Kristian Lunds blog
VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 
Branding Celgene


BØGER: Det er altid lægens ansvar at indlede samtalen om sex, medicin og sygdom. Det er aldrig patientens. Det fastslår psykolog i ny bog, som forsøger at hjælpe læger, sygeplejersker og psykologer til at komme i gang med de vigtige samtaler.

BØGER: Det er altid lægens ansvar at indlede samtalen om sex, medicin og sygdom. Det er aldrig patientens.

Det fastslår psykolog i ny bog, som forsøger at hjælpe læger, sygeplejersker og psykologer til at komme i gang med de vigtige samtaler.

"Kun hver anden praktiserende læge taler med sine patienter om, hvordan sygdom og medicinske bivirkninger påvirker deres patienters livskvalitet. Men det er helt galt, for et tilfredsstillende seksualliv har afgørende positiv betydning for patientens levetid, velbefindende, søvn, fysiske form, humør og egenomsorg blandt andet i forhold til at tage en mulig nødvendig medicin," kritiserer psykolog Karina Kehlet Lins, der netop har udgivet bogen ’Samtalen om sex’ til praktiserende læger og andre professionelle sundhedsarbejdere.

Ifølge Karina Kehlet Lins viser forskning, at 43 pct. at de danske praktiserende læger undgår samtalen, selv når de udskriver medicin, som de ved har en negativ påvirkning af seksualiteten.

"Det er rystende, at så mange ikke gør det, selv om det er deres pligt ifølge det informerede samtykke at oplyse om mulige bivirkninger. Og det er på trods af, at undersøgelser har vist, at 90 procent af alle danskere mellem 16 og 95 år finder det enten vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt seksualliv," forklarer Karina Kehlet Lins.

Og listen over medicin, som har en negativ eller direkte ødelæggende effekt på lyst og evne til erotik er lang, og består blandt andet af de ofte udskrevne anti-depressive mediciner, antipsykotika, hjertemedicin og diabetesmedicin ifølge forfatteren, som dog samtidigt erkender, at selv om patienter har ret til denne for dem vigtige viden, så kan der for læger være mange barrierer mod at tale om patienters problemfyldte seksualliv.     

"Grundlæggende tror jeg ikke, at der er tale om dårlig vilje hos de professionelle, og modstanden er kompleks.  Nogle professionelle er bange for at overskride både deres egne og patienternes blufærdighedsgrænser. Andre frygter, at det vil tage for lang tid. Andre igen at patienterne så vil undlade at tage deres medicin, og endelig er der rigtig mange, som fejlagtigt tænker, at de alligevel ikke kan afhjælpe de seksuelle problemer. Men, som det også fremgår af min bog, så mener jeg, at selv om alle disse forklaringer er forståelige, så er de samtidigt også udtryk for misopfattelser hos de professionelle, som i virkeligheden ville kunne afhjælpe eller eliminere næsten alle patienternes seksuelle problemer," siger hun.

Der er dog én barriere, som Karina Kehlet Lins har meget lidt forståelse for, og det er, når de sundhedsprofessionelle helt lægger ansvaret for patientens seksualliv fra sig:

"Jeg kan godt blive trist og sur, når jeg bliver konfronteret med, at læger og for den sags skyld også psykologer forklarer deres manglende samtaler med, at det er patientens ansvar at tage initiativet, for det er aldrig patientens ansvar, men altid vores. Og når vi ikke lever op til vores ansvar, betyder det, at vi efterlader patienten alene, selv om vi ved, at patienter sjældent selv tager emnet op, men er taknemmelige, når lægen gør det."

Når Karina Kehlet Lins har valgt at udgive ’Samtalen om sex’, som er en blanding af videnskabeligt baseret information, selv-refleksionsøvelser til professionelle samt gode råd til at få samtalerne med patienterne i gang, så skyldes det ikke mindst, at hun mener, at de professionelle er ofre for, hvad hun betegner som ’institutionaliseret uvidenhed’ i kraft af, at faget sexologi ikke mere har den plads i sundhedsvæsnets uddannelser, som den tidligere har haft:

"Jeg kan godt forstå, hvis de professionelle er bekymrede over, hvorvidt de nu også har de rette forudsætninger, for sexologien bliver ikke taget alvorligt. Den er blevet til noget, som nogle få tager en master i, og hvor resten af sexologien er blevet overladt til weekendkurser, hvorfra alle kan kalde sig sexologer, uden at de nødvendigvist har nogen form for faglighed. Men mellemløsningen mellem specialistuddannelse og selvstudierne, som netop er relevant i den kliniske hverdag, mangler," beklager Karina Kehlet Lins.

Og udfasningen af hverdagssexologien væk fra de statslige uddannelsesinstitutioner til fordel for de private, uautoriserede weekendkurser betyder ifølge Karina Kehlet Lins, at sexologien for ofte bliver reduceret til noget uvidenskabeligt pjat, som igen betyder, at de professionelle kan frygte, at patientsamtaler om seksuelle problemer kan blive for personlige for begge parter på grund af det manglende faglige fundament:

"De sundhedsprofessionelle kan tro, at de mangler et sprog til at bringe emnet op i. Men da langt de fleste seksuelle problemer i forbindelse med sygdom og medicinering kan løses ved samtale, og da det i mange tilfælde primært blot kræver, at man spørger ind til eventuelle problemstillinger, så behøver man altså ikke den store sexologiske ekspertise for at kunne at gøre en positiv forskel for patienten. Og skulle samtalen vise, at problemerne er for komplicerede, hvilket jo kan ske, så kan man jo henvise patienten til specialister," erklærer Karina Kehlet Lins, der er af principielle grunde ikke omtaler sig selv som sexolog, for som hun forklarer:

"Jeg mener, at alle vi sundhedsprofessionelle, for eksempel læger, psykologer og sygeplejersker, skal forblive i vores faglighed, men at vi alle skal italesætte sexologiske bekymringer overfor vores patienter. Sexologien skal have en fast plads alle steder i sundhedsvæsnet, og vi skal blive bedre til at arbejde tværfagligt omkring de sexologiske spørgsmål, der både kan have fysiologiske, sociale og psykologiske aspekter, for en velfungerende seksualitet er ikke en unødvendig luksus i forhold til sygdomme. Et godt seksualliv er en vigtig sundhedsfaktor."

Kulturnyheder

 • Læger skal kunne fortælle deres patienter, at de er det bedste sted

  PODCAST: Det var en ny model for beregning af kvalitet, som afslørede, at patienter med kræft i bugspytkirtlen får uensartet behandling. Læge og phd-studerende Kasper Wennervaldt fortæller i podcast om baggrunden for at forsøge at måle kvaliteten af de operationer, der bliver lavet rundt i landets fem regioner.

  Læs mere

 • I ethvert liv er der kun to dage med færre end 24 timer

  I ethvert liv er der kun to dage med færre end 24 timer

  BØGER: Døden er er ikke frygtelig i sig selv og at tale om den er ikke ubærligt trist, for det dyrbare liv værdsættes bedst i bevidstheden om, at vi alle skal gå den i møde, mener speciallæge i palliation gennem 40 år.

  Læs mere

 • Fremragende bog til alle med type 2 diabetes

  Fremragende bog til alle med type 2 diabetes

  BØGER: Selv om diabetes 2 ikke er at spøge med, så er det lige før, at man bliver misundelig, når man læser ny super lækker bog om, hvordan man kan helbrede sig selv ved hjælp af stjernebestøvet michelin-mad.

  Læs mere

 • At svømme med elefanter er en provokerende bog for rationelle læsere

  At svømme med elefanter er en provokerende bog for rationelle læsere

  BØGER: Hun havde fuld gang i lægekarrieren, stort dyrt hus, kærlig ægtemand og fire børn. Alt kørte på skinner, indtil lægearbejdet pludselig føltes som et fængsel. Nu er Sarah Seidelmann healende shaman. Og for et nøgternt vestligt opdraget menneske kan det være en bizar og provokerende oplevelse at læse om.

  Læs mere

 • Udsendelse om etisk minefelt kradser i overfladen

  Udsendelse om etisk minefelt kradser i overfladen

  RADIO: Danskerne vil vide alt om, hvad der gemmer sig i deres gener. Recept på P1 havde inviteret til debat blandt eksperter, som ikke navigerede skråsikkert i de etiske minefelter, og lidt flere holdningsprægede udsagn havde klædt udsendelsen. Men de 60 minutters radiolytning var dog godt givet ud.

  Læs mere

 • Læger fascinerede over madens betydning for vores sundhed

  Læger fascinerede over madens betydning for vores sundhed

  BØGER: Drop den hvide og bløde mad og skift den ud med grønne og grove måltider, og der kan vanke et sundt blodtryk forude, skriver to læger i en ny bog med en blodtryksvenlig kur, diæt og madopskrifter.

  Læs mere

 • Cannabis-forfatter i opsang til politikerne: I har svigtet patienter og læger

  Cannabis-forfatter i opsang til politikerne: I har svigtet patienter og læger

  BØGER: Jeg finder politikernes retorik direkte uansvarlig. Ikke mindst Sundhedsministerens bombastiske udtalelser har sat patienter og læger i en virkelig dårlig situation. Sådan siger forfatter og journalist Maria Cuculiza til den nye bog ’Sandhederne om Medicinsk Cannabis.

  Læs mere

 • Spis anderledes og knæk koden for migrænen

  Spis anderledes og knæk koden for migrænen

  BØGER: En rejse til Kina, nogle oliven og en masse videnskabelig research på fødevarer og migrænetriggere blev de ledetråde, der førte til, at journalist Helle Torpegaard nåede frem til at undgå sine daglige voldsomme migræneanfald.

  Læs mere

 • Unikt medicinsk-historisk museum risikerer lukning

  Unikt medicinsk-historisk museum risikerer lukning

  Medicinsk-historisk Museum på Næstved Sygehus risikerer lukning, fordi de gamle sygehusbygninger skal sælges.

  Læs mere

 • Forførende svigt af smertepatienter

  Forførende svigt af smertepatienter

  BØGER: Er du stresset, træt eller plaget af smerter, så bevæg dig 10-15 minutter 4 gange om ugen og få nogle nye sunde vaner, og du er god som ny. Nogenlunde sådan lyder løfterne fra personlig træner og Youtube-star Anna Bogdanovas i en ny bog om smerter, stress og træthed, ’Smertefri’.

  Læs mere

 • Sjældent fin bog om tilstande mellem døden og livet

  Sjældent fin bog om tilstande mellem døden og livet

  BØGER: Hvad sker der for alvorligt syge patienter, når moderne medicin og dygtige læger nok redder dem på målstregen, men herefter efterlader dem i et liv, som nogle vil mene er en værre skæbne end den død, som de lige netop undgik? Akutlæge har opsøgt patienterne derhjemme. Det er der kommet en fantastisk bog ud af.

  Læs mere

 • Dansk TV-serie tager kønsroller på hospitaler under kærlig, men stereotyp behandling

  Dansk TV-serie tager kønsroller på hospitaler under kærlig, men stereotyp behandling

  TV: Tv-serien Sygeplejeskolen, der handler om tiden, da en håndfuld danske mænd forsøgsvist fik lov at uddanne sig til sygeplejersker, tager datidens mange forargede modstandere overfor det historiske eksperiment ved vingebenet og smider dem op i luften. Vi bringer en guide til, hvor du kan finde ud af, om du skal se den eller ej.

  Læs mere

 • Her har de farligste syge boet igennem 100 år

  Her har de farligste syge boet igennem 100 år

  UDSTILLING: For 100 år siden åbnede den første Sikringsafdeling til de farligste psykisk syge borgere i Danmark. Og for at markere jubilæet er der nu i Slagelse lavet en lille udstilling med billeder og tekster fra de tre Sikringsafdelinger gennem de seneste 100 år.

  Læs mere

 • Da mænd blev sygeplejersker, var det et dybt kontroversielt eksperiment

  Da mænd blev sygeplejersker, var det et dybt kontroversielt eksperiment

  TV: Da syv unge danske mænd blev udvalgt til uddannelse som sygeplejersker var det et forsøg, som mødte stor modstand. Man mente ikke, at mænd havde tilstrækkelig omsorg for medmennesker.

  Læs mere

 • Tvivlsom præmis i bog om at springe alderdommen over

  Tvivlsom præmis i bog om at springe alderdommen over

  BØGER: Aldring er en helbredelig sygdom og ikke et nødvendigt biologisk onde, og derfor vil vi snart ved hjælp af moderne teknologi kunne springe alderdommen over og sige: Vi mennesker fødes, og vi dør, når vi er nogle hundrede år gamle.

  Læs mere

 • Tidligere TV-boss: Sundhedsvæsnet lider af udtalt ulighed

  Tidligere TV-boss: Sundhedsvæsnet lider af udtalt ulighed

  PODCAST: Hvad skal patienter gøre, som ikke har talegaverne i orden, som ikke har penge, private sundhedsforsikringer, ekstra mentale ressourcer eller en læge som nabo eller en kiropraktor som ven, spørger den kræftramte tidligere chef på DR2 og chefredaktør på B.T., Arne Notkin.

  Læs mere

 • Blændende godt fortalt bog om at give livet fuld skrue

  Blændende godt fortalt bog om at give livet fuld skrue

  BØGER: Internationalt berømmet romanforfatter sætter i usædvanlig og blændende god fortalt selvbiografi spotlight på sundhedsvæsnets faglige, men især også kulturelle styrker og svagheder efter at hun selv har haft 17 nærdødsoplevelser, en stribe hospitalsindlæggelser og lige nu har et dramatisk liv med et livstruende sygt barn.

  Læs mere

 • Tankevækkende bog om at kunne huske det, vi glemmer

  Tankevækkende bog om at kunne huske det, vi glemmer

  BØGER: Bruger du ikke din hjerne, så skrumper den, og hukommelsen fordamper. Men hjernen kan trænes på samme måde, som muskler øges og styrkes ved brug, skriver professor og hjerneforsker i ny bog. 

  Læs mere

  Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

  Hæmatologisk Tidsskrift

  Propatienter

   

  Redaktion

  Redaktion

  Chefredaktører

  Kristian Lund
  kristian@medicinsketidsskrifter.dk

  Nina Vedel-Petersen
  nina@medicinsketidsskrifter.dk

  Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  helle@medicinsketidsskrifter.dk

  Research

  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

  Webmaster

  Tilknyttede journalister

  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
  Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Maibrit Jürs - reumatologi 
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

   

  Om os

  Om os

  Annoncer

  Jobannoncer

  Persondatapolitik

  Kontaktinfo

  Abonnement
  birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

  Mail redaktionen

  Medicinske Tidsskrifters medier

  www.medicinsketidsskrifter.dk
  www.onkologisktidsskrift.dk
  www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
  www.propatienter.dk
  www.medicinsktidsskrift.dk
  www.haematologisktidsskrift.dk
  www.mstidsskrift.dk