagtfællesskab med de øvrige specialer.