Neurologien kan få kæmpe gennembrud i 2020'erne

Nyheder om ny medicin, behandlinger og beslutninger i sundhedsvæsenet

VORE MEDIER: Medicinsk Tidsskrift | Onkologisk Tidsskrift | Hæmatologisk Tidsskrift | Sundhedspolitisk Tidsskrift | MS Tidsskrift | Propatienter
| | | | |
 

Cand.scient., ph.d. Rune Lindahl-Jacobsen er udnævnt til professor i epidemiologi og demografi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Cand.scient., ph.d. Rune Lindahl-Jacobsen er udnævnt til professor i epidemiologi og demografi ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

Rune Lindahl-Jacobsen har gennem de seneste 20 år forsket i en række områder inde for epidemiologi og biodemografi. Hans hovedforskningsområder handler om, hvorfor kvinder lever længere end mænd, men har dårligere helbred end mænd, befrugtningsevnens betydning for senere helbred og dødelighed, samt hvorledes gener har betydning for, hvor lang tid man lever.

Rune Lindahl-Jacobsen er uddannet biolog. Han startede med at undersøge, hvorfor der findes hankønsvæsner og anvendte dyndsnegle som sin modelorganisme. Ved en konference på SDU blev han anbefalet at søge en stilling ved daværende Center for registerforskning, med henblik på at undersøge effekten af hormonforstyrrende stoffer på mænds reproduktive system og helbred. Stillingen blev Rune Lindahl-Jacobsens introduktion til registerbaseret forskning, hvor data var let tilgængelige i velorganiserede registre og ikke skulle indhentes i gummistøvler og langsommeligt laboratoriearbejde - og dette var starten på hans epidemiologiske interesse.

Efter at have forsket i fosterlivets betydning for mænds senere reproduktion, forsvarede han sin ph.d. om danske kvindes lave middellevetid. Under ph.d.-studiet blev han inspireret til at arbejde med Lexis-diagrammet og demografi. Efter nogle års afprøvning af sine færdigheder dels som projektleder og som kræftforsker fandt han en forskergruppe, der interesserede sig for det samme område som ham selv, aldringsforskning, og han blev ansat ved Enhed for Epidemiologi på SDU.

Rune Lindahl-Jacobsens arbejde indenfor epidemiologien og integrationen med demografien har ført til, at han i 2014 blev udnævnt til viceleder af det prestigefyldte Max Planck Odense, Center for Biodemografi ved SDU og senere fik oprettet sin forskergruppe i Biodemografi som en integreret gruppe i enhed for epidemiologi, biostatistik of biodemografi (EBB). Da Max Planck Odense, Center for Biodemografi ved SDU blev videreført i Center on Population Dynamics (CPOP) ved SDU, blev han udnævnt til leder af centrets sundhedsvidenskabelige forskningsgruppe. I dag fungerer han som formand for bestyrelsen i Cpop og forestår centerets daglige ledelse.

Rune Lindahl-Jacobsen er 49 år, er gift med Line Lindahl-Jacobsen og bor i Ganges Bro, lige uden for Næstved. Sammen har de fem børn (tre piger og to drenge) i alderen 7-22 år. I sin fritid gør han livet usikkert for kystens havørreder med fluestang, bygger på sit sommerhus og nyder samvær med venner og familie.

Kulturnyheder

Redaktion

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Kommerciel direktør

Benjamin Müller
benjamin@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

 

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontaktinfo

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.sundhedskultur.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk
www.neurologisktidsskrift.dk